Advertentie
sociaal / Nieuws

Forse stijging aanvragen Wmo-voorzieningen

Kampen verwacht dit jaar een stijging van twintig procent van het aantal Kampenaren dat voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente aanklopt. De rijkscompensatie van een krappe vier ton die de gemeente krijgt voor de aanzuigende werking van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, is onvoldoende.

24 april 2019

De gemeente Kampen verwacht dat dit jaar twintig procent meer Kampenaren voor een Wmo-maatwerkvoorziening bij de gemeente zullen aankloppen dan vorig jaar. De rijkscompensatie van een krappe vier ton die de gemeente krijgt voor de aanzuigende werking van de invoering van het Wmo-abonnementstarief, schiet tekort.

Prognose

De eerste voorzichtige prognose van het budget Wmo 2019 laat een tekort zien van één miljoen euro. Daar is de rijkscompensatie van zo’n 372.000 euro al in verdisconteert. Het grootste deel van het tekort wordt veroorzaakt door de toename van het aantal mensen dat een Wmo-voorziening aanvraagt na de verlaging van de eigen bijdrage. Cliënten geven expliciet aan dat ze bij de gemeente aankloppen vanwege de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Maar ook door de vergrijzing en het feit dat inwoners worden geacht langer thuis te wonen is sprake van een toename van het aantal meldingen, stelt de gemeente desgevraagd. De toename is niet alleen te zien bij de hulp bij het huishouden, maar ook bij onder meer begeleiding individueel en woonvoorzieningen.

Scherp gemonitord

‘Het afgelopen kwartaal is scherp gemonitord op het aantal meldingen’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Dit omdat Kampen, net als alle gemeenten, er vanuit gingen dat de invoering van het Wmo-abonnementstarief zou leiden tot een stijging van het aantal verzoeken om een Wmo-maatwerkvoorziening. In het eerste kwartaal ontving Kampen 472 meldingen tegen 365 meldingen over dezelfde periode in 2018. ‘Vooral de eerste weken zagen we een forse toename. De afgelopen weken is deze afgezwakt maar nog steeds hoog. De verwachting is dat over het gehele jaar de meldingen met twintig procent zullen stijgen, van 1.450 over 2018 naar 1.750 in 2019.’ Het gaat om meldingen; het is daarmee niet gezegd dat alle meldingen na onderzoek ook daadwerkelijk leiden tot toekenning van een Wmo-maatwerkvoorziening. ‘De komende periode gaan we de toename van het aanvragen in beeld brengen.’

Stijging

Eerder deze week werd bekend dat de Drechtsteden in het eerste kwartaal een stijging van 8,5 procent noteerden van het aantal mensen dat een aanvraag deed voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Die toename wordt voor toegeschreven aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief.  

Hamerstuk

De Eerste Kamer heeft dinsdag, bij hamerstuk, ingestemd met de invoering van de Wet op het Wmo-abonnementstarief. Daarmee is de invoering van de inkomensonafhankelijke eigen bijdrage van 19 euro per vier weken per 2020 een feit. Nu geldt deze alleen nog voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, vanaf 1 januari 2020 ook voor een deel van de algemene voorzieningen.   

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Dit zijn absurde percentages. Het geeft meer aan dat er iets schort aan het WMO-beleid van Kampen.
Joost
spijker...je moet je eerst eens verdiepen in de problematiek. Dit speelt landelijk. Niet alleen Kampen heeft hier mee te maken. Het wordt veroorzaakt door |Haagse politiek.
JaapvV / adviseur
..waarmee maar weer eens wordt bevestigd dat de wmo een aanbodfabriek is geworden. 'kom, laat ik ook eens wat aanschaffen voor die 19 euro per maand...'
Erik / Midden inkomen
@Jaap; was het zonder die inkomensafhankelijke bijdrage dan zoveel anders, zoveel mensen zaten toen al aan hun maximum van €17,50 dus elke extra voorziening kostte hen al niet meer bijdrage. Gaat in dit artikel om mensen die vanwege de toenmalige hoge eigen bijdrage de keuze moesten maken om de wmo voorziening niet aan te vragen of zelf te bekostigen. Dit cf wmo wetgevingsgedachte. En nu is die gedachte losgelaten, mensen hoeven niet meer te kiezen voor zorgmijding vanwege de hoge zorgkosten! En dat de gemeente dit moet betalen, tsja, daar ligt overheidsbesluitvorming aan ten grondslag, kan mij nog heugen dat gemeenten het fijn vonden dat ze vanaf 2015 de zorg mochten regelen voor hun inwoners..Ik schrik trouwens erg van jouw grondhouding tav mensen die zich bij de gemeente melden voor WMO zorg. Wat een wantrouwen spreekt daaruit! Wellicht is er een functie bij parkeerbeheer of zo voor jou beschikbaar zodat je daar lekker foutparkeerders streng kunt toespreken..
Erik / Midden inkomen
Eerder werd er gesproken dat mensen de wmo zorg zouden mijden vanwege de hoge eigen bijdrage, maar dit kon niet aangetoond worden. Nu is die hoge eigen bijdrage van tafel, en zie: meer aanmeldingen voor zorg. Dus de inkomensafhankelijke eigen bijdrage had wel degelijk een dempend effect op toegang tot benodigde zorg. Ik schrik ervan hoe hoog dat percentage was.
Erik / Midden inkomen
De afgelopen jaren is er discussie gevoerd, en afgevraagd, of mensen de zorg zouden mijden ivm de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Zorgmijding is ongewenst en moest bestreden worden, maar kon moeilijk aangetoond worden. Welnu, ik denk dat deze analyse van de genoemde gemeenten wel bewijst dat er sprake was van zorgmijding de afgelopen jaren. Dus goed dat die inkomensafhankelijke bijdrage voor WMO zorg eraf is, want je hebt ook geen inkomensafhankelijke bijdrage voor andere vormen van zorg.

Wim / Beleid
Er is in veel gemeenten voornamelijk een stijging in het aantal aanvragen hulp bij het huishouden te zien. Doorvragen bij de klant levert vooral reacties op als 'ik had een zwarte werkster maar het is via de gemeente nu lekker goedkoop' en 'dat scheelt me een hoop geld'. En geef de burger eens ongelijk: als je via de gemeente i.p.v. 15 euro per uur 17,50 per 4 weken betaald is er natuurlijk een enorme incentive om het op die manier te doen. Met oplopende kosten voor gemeenten en baanverlies van de werkster tot gevolg. Dit zijn geen zorgmijders, voorheen hadden zij de hulp zelf georganiseerd. Maar nu kan het dus vrijwel gratis bij de gemeenten. Was allemaal voorspeld door de gemeenten maar de minister heeft anders besloten. Dit mag, maar dan moet er ook compensatie tegenover staan.
Advertentie