Advertentie
sociaal / Nieuws

Enkhuizen experimenteert met dagbesteding zonder indicatie

Tijdens de proef krijgen aanbieders een vast bedrag, ongeacht het aantal deelnemers.

17 november 2022
Een vrouw loopt met een rollator door een straat met oude bakstenen huizen en bomen.
Dagbesteding is er onder meer voor oudere inwoners.ANP/Arie Kievit

Enkhuizen maakt van dagbesteding een algemene voorziening - een indicatie van de gemeente is niet langer nodig. Het gaat om een experiment.

Wmo-loket

Inwoners van Enkhuizen die denken dat zij voor dagbesteding in aanmerking komen, kunnen zich vanaf nu meteen melden bij één van de aanbieders die een contract hebben met de gemeente. Ze hoeven niet langer langs het Wmo-loket voor een indicatie.

Mantelzorger

Hiermee is dagbesteding in Enkhuizen veranderd van een individuele maatwerkvoorziening in een algemene voorziening. Er gelden wel voorwaarden, de aanbieders kijken zelf of iemand hieraan voldoet. Zo moeten gebruikers bijvoorbeeld behoefte hebben aan zaken als een vast dagritme en sociale contacten om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Of zij worden intensief verzorgd door een mantelzorger die overdag op adem wil komen.

Dementie

Gebruikers van de vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betaalde dagbesteding hebben vaak dementie. Maar het gaat ook om inwoners die vanwege een beperking niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt of aan het onderwijs. Inwoners met een indicatie voor de Wet langdurige zorg of een Wmo-indicatie voor beschermd wonen behoren niet tot de doelgroep van het experiment in Enkhuizen, zo staat in de Subsidieregeling Pilot dagbesteding als algemene voorziening Enkhuizen.  

Vast bedrag

Tijdens de proef worden aanbieders van dagbesteding niet langer betaald per gebruiker met een indicatie. In plaats daarvan ontvangen zij een vast subsidiebedrag; over de besteding daarvan leggen zij verantwoording af aan de gemeente.  

Bureaucratie

Met deze nieuwe manier van werken wil Enkhuizen de bureaucratie en onzekerheid voor de doelgroep over de beschikbaarheid van dagbesteding wegnemen. Ook moet het makkelijker worden om de dagbesteding aan te passen aan de specifieke behoeften van gebruikers.

Nijmegen

De gemeenten Nijmegen en Berg en Dal experimenteren al sinds 2021 met dagbesteding als algemene voorziening. Uit een recente tussenevaluatie blijkt dat tot nu toe de helft van de doelen zijn behaald: de doelgroep ervaart minder bureaucratie en onzekerheid en hoeft minder lang te wachten op een plek bij de dagbesteding.

Aanpassingen

Minder goed gaat het nog met de informatie over de vereenvoudigde toegang en de vernieuwing van het aanbod. Besloten is onlangs om de proef in Nijmegen en Berg en Dal in elk geval tot eind 2024 voort te zetten, maar wel in aangepaste vorm. Afgestapt wordt onder meer van de lumpsum-financiering. Worden er minder dagdelen dagbesteding afgenomen dan gaat de subsidie omlaag. Is er behoefte aan meer uren, dan kijkt de gemeente kritisch naar de onderbouwing, zo staat in een recent collegevoorstel van Nijmegen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie