Advertentie
sociaal / Nieuws

Rechter: gemeente mag hulp niet zomaar schrappen

Gemeenten mogen huishoudelijke hulp niet schrappen zonder dat de persoonlijke situatie van cliënten onder de loep is genomen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank in Groningen.

09 december 2014

De gemeente Dantumadiel mag niet de hulp aan een hoogbejaard echtpaar schrappen op basis van een algemene bezuiniging op de Wet maatschappelijke ondersteuning, die van toepassing is op alle burgers in een gemeente. Tot dat oordeel kwam de rechtbank van Groningen dinsdagochtend. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse gemeenten.

Specifieke situatie

Een hoogbejaard echtpaar uit het Friese Dantumadiel houdt de huishoudelijke hulp na 1 januari 2015. Het echtpaar had een rechtzaak aangespannen tegen de gemeente, die de hulp met ingang van het nieuwe jaar wilde stoppen. Dat gebeurde op grond van een algemene bezuinigingsmaatregel op de budgetten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De rechtbank in Groningen oordeelde echter dat de gemeente dit niet kan doen bij wijze van algemene maatregel, zonder naar de specifieke situatie van de betreffende cliënt te kijken.

We zien wel
De gemeente Dantumadiel stelde dat mensen in tijden van bezuinigingen een bijdrage moeten leveren aan de hulp die ze krijgen. Daarbij had de gemeente inderdaad de persoonlijke situatie van het hoogbejaarde stel niet in ogenschouw genomen. ‘Het is een algemene maatregel, we zien dan later wel in bezwaar wat we tegenkomen’,  redeneerde de gemeente. Het oordeel van de Groningse rechtbank maakt nu duidelijk dat het schrappen van de hulp op deze manier geen optie is.
 

Zelfstandig
Bij het proces kreeg het stel ondersteuning van Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking. Het bejaarde stel kan met inzet van huishoudelijke hulp zelfstandig wonen. Toen de gemeente bekendmaakte de hulp niet meer te vergoeden, stapte het echtpaar met hun dochter en Ieder(in) naar de rechter.

Grote gevolgen
De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse gemeenten. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek onlangs dat gemeenten massaal zijn overgegaan tot het schrappen van huishoudelijke hulp zonder dat daar een intrekkings- of wijzigingsbesluit en een persoonlijk gesprek aan ten grondslag ligt. Een kwart van de gemeenten is zelfs van plan de huishoudelijke hulp helemaal te schrappen. De rechtzaak in Dantumadiel gold als een testcase voor alle gemeenten die zonder persoonlijk gesprek deze hulp beëindigen. Zij lopen nu het risico dat mensen die hun huishoudelijke hulp vanaf 1 januari verliezen, massaal naar de rechter stappen om daar een stokje voor te steken.

Gewaarschuwd
ANBO, de belangenorganisatie voor ouderen, reageerde opgetogen. 'Gemeenten zijn nu hopelijk gewaarschuwd dat zij niet zonder gedegen vooronderzoek zomaar de huishoudelijke hulp mogen schrappen', aldus directeur Liane den Haan. FNV Zorg roept mensen op massaal bezwaar te maken als gemeenten zomaar met de thuiszorg stoppen. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg: 'Deze uitspraak is niet alleen belangrijk voor de cliënt, maar ook voor mantelzorgers. Huishoudelijke hulp is namelijk een belangrijke vorm van ondersteuning voor mantelzorgers. Mezzo adviseert mantelzorgers die het niet gaan redden zonder huishoudelijke hulp, gebruik te maken van het bezwaarschrift.'

In lijn met de wet
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) is tevreden met de uitspraak. 'De rechter oordeelt in lijn met wat in de wet staat en daar ben ik wel blij mee', zei hij. 'Gemeenten mogen niet zomaar stoppen met huishoudelijke hulp', aldus de bewindsman. 'Dat mag pas na zorgvuldig onderzoek. Het oordeel is dus in lijn met wat ik eerder gezegd heb. De wet is helder. Gemeenten weten wat hun te doen staat.'

Duidelijk

De Friese gemeente Dantumadiel noemt het ,,goed'' dat de rechtbank heeft bepaald dat gemeenten niet zomaar mogen stoppen met het vergoeden van huishoudelijke hulp. 'Het is duidelijk voor mensen die het betreft en voor veel gemeenten', zei CDA-wethouder Roelof Bos. (EdK/ANP)

Reacties: 11

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Greetje
Onze gemeente kan er ook wat van 3 december een besluit sturen naar de zorgorganisatie, een week later naar een hoog bejaarde van 92 jaar telefonisch in enkele minuten doorgeven dat 5 kwartier moet worden ingeleverd. Zonder keukentafel gesprek! Vervolgens een verslag naar de klant wat bijna een jaar oud is met de herindicatie van januari 2015. Mag de gemeente afd WMO zo te werk gaan?
Rommel
En de FNV heeft al een meldpunt ingesteld.

Je kon erop wachten.

De vakbond is helemaal SP.
Ilonka / Oldenhof
Hulde voor dit echtpaar! Heel goed nieuws!!
Mr R.M. Dalmijn
Stoere ouderen, wijze Rechters; prachtige combinatie. Een leidraad voor zorgvuldig werkende Gemeenten
Simon de Waal
Gerechtigheid wint!
Frenkie
Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) is tevreden met de uitspraak. 'De rechter oordeelt in lijn met wat in de wet staat en daar ben ik wel blij mee', zei hij. 'Gemeenten mogen niet zomaar stoppen met huishoudelijke hulp', aldus de bewindsman.Maar het kabinet mag blijkbaar wel 1/3 van het budget voor huishoudelijke hulp zondermeer korten zonder te overzien wat daarvan de gevolgen zijn. En zet daarmee de gemeenten met de rug tegen de muur.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Merkwaardige reactie van een wethouder, die wetgeving kennelijk op een knullige manier heeft laten uitvoeren. Hij kan beter zijn excuses aanbieden aan de desbetreffende cliënten.

Maar links om of rechtsom: de gemeente moet die korting natuurlijk wel halen uit de overheadkosten en cliëntkosten. Maar dan uiteraard wel -na gedegen onderzoek- op plekken waar het allemaal efficiënter kan en moet.

Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
Dit was een te verwachten uitspraak van de rechter.De bezuinigingen zijn hiermee overigens niet van de baan, en daarmee ook het herijken van huishoudelijke hulp niet. Gemeenten mogen daar gewoon toe besluiten.

Waar het op neer komt is dat sommige gemeenten gedacht hebben met het sturen van brieven de boel op te lossen, terwijl zorgvragers recht hebben op een gesprek (met onderzoek van hun situatie) conform de daarvoor onlangs vastgestelde gemeentelijke verordening Maatschappelijke ondersteuning. Als gemeenten dat netjes doen, en vervolgens besluiten dat er in een specifiek geval geen (aanvullende) zorg (meer) nodig is, voldoet men aan de eisen van de wet en van de rechter.En vervolgens zal er best wel ergens weer een proefproces worden aangespannen of het wel goed is gegaan.Overigens wel een vreemde want laconieke reactie van de wethouder. Hij had dit kunnen zien aankomen en zijn ambtenaren kunnen instrueren om zorgvuldiger met zorgbehoevende burgers om te gaan.
hans wieser / senior project/programmamanager
Dus op 24 oktober een brief sturen naar 700 klanten dat er geen huishoudelijke hulp meer zal worden verstrekt, tenzij er voor 1 november een bezwaarschrift wordt ingediend, alsdan wordt de situatie van die persoon alsnog bekeken, kan dan ook niet. Ongeveer 50% heeft bezwaar gemaakt en analoog aan de uitspraak zal de gemeente de andere 50% ook individueel moeten beoordelen. Klopt die redenering?
hans wieser / senior project/programmamanager
Ik vergat erbij te vermelden dat de gemeente Duiven dacht zich met dit "slimmigheidje" boel werk en geld te besparen. Ben benieuwd of Duiven dan ook door de rechter zal worden teruggeroepen als bijv. een particulier of de WMOraad zich tot de rechter wendt.Dan staat de gemeente nog een boel haastklusjes te wachten.....was trouwens een onbeschofte aktie!!!!!!!!
henk
Wat een bizarre tijden. Deze regering schrapt wel een fors deel van het budget. Dat mag weer wel. Of dat ook niet.... Wie het snapt mag het zeggen. Leve de privatisering en dat de zorg ziek is las ik net nog in het volgende bericht. Of is deze regering misschien ziek?Budgetpolis? Niet naar academisch ziekenhuis'

UTRECHT -Mensen die kiezen voor een budgetpolis, kunnen niet terecht bij academische ziekenhuizen omdat de zorgverzekeraars daar geen contracten mee hebben afgesloten.Dat stelt patiëntenfederatie NPCF. „We hebben alle budgetpolissen nageplozen en kunnen het nergens vinden”, aldus een woordvoerder woensdag.

Zelf betalenMensen die toch in een academisch ziekenhuis belanden als hun verzekering dat niet dekt, moeten een deel van de rekening zelf betalen. Dat kan fors oplopen volgens de NPCF. „Een rekening van tien ligdagen in een academisch ziekenhuis kan al snel oplopen tot 10.000 of 15.000 euro
Advertentie