Advertentie
sociaal / Nieuws

Loon sw’ers molensteen gemeenten

In een brief aan minister Lodewijk Asscher en staatsecretaris Jetta Klijnsma stelt wethouder Hélène Oppatja van Alphen aan den Rijn enkele pijnpunten van de Participatiewet aan de kaak.

18 januari 2013

Het functieloon in de sociale werkvoorziening (sw) moet van tafel. Sw’ers moeten volgens het minimumloon worden betaald. Gemeenten hebben anders te weinig budget voor de begeleiding en ondersteuning van andere doelgroepen.

Dat stelt wethouder Hélène Oppatja (werk en inkomen, PvdA) van Alphen aan den Rijn in een brief aan minister Lodewijk Asscher en staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In die brief kaart Oppatja enkele pijnpunten van de Participatiewet aan. Pijnpunten die volgens haar niet alleen in Alphen, maar in veel andere gemeenten tot grote problemen zullen leiden.

De contouren van de Participatiewet − de opvolger van de gestrande Wet werken naar vermogen (Wwnv) − heeft Klijnsma op de laatste dag voor het kerstreces naar de Kamer gestuurd. Zo krijgen gemeenten zes in plaats van drie jaar de tijd om de sociale werkvoorziening te hervormen. Bedrijven worden verplicht om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Gemeenten krijgen meer vrijheid bij het bepalen van de juiste ondersteuning aan hun inwoners. Die kan liggen op het terrein van werk, re-integratie of een beschutte werkplek, maar kan ook worden geboden via de Jeugdwet of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Later wordt besloten of hiertoe een ongedeeld budget voor het sociale domein naar gemeenten overgaat.

Besparing
De invoering van de Participatiewet levert het rijk een besparing op van 60 miljoen in 2014 oplopend tot 400 miljoen euro in 2017 en 1,8 miljard euro structureel. De wet treedt op 1 januari 2014 in werking.

Oppatja vindt dat de Participatiewet zich beperkt tot de financiële systematiek. ‘Het werk van mensen voegt iets toe aan de maatschappij dat niet gevangen kan worden in termen van loonwaarde en rendement. Als we het hebben over arbeid moet het niet alleen over de prijs gaan, maar ook over de waarde: eigenwaarde, maatschappelijke waarde én economische waarde’, betoogt Oppatja in haar brief aan de bewindslieden. Het prijskaartje dat aan de Participatiewet hangt, komt gemeenten (te) duur te staan. En daarmee ook de bewoners van die gemeenten, stelt de Alphense wethouder. Een van de onderdelen van de Participatiewet die in haar optiek een financiële molensteen voor gemeenten dreigt te worden, is de sociale werkvoorziening. De financiële risico’s liggen volgens haar bij het functieloon, de verlenging van nieuwe instroom van een jaar (tot 2014) en het wegvallen van het herstructureringsbudget.

Aanvankelijk was bepaald dat de sociale werkvoorziening per 2013 zou worden afgesloten voor nieuwe instroom. Dit is nu met een jaar uitgesteld. Gemeenten moeten dit jaar dus nieuwe mensen aannemen die dan ook het zogeheten functieloon krijgen, dat 25 tot 40 procent hoger ligt dan het minimumloon.

Oppatja: ‘De rijksfinanciering voor de sociale werkvoorziening wordt vanaf 2014 afgebouwd, wat betekent dat gemeenten dat verschil moeten gaan bijpassen. Dat gaat ten koste van andere doelgroepen. Hoewel het een heel ingrijpende maatregel is, wil je ook gelijkheid.’ Het geld dat gemeenten kwijt zijn aan het functieloon voor de sw’ers, kan immers niet worden besteed aan mensen die eveneens ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld zij die een beroep doen op de arbeidsmatige dagbesteding.

En hoewel Klijnsma in haar contouren voor de Participatiewet heeft aangegeven dat gemeenten zes in plaats van drie jaar de tijd krijgen om het aantal sw’ers zoveel mogelijk in het bedrijfsleven te plaatsen, blijft er altijd nog een groep van dertigduizend mensen over voor wie dat echt een stap te ver is. Ook het herstructeringsfonds − bedoeld als ‘werkbudget’ om de sw te hervormen − is in de Participatiewet verdwenen. ‘We hebben nog niet scherp of deze twee maatregelen per saldo goed of slecht uitpakken voor gemeenten. We zijn het nog aan het doorrekenen’, stelt de Alphense wethouder. Ze vreest dat het pas echt duidelijk zal zijn als de wet er eenmaal is.

Beleidsvrijheid
Oppatja heeft in haar brief aan Asscher en Klijnsma het belang van beleidsvrijheid voor gemeenten benadrukt, inclusief ontschotte budgetten. Gemeenten moeten de toeleiding naar werk en/of ondersteuning van kwetsbaren met minder geld dus efficiënter doen. ‘Dan moeten we wel onze handen vrij hebben om onze inwoners, ongeacht de aard en diversiteit van de problematiek, te kunnen helpen. De huidige financieringsstromen werken daarbij nu belemmerend.’

En beleidsvrijheid zonder financiële vrijheid is in de ogen van Oppatja een wassen neus. Getuige de contourenbrief van Klijnsma is het nog niet zeker dat zo’n ontschot er komt. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken zegt deze week in Binnenlands Bestuur dat er wordt bekeken in welke mate dit kan (zie pagina 7).

Ook de Wet op de kinderopvang werkt volgens Oppatja belemmerend. ‘Voor mensen die vaak tijdelijk werk hebben, zit er een hoop administratieve rompslomp aan vast om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen. Dat moet eenvoudiger.’ Daarnaast hebben vooral mensen met onregelmatig en tijdelijk werk ‘last’ van de beperkte mogelijkheden van kinderopvang. Deze moet flexibeler, ook wat openingstijden betreft.

Oppatja is ervan overtuigd dat veel gemeenten tegen dezelfde problemen aanlopen die zij in haar brief aankaart. ‘Alphen aan den Rijn is een van de meest gemiddelde gemeenten van het land. Met een inwoneraantal van 72.000, een werkloosheidspercentage van 4,5 procent en een relatief klein swbedrijf zijn de uitdagingen waar wij voor staan representatief voor de situatie in de meeste gemeenten.

Als wethouder voorzie ik grote uitvoeringsproblemen als de plannen in ongewijzigde vorm doorgaan.’ Ook de VNG, Cedris en Divosa maken zich zorgen over de financiële consequenties van de Participatiewet. Onder meer omdat gemeenten fors minder geld krijgen om een groeiende groep mensen aan het werk te helpen. 

Reacties: 12

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ronnie ter horst / huismeester
Schandalig en dat van een wethouder van de pvda mensen die werken naar vermogen moeten ook een gewoon functieloon krijgen en geen miniumloon , het liefst hebben deze mensen die zelf dikke lonen hebben dat er nog onder het miniumloon wordt betaald , spijt dat ik op de pvda heb gestemd ik had gehoopt dat ze weerstand zouden bieden aan de rijke stinkers van de v v d , maar nee hoor ze zitten nu lekker samen in de regering dus zijn ze al even slecht als de V V D rijken rijker maken en armen armer
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
wim de jongste
Het zijn niet de loon kosten van de sw die te hoog zijn. Echter de loon kosten van de (semi) ambtenaren rijzen de pan uit. Onder het mom van begeleidend werk. Echter nu er bezuinigd moet worden. Wordt er pas gesneden, in deze te dure krachten. Maar ja ze kosten dan vaak een veelvoud wat iemand in de sw verdient. En deze generen nog inkomsten door het werk wat ze verrichten. En dat kan men,niet (semi) ambtenaar gezegd worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
oosterwijck / WAO
Sinds 1996 zijn er maatregelen genomen om de SWér zijn functieloon af te pakken. Het begon met contracten voor bepaalde tijd. Daarna werd het loongebouw naar beneden bijgesteld, aan de onderkant kwamen functielonen bij en en de bovenkant werden functielonen geschrapt. De volgende stap was om alle SWérs met een loon in loongroep E buiten de deur te werken. Daarvoor werden alle registers opengetrokken. De meest gunstige was vervroegd pensioen, Maar ook schuwde de Maffia niet om mensen terug te plaatsen in een lagere loongroep. Daarvoor werden mensen psychisch kapot gemaakt met z.g. slechte beoordelingen en slopende functioneringsgesprekken. De volgende fase was er een van mensen in loongroep E weg te pesten of ziek te maken, met geestelijke geselingspraktijken. Veel mensen met loongroep E kwamen in de WAO door die maatregel. Indien mogelijk gebruikte ze gedwongen ontslag. Veel mensen met loongroep E werden vals beschuldigd van disfunctioneren en de kleinste vergrijpen of overtredingen werden opgeblazen tot gigantische proporties, waarop ontslag volgde. De vakbonden hielden zich totaal afzijdig en betrokken juristen werden gemanipuleerd. Zelfs de Arbo diensten, knepen een oogje toe, en UWV/GAK speelde het spelletje mee. Als mensen bij het UWV belande, werden ze misleid met een WW uitkering die eindig is. Ik ken zelfs een voorbeeld dat een arbeidsgehandicapte herleid werd naar een ZZP situatie. Dit hele proces werd gestuurd door de overheid, om de Gemeente te ontzien van hoge loonkosten, na de omvorming van de wet sociale werkvoorziening. Nu na een afbraakperiode van 20 jaar, gaan hier en daar de ogen open en volgen voorzichtig protesten. Maar al 20 jaar lang zijn de arbeidsgehandicapten het kind van de rekening, bij de afbraak van de welvaartsstaat. Vakbonden waar blijven jullie? Nog niet genoeg genoten van jullie coconen in eigen huis en het opsouperen van het opgebouwde vermogen uit ledencontributies, door gouden handdrukken uit te delen, aan vechtende rivalen, in hun strijd naar de overname van de heerschappij? Die iets, voor die stakkers, stelletje lamstralen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter de Vries / adviseur, Nieuwegein
Wethouder Oppatja van Alphen aan den Rijn stelt in BB01 dat het functieloon in de sociale werkvoorziening (sw) van tafel moet. Sw’ers moeten volgens het minimumloon worden betaald, anders hebben gemeenten te weinig budget voor de begeleiding en ondersteuning van andere doelgroepen. Deze redenering is allerminst fraai. Het gaat er dus niet om of mensen die in de sociale werkvoorziening, net als iedere andere werknemer, recht hebben op functieloon. Nee, er is te weinig geld dus de makkelijkste oplossing is dat sw-medewerkers genoegen moeten nemen met het wettelijk minimumloon als maximum. De gemeente schuift haar eigen probleem – een te krap budget – daarmee rechtstreeks door naar de kwetsbare werknemers in de sociale werkvoorziening. Gemeenten vinden namelijk al jaren dat het maar afgelopen moet zijn met ‘die goudgerande cao’. Maar voor het gemak vergeten zij dat deze cao de mogelijkheid biedt om een beginnende sw-medewerker vijf jaar te laten werken voor het wettelijk minimumloon, voordat hij doorgroeit naar functieloon. Evenals het feit dat de meeste werknemers in de sociale werkvoorziening vanwege hun beperking geen fulltime dienstverband en daardoor een heel klein inkomen hebben.Net als Oppatja maakt Abvakabo FNV zich zorgen over de enorme bezuiniging die is beoogd met de Participatiewet. Gemeenten worden met alle decentralisaties van taken en tegelijkertijd fors krimpende budgetten voor een vrijwel onmogelijk opgave geplaatst. Daar moet zij en haar collega’s dan ook ferm stelling tegen nemen: het is mogelijk om meer mensen bij reguliere werkgevers aan de slag te krijgen, maar niet als je de begeleiding wegbezuinigt. Maar in plaats van een helder pleidooi dat dit beleid enorme risico’s in zich heeft voor juist de werknemers en werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, is haar oplossing dat er dan maar geld moet worden vrijgemaakt door de huidige 90.000 medewerkers hun cao-loon af te nemen.Het gaat hier om mensen die ondanks hun arbeidsbeperking, net als u en ik, werken om in hun eigen onderhoud te voorzien. Want zoals mevrouw Oppatja zelf zegt: “Het werk van mensen voegt iets toe aan de maatschappij dat niet gevangen kan worden in termen van loonwaarde en rendement. Als we het hebben over arbeid moet het niet alleen over de prijs gaan, maar ook over de waarde: eigenwaarde, maatschappelijke waarde én economische waarde.”Leg de verantwoordelijkheid voor het te krappe budget dan neer bij het kabinet, dat koste wat kost wil bezuinigen.Maar het is crisis, hoor ik u denken. Dat klopt. Maar dat mag nog steeds geen aanleiding zijn om mensen met een arbeidsbeperking tot derderangs werknemers te verklaren. Ja, er moet worden bezuinigd. Dat kan ook, op een verantwoorde manier en met respect voor de huidige en toekomstige werknemers met een beperking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Nico Lieberom
Ik heb er geen woorden voor dat iemand die denkt dat ze iets verstandigs zegt zo dom staat te brabbelen. Volgens mij moeten ze alles afschaffen wat die domoor niet snapt. Wil ze het niet begrijpen of wordt de Swerweer weggezet als een tweederangs burger is die voor de bijstand nog te goed is. Al die ambtenaren die betaald worden uit dat fraaie SW budget tel die miljoenen eens op dan moet je dat voor eigen rekening nemen dan kunnen Sw bedrijven heel goed hun broek ophouden. Om de zoveel tijd en dat is in de periode dat de blaadje aan de bomen komen of er aan groeien hoor ik dat gebrabbel van haar. Volgens mij kun je in die periode beter een pilletje slikken .Ik erger me aan zeurpieten in Nederland zich stil moeten houden ga ik ook maar een brief over schrijven naar Jetta klinsma. . Waar haal je al die onzin wel weg en zo vind ik ook zoveel doe nu eens normaal en laat je beter informeren. Iedere Swer die binnen komt krijgt een onderbetaadtloon Daar mag hij vervolgens 5 jaar op heel veel plaatsen blijven staan tot het iemand zoals jij bevalt om ze funtieloon te geven. Dat is meestal minimumloon of zelfs minder dus praat alleen als je de feiten kent. Ik zou de discussie wel eens aan willen met jou, maar ben bang dat ik van ellende onder de tafel zak over zoveel onbenul. Dan kom ik in de WAO en dat heb ik er niet voor over. Als je Nederland een dienst wil bewijzen treed dan af dan gaat het stukken beter.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Dick de Jong / vakbondsconsulent 1e lijn SW ABVAKABO FNV
De argumenten van de wethouder kloppen niet. De gemiddelde loongroep binnen de SW is C1 eindtrede daarvan bedraagt 1690 euro pm. Het minumumloon blijft in ieder geval de eerste vijf jaar geldig en is momenteel 1469 euro pm. Dat is geen 25 tot 40% extra maar een kleine 20 %. Doe uw huiswerk Wethouder!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
AE Gillle / Controller
Veel SW bedrijven hebben geprofiteerd van de reïntegratie trajecten en konden op deze manier hun onrendabele SW bedrijven financieren.

Nu de gemeenten hun zo gewenste participatiebudget krijgen krijgt de Sw'er de schuld. En, wethouder, vooral blijven geloven in de marktwerking voor deze groep burgers. Met de door uw partij bereikte 5 procentsregeling kunt u blijven geloven in sprookjes en lost het probleem zich zelf op.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
oosterwijck / WAO
Door oosterwijck (WAO) op 25 augustus 2014 17:49

De sociale Werkvoorziening is niet voor de mens met een beperking, maar een inkomensbron voor het management. In veel Sociale werkbedrijven wordt de loonsubsidie van de gehandicapte werknemer gebruikt (misbruikt) om het management een riant inkomen te bezorgen. De werknemer is daarbij een noodzakelijk kwaad, een sta in de weg, een lastpost. Het wordt tijd dat de politieke partijen en vakbonden dit durven benoemen. Al sinds de jaren zeventig is de Sociale Werkvoorziening afgegleden naar een A-Sociale Werkvoorziening. Al vele duizenden levens van mensen met een beperking zijn verwoest, door het criminele gedrag van de managers, die de loonsubsidies van weerloze mensen gebruiken om zichzelf te verrijken en zichzelf een salaris van meerdere tonnen per jaar toebedelen. Geld waar geen enkele prestatie tegenover staat. ondertussen moet de arbeidsgehandicapte rondkomen van een sociaal minimum en wordt dagelijks getreiterd en mishandeld. Het management heeft zelfs een systeem van 10% mensen op de loonlijst, die op non-actief thuis zitten, om zo nog meer geld te genereren uit de loonsubsidies. Ik heb er een boek over geschreven. ... Maar geen enkele politieke partij of de vakbond neemt mij serieus, ... bang om een beerput te openen.Als je echt wilt bezuinigen op de SW, pak dan de salarissen aan van het management. Daar wordt schandalig veel betaald, voor taken die niet eens een modaal inkomen waard zijn. Het is a-sociaal om tonnen aan salaris voor een manager te verkwisten + nog eens eenzelfde bedrag aan onkostenvergoeding.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
faber
Voor wat betreft de wsw-cao is het antwoord van het ministerie van sozawe bekend: de rijksbijdrage plus de gemiddelde verdiencapaciteit van een wsw-er is voldoende om de cao-loonkosten plus bijkomende begeleidingskosten af te dekken. De crux zit'm in de 'gemiddelde verdiencapaciteit'. Het ministerie baseert dat op een al weer oud onderzoek van SEO waarop het nodige valt af te dingen. Maar voor het ministerie is dat onderzoek maatgevend. Dat 'gemiddeld' betekent dat er dus ook sw-bedrijven zijn met lagere, dus ontoereikende 'verdiencapaciteit' is iets waar sozawe geen boodschap aan heeft. Deze redenering is ingezet door Donner (CDA) en Klijnsma (PvdA) houdt er aan vast.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JHAGM Sneuf vanm Toetellaere / Herder BD
Men moet de inzet van de SW meer in overleg met het bedrijfsleven doen: de productie per hoofd is helemaal zo slecht nog niet, bespaar je het transport van en naar China en wacht op de looninhaalslag aldaar...Geldt ook voor de aanpak van de gekunstelde beloning van Oostblokkers: klein loon, grote onkostenvergoeding.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Janske / Schaduwfractielid
Yolanda, daar kan ik alleen mee eens zijn, als ieder werknemer top, midden lager en hert klootjes volk moeten worden gekort. Wij staan al vaak te boek als 5e rangs burgers. ik zeg samen uit samen thuis.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gert jan / or secretaris
Ik ben werkzaam als sw er als ik kijk wat er nu op ons af komt en hoeveel mensen die ik op dit moment begeleid alleen nog maar over de onrust over die participatiewet .

Plus alle mensen die in de schuldsanering zitten psychisch en noem maar op .Allemaal door het wanbeleid die de ambtenaren hier hebben uitgevoerd

waar je nu niet meer over mag praten en naar terug mag kijken want het superieure ras mogen zulke fouten maken want die handreiking hadden ze toch in die tijd van minister Melkert Wanbeleid maar niet terugwerkende kracht iets terug vorderen op deze ambtenaren vreselijk

Maar goed een maatschappelijke werker die in het bedrijfsleven werkt verdient meer en heeft minder cliënten shame on you en dan ook nog zeggen dat ik te weinig verdien laat die ambtenaren hun loon maar halveren dan bespaar je die 18 miljard in een keermet vriendelijke groet een zeer teleurgestelde sw er die hoop had in de ambtenarij die zich zelf verrijken over de ruggen van de sw ers
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie