Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten in tijdnood bij herbeoordeling Wmo

Gemeenten komen in tijdnood met de herbeoordelingsgesprekken van mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt. D66-Kamerlid Vera Bergkamp wil van staatssecretaris Van Rijn (VWS) weten hoe groot het probleem is en wat de gevolgen zijn.

28 juli 2015

De herbeoordelingsgesprekken van mensen waarvan het overgangsrecht Wmo dit jaar afloopt, kunnen niet allemaal op tijd worden gevoerd. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) moet de Kamer laten weten hoe groot het probleem is en welke gemeenten niet in staat zijn tot een tijdige beoordeling te komen.

Opheldering

Een ‘zorgwekkend signaal’, noemt D66-Kamerlid Vera Bergkamp de boodschap van gemeentekoepel VNG dat het herbeoordelingsproces meer tijd vergt dan voorzien en dat er gemeenten ontvangen zijn die niet op tijd kunnen herbeoordelen. Bergkamp heeft hier via Kamervragen opheldering over gevraagd aan Van Rijn. Ze wil onder meer van hem weten welke gevolgen dit voor de betrokken zorgbehoevenden en voor de financieringsstromen heeft. Ze vreest dat het gemeenten niet lukt om alle cliënten nog dit jaar te herbeoordelen. De Kamer heeft bij de behandeling van de Wmo 2015 op dat overgangsrecht gehamerd.

Overgangsrecht

Voor de mensen die tot januari 2015 zorg en ondersteuning kregen via de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) en sinds dit jaar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) vallen, gold het zogeheten overgangsrecht. Een jaar lang zouden ze de zorg krijgen die op basis van een Awbz-indicatie was toegekend. Dat overgangsjaar is inmiddels ruim over de helft. Alle gemeenten zijn verplicht herbeoordelingsgesprekken te voeren, op basis waarvan de behoefte aan zorg en ondersteuning kan worden bepaald die via de Wmo moet worden geregeld.

Korting Wmo-budget

De VNG stelt dat veel gemeenten bezig zijn met het inplannen en uitvoeren van de herbeoordelingsgesprekken, maar dat zij ook signalen krijgt dat gemeenten het niet voor 1 november gaan redden. Een van de redenen is de omvang van de groep waarvan de indicatie op hetzelfde moment afloopt. ‘Dit is een ongebruikelijke situatie, die de reguliere capaciteit van een gemeente overstijgt’, aldus de VNG in een ledenbrief. Inhuur van externe, ervaren consulenten levert problemen op, omdat ‘alle gemeenten in dezelfde beperkte vijver vissen’. Ook vragen de herbeoordelingen tijd omdat deze, mede in het licht van een bezuinigingsopdracht van twintig procent, zorgvuldig moeten gebeuren, stelt de VNG verder.

Verlengen indicatie

Gemeenten die in tijdnood komen, kunnen de ‘Awbz-indicaties’ met een paar maanden verlengen, zodat er meer tijd is voor de herbeoordelingsgesprekken. Gemeenten lopen dan wel het financieel risico dat de bezuiniging op de Wmo-taken niet wordt gehaald. ‘De herbeoordelingen hebben namelijk ook tot doel om na te gaan waar de gemeente besparingen kan realiseren’, schrijft de VNG aan haar leden.

Taken eerst op orde

Naast D66 maakt ook het CDA zich zorgen over de herbeoordelingsgesprekken. ‘Hoe gaat hier het voorgeschreven maatwerk met bijbehorende zorgvuldigheid er uit zien?’, aldus CDA-Kamerlid Mona Keijzer. Zij doelt daarbij onder meer op de onzorgvuldigheid waarmee veel gemeenten huishoudelijke hulp verminderen of stopzetten. Zij vindt het belangrijker dat gemeenten eerst hun zaakjes binnen hun bestaande taken op orde moeten hebben , voordat kan worden gepraat over uitbreiding van het Wmo-pakket. ‘Beter hierop (herbeoordeling, red) de focus dan weer een taak erbij’, stelt Keijzer. Daarbij refereert ze aan de uitspraken van VNG-commissievoorzitter Mariëtte van Leeuwen (gezondheid en welzijn), die opnieuw met het kabinet wil praten over de overheveling van de persoonlijke verzorging naar gemeenten. 

Reacties: 10

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Bergkamp (D '66) doet er verstandiger aan zich niet voor het karretje te laten spannen van een enkele gemeente of de VNG. We hebben nog ca. een half jaar te gaan. Gemeenten moeten gewoon niet zeuren en hun werk op tijd doen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Eens met Wiersma. Gemeenten moet orde op zaken stellen, de boel gewoon regelen en niet zeuren.Het gaat er op lijken dat er wéér gaat gebeuren wat in veel gemeenten vorig jaar ook al gebeurde: noodzakelijke werkzaamheden vooruitschuiven, met alle (negatieve) gevolgen van dien. Vorig jaar bleken veel gemeenten de boel niet op orde te hebben en waren te laat begonnen aan de decentralisatie-operatie. Met als gevolg o.a. dat de nieuwe sociale teams er pas per 1 jan. dit jaar waren en veelal nog niet op sterkte, laat staan met de juiste competenties. Niet ingewerkte teams moesten als de wiedeweerga herbeoordelingen gaan doen voor huishoudelijke hulp en daarnaast als de nieuwe ingang voor jeugdhulp en nieuwe Wmo gaan fungeren. Uit onderzoek blijkt dat veel die taken niet goed op hebben gepakt. En dat was dan 'alleen' nog maar de transitie - met de echte transformatie moesten sommige gemeenten zelfs nog beginnen.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Eigen schuld, dikke bult. Ik constateer dat veel gemeenten zich niet goed hebben voorbereid op de veranderingen en de bulk van werk die dit met zich meebrengt. Met name die gemeenten die dachten ervan af te komen door kenbaar te maken, dat uitkeringen komen te vervallen als mensen niet bijtijds bezwaar maken tegen "een papieren herbeoordeling". Dat die gemeenten nu klagen over de heoveelheid werk enz. hebben zij helemaal aan zichzelf te wijten. Ook als de gedachte bezuiniging nu niet wordt gehaald, is hun eigen schuld. En de buro's die nu moeten worden ingevlogen, sturen totaal niet opgeleide ondeskundige dure krachten het land in. Kassa!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Arie Donker / Wethouder
Ga als kamerleden geen paniek zaaien, maar ga eens op bezoek bij gemeenten. Dat is een betere tijd besteding dan vragen stellen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
hans wieser / senior project/programmamanager
Als je ziet wat er hier binnen komt als zogenaamde WMOconsulent van die bureaus. Vrijdag aangenomen en maandag bij een gemeente aan de slag zonder enige training/opleiding!!!! Gemeenten zet je eigen personeel tijdelijk in, dan ben je beter af. Ga niet in zee met deze zakkenvullers(het management van die bureaus).
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Lia / Wmo-raadslid
er zijn ook bureaus waarvan de consulenten het heel goed doen (zelfs beter dan de eigen consulenten)
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Angela / WMO consulent in sociaal wijkteam
Al maanden wordt mijn werk tot op het bot afgekraakt. Die boosheid is begrijpelijk want er gaat veel mis. Maar het doet mij ook pijn. Ik schaam mij diep voor de blunders die er gebeuren tijdens de 'keukentafel' gesprekken. Maar, en hier komt een echte maar... mij (en met mij vele andere empathische collega's met juiste opleidingen) wilt u echt aan uw keukentafel hebben. Maar de succes verhalen lees ik helaas nooit. Ik heb een contract van 24 uur per week. Maar werk, met volle liefde voor mijn vak en klanten, minstens 40 uur per week. Dit zonder extra geld of beloning. Dit om voor elk gesprek de tijd te nemen, buiten kantooruren op gesprek te komen zodat mantelzorgers erbij kunnen zijn en de (her)beoordelingen zorgvuldig en op tijd uit te voeren. Ik houd vol, ik vecht voor maatwerk, ik denk buiten de kaders en bijt mij vast in het zoeken naar oplossingen. Wilt u allen a.u.b. naast alle kritiek (die terecht is) ook stil staan bij het feit dat vele sociaal werkers en WMO consulenten wel hun vak waardig zijn en wij keihard werken in dit chaotische jaar.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ellen van Bodegom / Adviseur (vliegende keep'') Sociaal Domein
Hallo,

Herkenbaar maar wellicht te vroeg om te zeggen dat gemeenten het niet gaan halen. Er wordt inderdaad enorm hard gewerkt in de teams. Alle respect voor de mensen die daadwerkelijk aan de slag zijn, dat mag gezegd.Tips die ons helpen bij deze enorme klus:

-een (flexibele) planning

-tijdig contact met de cliënten

-goede analyse vooraf

-(tijdig) betrekken van de zorgaanbieders

-het opknippen van het proces in deelactiviteiten zodat ook anderen (intern) kunnen ondersteunen

-overleg over wat goed gaat (succes delen) en beter kan, dan direct aanpassen.

-leren met elkaar

En voor de toekomst het verspreiden van heronderzoeken in de tijd zodat na 1-1-2016 niet weer een bulk werk ontstaat en meer tijd genomen kan worden.Langs deze weg alle harde werkers in de gehele keten veel succes. Het is nog geen 1 november.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Het zou een bloody shame zijn als het gemeenten niet lukt om de de herbeoordelingsbesprekken niet tijdig te houden dit jaar. Hun eigen jeugdhulp- en Wmo-verordening vereist dat en het was al een jaar tevoren te plannen. Als het dan nóg niet kan, kan is er iets heel mis bij de organisatie. Wie zich daar aan brandt moet op de blaren zitten, wat mij betreft
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Miek / ouder
ik vind het vooral erg schrijnend dat geen enkele balie medewerker weet waar het over gaat als je contact opneemt met de gemeente. Na bijna een half jaar werd ons een contactpersoon toegewezen. We weten nu nog niet waar zoon na de vakantie terecht kan. Moedeloos word ik ervan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie