Advertentie
sociaal / Nieuws

Flink meer rechtszaken over Wmo

Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak woensdagmiddag laten weten.

15 juli 2015

Het aantal rechtszaken over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is in de eerste helft van dit jaar flink toegenomen. Dit heeft de Raad voor de rechtspraak woensdagmiddag laten weten.

Toename van 80 procent
Sinds 1 januari zijn duizend mensen naar de rechter gestapt die een conflict hebben met hun gemeente over bijvoorbeeld de vergoeding van huishoudelijke hulp. In voorgaande jaren waren dat er gemiddeld 550 per halfjaar. Er is dus sprake van een toename van zo'n 80 procent.

Conflicten
De Wmo regelt de hulp die mensen nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen en deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. De rijksoverheid heeft taken in vergaande mate overgeheveld naar de gemeenten. Er zijn conflicten ontstaan over onder meer aanpassingen aan woningen, de aanschaf van een scootmobiel of de vergoeding van taxivervoer voor gehandicapten.

Overleggen
Over de vergoeding van hulp aan mensen die bijvoorbeeld niet meer goed in hun eigen huis kunnen schoonmaken, is veel te doen. Gemeenten moeten volgens de regels goed overleggen met de inwoners over de individuele situatie (zogeheten 'keukentafelgesprekken'), maar volgens de Raad voor de rechtspraak gebeurt dat lang niet altijd. (ANP)

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
In juridisch opzicht matige wetgeving (onduidelijk en voor meerdere uitleg vatbaar, onvoldoende gebaseerd op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur etc.) leidt tot verdere juridisering (= ook bureaucratisering) van de maatschappij. Kabinet, Kamerleden etc. werken er (al dan niet bewust) aan mee. Hoogste tijd om de vinger beter aan de pols te houden en bij de eerstvolgende verkiezingen of eerder politiek af te rekenen met de verantwoordelijken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie