Advertentie
sociaal / Nieuws

Bijna 60 miljoen voor perspectief jongeren in coronatijd

Gemeenten ontvangen 58,5 miljoen euro van het kabinet om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren behoren doorgaans niet tot een risicogroep, maar moeten door de coronamaatregelen op relatief veel gebieden inleveren en ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

09 december 2020
jeugd---pixabay---3712705-640.jpg

Gemeenten ontvangen 58,5 miljoen euro van het kabinet om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren behoren doorgaans niet tot een risicogroep, maar moeten door de coronamaatregelen op relatief veel gebieden inleveren en ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Kijken wat er wel kan
Gemeenten kunnen met dit Jeugdpakket jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Bij de invulling worden jongeren actief betrokken. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. Staatssecretaris Paul Blokhuis wijst erop dat de coronatijd grote invloed heeft op ons allemaal, maar dat het belangrijk is om extra aandacht te hebben voor jongeren én jongvolwassenen. ‘Door de maatregelen kan er van alles niet doorgaan, vaak zonder dat we daar een alternatief voor bieden. Samen met jongeren zelf willen we nu kijken: wat kan er wél?’

Oproep VNG en subsidie VWS
Eerder deze week riep de werkgroep ‘sociale impact van corona’ onder leiding van de Bredase burgemeester Paul Depla gemeenten op met jongeren te werken aan plannen die hen perspectief bieden. Ook vroeg de commissie het rijk hiervoor 130 miljoen euro uit te trekken. ‘Er is veel mogelijk voor kinderen en jongeren binnen de coronaregels. Wij roepen gemeenten op deze mogelijkheden te benutten en op korte termijn samen met jongeren te werken aan plannen die hen perspectief bieden’, aldus Depla toen. ‘Ik roep gemeenten ook op om hun goede ideeën te delen, zodat andere gemeenten, en dus onze jongeren, daarvan kunnen profiteren.’ Ook het ministerie van VWS stelde deze week 3,5 miljoen euro beschikbaar voor jongerenprojecten met als doel verveling in coronatijd tegen te gaan.

Impact coronamaatregelen op jongeren ‘niet onderschatten’
Het kabinet wil met zijn Jeugdpakket jongeren in Nederland meer perspectief bieden. ‘En hopelijk een beetje voorkomen dat zij slecht in hun vel zitten en hen helpen om de beperkende maatregelen vol te blijven houden.’ De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg, ook vice-voorzitter van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, vult aan dat de coronamaatregelen impact hebben op jongeren, ‘die juist in de vormende fase van hun leveren zitten’. ‘Dat moeten we niet onderschatten. Het is aan ons, om samen met de jongeren zelf ervoor te zorgen dat zij niet alleen goed door deze crisis komen, maar er ook daarna zo min mogelijk last van de crisis ondervinden.’ Om toenemende gevoelens van somberheid, eenzaamheid en angst te bestrijden wordt een deel van de middelen (3,5 miljoen euro) ingezet voor laagdrempelige, preventieve ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid.

Creatieve invulling in samenspraak
Met de overige miljoenen euro’s kunnen gemeenten in deze wintertijd coronaproof kleinschalige activiteiten organiseren voor en met jongeren, waarbij de creatieve invulling wordt gedaan samen met jongeren en lokale organisaties, zoals jeugd- en jongerenwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om sporttoernooien, museumbezoek, workshops fotografie, activiteiten rond mentale weerbaarheid, beroepsoriëntatie, persoonlijke coaching, offline samenkomen en online samen game. Het kabinet benadrukt dat deze activiteiten veilig en verantwoord moeten zijn en moeten aansluiten bij waar jongeren nu behoefte aan hebben.

Maatschappelijke Diensttijdprojecten
Al in de kerstvakantie kunnen de activiteiten van start gaan en deze kunnen doorlopen tot voorjaar 2021. Voor een deel wordt voortgebouwd op bestaande Maatschappelijke Diensttijdprojecten, die al sinds het begin van de coronatijd coronaproof activiteiten voor en door jongeren organiseren. In het Jeugdpakket is ook specifieke aandacht voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. Het kabinet vraag gemeenten bij de invulling van het Jeugdpakket extra aandacht te hebben voor die kwetsbare groep. Het geld is eveneens bedoeld voor de extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren om deze jongeren uit risicogroepen gericht te bereiken en passende hulp en ondersteuning te bieden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Dit Kabinet moet -kennelijk met het oog op de komende verkiezingen- ook alle jeugdige kleuters, die zichzelf niet kunnen vermaken, bezig houden. Het is natuurlijk veel verstandiger om ook dit geld te steken in het overeind houden van meer bedrijven.
Advertentie