Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Jongvolwassenen hebben meer hulp nodig’

De VNG gaat in samenwerking met het Rijk een Jongvolwassenentop organisaren om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen. Het landelijke netwerk Doorlopende Lijn sluit hiervoor aan bij de VNG, Movisie, Divosa en het Nederlands Jeugdinstituut.

28 juli 2017

De VNG gaat in samenwerking met het Rijk een Jongvolwassenentop organisaren om knelpunten in de overgang naar volwassenheid op te lossen. Het landelijke netwerk Doorlopende Lijn sluit hiervoor aan bij de VNG, Movisie, Divosa en het Nederlands Jeugdinstituut.

Samenwerking gemeenten en landelijke partners

De VNG stelt dat jongeren in een kwetsbare positie soms meer hulp nodig hebben bij hun weg naar zelfstandigheid. Om dat te bereiken is er een integrale aanpak nodig van gemeenten en landelijke partners. De VNG-commissies OCS en Jeugd richten zich op dit thema en hebben aansluiting gevonden van het landelijk netwerk Doorlopende lijn, dat is ontstaan uit het project jeugdwerkeloosheid waarbij de G32 betrokken was. Dit najaar wordt door VNG en Rijk een Jongvolwassenentop  gehouden om de problemen en oplossingen voor jongvolwassenen die het moeilijk te bespreken.

Aandachtspunten vanuit de commissie
De VNG wil ‘vanuit jongeren’ tussen 16 en 27 jaar denken en werken’. De commissieleden van de VNG willen daarbij kijken naar pacten zoals het Thuiszitterspact en Aansluiting op onderwijs-arbeidsmarkt. Ook ‘top down’ werken waarbij gemeenten uitvoeren wat het Rijk opdraagt ligt onder de loep, er wordt hierbij aangestuurd op meer samenwerking. De commissieleden vinden dat gemeenten meer ruimte moeten krijgen voor maatwerk. De rol van Rijk zou meer moeten liggen bij het bekijken van conflicterende wet- en regelgeving.

Zie voor meer informatie de website van VNG.

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Tom / Jonge Ambtenaar
Normaal opvoeden kunnen ze niet. Dus dan mag de overheid het weer oplossen. Bizar.
Kim Klaassen / Ambtenaar WMO
Helemaal gelijk Tom, ouders weten de verantwoordelijkheden niet meer die ze horen ter dragen.
Jurgen
Jongeren moeten zelf doen en zelf volwassen worden net zoals iedereen dat heeft moeten doen in zijn leven daar groei en leer je van.Dat hulp en participatie gedoe is niets en het wordt ook nooit wat want het barst daar van de onbetrouwbaarheid en nadelenHet gaat alleen maar om geld en macht. Hang eens gewoon weer overal in het land ouderwets grote posters op en per post flyers met adressen en telefoonnrs. en websites zodat ze zelf komen als ze dat willen en daar aan toe zijn. En verder geen gestigmatiseer want de meeste instanties die ook allemaal hierboven in het artikel staan vermeld doen het voorkomen alsof iedere jongere een probleem heeft en zelf niets kan . Dat is stomme onzin natuurlijk
Joris
Die hulpverleneing heeft ook al heel veel bedorven in de levens van burgers zo fraai is het allemaal niet ook al klinkt het wel zo uit hun monden.Je wil opleggen aan een ander is blijkbaar hot.En ook al doen ouders het niet goed je kunt er zelf ook wat van maken.
Richard
Dit bedoelen ze dus met eigen kracht : deze ontnemen, de kop indrukken en het negeren.
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
Om dit te kunnen begrijpen is inzicht in en begrip voor oude stuurmechanismen van christelijke kerken op de grenzen voor jongvolwassenschap nodig.Zowel de katholieke als de protestantse kerk hadden en hebben daar vormingsactiviteiten voor. Door de leegloop van de kerken en de gewijzigde opvattingen over de toegevoegde waarde van kerkelijke organisaties op maatschappelijk gebied, ontbeert een zeer groot percentage jongeren vorming in en vanuit de eigen sociale omgeving. Het is logisch dat de overheid daar een oplossing voor zoekt.In mijn ogen begint die oplossing bij het aanspreken van burgers op hun mede verantwoordelijkheid voor de opvoeding van andermans kinderen. Voor inspiratie kan iedereen op zoek gaan naar die oude kennis om dat te organiseren. Het verlies van het geloof in God heeft tot een tekort in de sociale opvoeding geleid.Spreek alle bewoners van straten en wijken aan op die rol. Neem dat mee in het beoordelen van initiatieven voor leefstraten en stimuleer burgers om zeer bewust met sociale vorming en oog voor diepgang in de overgang naar volwassenheid in hun initiatieven in te bouwen.
maurice / toezichthouder
Nou Toine ik denk dat god hier weinig in kan betekenen! Kijk om je heen er is al genoeg ellende rondom godsdiensten!
Adriaan
Ideetje van Kriens ?
Toine Goossens / Bestuurder wet- en regelgeving, ervaringsdeskundige gedrag en moraal
@Maurice,Je leest wat er niet staat. Dat is niet best voor je waarnemingsvermogen.
Peter van Dijk / maatschappelijk werker
Laten de reageerders niet vergeten dat de volwassen leeftijd een paar keer naar beneden is geschroefd en ouders na 18 jaar in principe aan de zijkant staan, omdat formeel hun kind volwassen is en dan volledige zelfbeschikking heeft.Ook niet vergeten, dat in de tijd van Rouvoet als minister voor Jeugd en Gezin, deze geschokt was te horen dat 17% van de jongeren een beperking had uit het handboek van psychiaters.

ADHD en ADD (die laatste sneeuwde onder door de eerste en werd tot enkele jaren terug slecht herkend), autisme, borderline etc.

Het zijn erfelijke aandoeningen vaak ook nog en dus zijn er waarschijnlijk even zoveel mensen onder de hele bevolking, die deze beperking ook hebben. Zoals altijd ligt het verschil in aanleg en omstandigheden. Het kan goed gaan en slechter gaan tot heel slecht. Ouders zijn dus als het kind 18 is, de zeggenschap kwijt.De hulpverlening kent een rode lijn: traag, te laat, of niet adequaat. De VNG komt dus ook bizar laat in de benen!Zorgland is daarnaast vermarkt. De toegang tot die markt bepaalt sinds kort bijna volledig het gemeentehuis. Te vergelijken met alle macht naar het Torentje in Den Haag. Wat onmogelijk is in Den Haag is zeer gemakzuchtig lokaal wel mogelijk gemaakt. De lokale overheid is niet standaard overal even bekwaam. Dus burgers krijgen niet in dezelfde situatie dezelfde kwaliteit. Een onafhankelijke zorg coördinator naast de huisarts is nodig om die Zorg te indiceren, verwijzen, controleren en eventueel te corrigeren. Dan hebben cliënten eens een steun naast zich en objectieve ogen t.o.v. allerlei belangen in Gemeentehuis en bij Zorgaanbieders. Een landelijk systeem zouden die zorg coördinatoren moeten vormen.. Dat zou de VNG moeten doen!Ik vind hieronder enkele reacties wat gemakkelijk voorbij gaan aan de problematiek. Zorgland laat het veelal afweten. Koninkrijkjes met eigen protocollen en helaas vooral eigen belangen. Dit probleem bestond al in de tijd van Rouvoet als minister en ook ver ervoor.Jongeren hebben nu met drugs te maken, worden sterk afgeleid door mobieltjes en volgers. Wie niet blits is, of een beetje als zodanig mee kan doen, voelt zich een loser. Daarbij ouders die beiden werken en ook nog mantelzorgers moeten zijn bij ouders en schoonouders of andere familie.Kortom de overheid draait in een rotvaart de klok terug, terwijl de omstandigheden van nu niet te vergelijken zijn met toen en die niet kan worden teruggedraaid!Consumentisme en net het verkeerde soort individualisme, vluchten in oppervlakkige afleiding, vieren de laatste 20 jaar of meer, hoogtij. De maatschappelijke omwenteling in de jaren 60 heeft voor de veroorzakers (met linkse voorkeur) veel goeds gebracht: In waarde gestegen huizen, mooie pensioenen, maar de samenleving is met lege handen verder aan haar lot overgelaten. Er bestaat teveel niets meer boven het eigen belang. Er is geen cohesie meer en gevoel van algemeen belang. Massa migratie steeg net zo hard als de welvaart na die maatschappelijke omwenteling en heeft de samenleving nog meer gedraaid naar "ieder voor zich en God/Staat voor ons allen" Het vertrouwen in politiek en bestuur ernstig ondermijnd, versterkt door de mank uitgevoerde projecten als EU en Euro. De kost van Schengen ligt niet op de bordjes waar de winst op terecht komt, integendeel! In alle geledingen telt het algemeen belang veel te weinig. Het wegkijken van de eigen bijdrage daaraan zit in alle geledingen, maar het effect is gigantisch daarvan in negatieve zin, bij wie aan de knoppen zitten! Dat uit zich nu volop en is niet meer te verdoezelen, al of niet via politieke correctheid.
Advertentie