Advertentie
sociaal / Nieuws

Werken in de bijstand wordt (iets) lonender

'De VNG had ook kunnen zeggen: hierdoor wordt werken in de bijstand lonender en kunnen we mensen langer ondersteunen'.

20 oktober 2021
rekenmachine.jpg

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zorgt ervoor dat werken in de bijstand in sommige gevallen lonender wordt. Maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) benadrukt vooral de nadelige effecten van de uitspraak. 

Ingrijpend
Zo zullen ICT-systemen moeten worden aangepast en zullen uitgaven aan de bijstand stijgen. Ook zorgt de nieuwe wetsinterpretatie ervoor dat sommige werkende bijstandsgerechtigden langer in de bijstand zullen blijven, 'met alle daaraan verbonden verplichtingen', aldus de VNG, die meldt dat de uitspraak 'ingrijpende gevolgen voor gemeenten' heeft.

Lonender
Dat de gemeentekoepel juist die negatieve gevolgen benadrukt, is opvallend, vindt jurist André Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR / Sociaal Werk Nederland). Want de uitspraak heeft ook andere effecten. 'De VNG had ook kunnen zeggen: hierdoor wordt werken in de bijstand lonender en kunnen we mensen langer ondersteunen', aldus Moerman.

Vrijlating
De uitspraak van de CRvB heeft betrekking op mensen die vanuit de bijstand gaan werken en daardoor een inkomen boven de bijstandsnorm verdienen. Volgens de gebruikelijke procedure, die de gemeente Rotterdam in deze zaak verdedigde, vervalt in dat geval het recht op de bijstand. Het inkomen uit werk komt immers boven de bijstandsnorm uit. Maar volgens de CRvB moet de gemeente eerst de vrijlating van inkomsten uit werk (25 procent van het salaris met een maximum van 221 euro per maand) van het inkomen aftrekken, en vervolgens het inkomen aanvullen tot bijstandsniveau. In de aangevochten zaak heeft dat als gevolg dat het echtpaar toch aanvullende bijstand ontvangt en er een (iets) hoger inkomen aan overhoudt: 119 euro per maand met een maximum van zes maanden.

Onredelijk
'Ik vind deze uitspraak helemaal niet gek', zegt Moerman, 'want anders pakt het heel onredelijk uit.’ Om dat uit te leggen, geeft Moerman een rekenvoorbeeld met een bijstandsuitkering van 1000 euro en een maximale vrijlating van 250 euro. 'Stel dat je 999 euro verdient. Dan krijg je, volgens de werkwijze die gemeenten nu hanteren, 1 euro aanvullende bijstand, plus 25 procent vrijlating van de inkomsten. In totaal bijna 1250 euro dus. Maar als je 1000 euro verdient, vervalt je recht op de bijstand opeens, en geldt die vrijlating niet meer. Dan hou je dus 250 euro minder over omdat je 1 euro meer verdient.'

Armoedeval
Volgens de nieuwe wetsinterpretatie, die voortvloeit uit de uitspraak van de CRvB, blijft het recht op bijstand in het tweede voorbeeld wél bestaan. De vrijlating van 250 euro wordt immers eerst van het inkomen afgetrokken voordat het recht op bijstand wordt bepaald. De gemeente moet in dat geval 250 euro aan aanvullende bijstand verlenen, waardoor het inkomen op 1250 euro uitkomt. Daardoor wordt een armoedeval dus voorkomen.

Ontmoedigd
Met andere woorden: deze interpretatie van de wet maakt werken vanuit de bijstand aantrekkelijker. Althans, in de gevallen waar het inkomen iets boven de bijstandsnorm uitkomt. Dat de VNG dat aspect niet benoemt, is des te meer opvallend gezien het feit dat gemeenten vaak hun ongenoegen uiten over de bijstandsregels die werken onaantrekkelijk maken. 'Nu is de wet zo ingericht dat mensen zwaar ontmoedigd worden om de stap naar werk te zetten. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen', zei bijvoorbeeld wethouder Peter Heijkoop (voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) tegen Binnenlands Bestuur.

Moerman noch de VNG weten op hoeveel bijstandsgerechtigden de CRvB-uitspraak betrekking heeft. 

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Peter / ambtenaar
André Moerman begrijpt er helemaal niks van. Zijn rekenvoorbeeld klopt bovendien niet, want de vrijlating is aan een maximum gebonden, mede om dit soort onredelijkheid te voorkomen. Echt schandelijk om zo je punt te maken. Je houdt mensen nu juist onnodig IN de bijstand. Inkomen boven de geldende bijstandsnorm betekent gewoon: geen recht op bijstand. En wees daar blij om, zou ik zeggen. Een bespottelijke uitspraak van de CRvB. En de reactie van dit blad is aanmatigend en partijdig. Heeft niks met journalistieke onpartijdigheid te maken.
Adriaan de Jonge / Redacteur
@ Peter,Je hebt het rekenvoorbeeld niet goed gelezen, daarin wordt namelijk wel een maximering van de vrijlating opgenomen.Natuurlijk is dat voorbeeld een versimpeling van de werkelijkheid, maar het is een correcte weergave van het principe. Namelijk: dat iemand die net iets onder bijstandsniveau verdient, meer overhoudt dan iemand die net iets daarboven verdient (onder de oude werkwijze). Dat maakt (meer) werken dus minder aantrekkelijk. Er is niks 'partijdigs' aan die constatering, ik beschrijf gewoon de logische consequentie van het systeem.
Bert / Pensionado
Zo helemaal eens met Titia!!

Bovendien hebben we deze discussie al zo vaak gehad, net zoals die over de woningsdelerskorting en de "kennismakingsperiode van zowel 3 als 6 maanden. Allemaal klapstoeltjesregelingen vanuit de beheersing van geld / uitgaven en een tijdelijk politiek kleurtje (vooral tegen de verkiezingsmomenten). Hoog tijd om vooral toch uit te gaan van de leefbaarheid en het kansenperspectief van onze medeburgers.
Peter / ambtenaar
@Adriaan, de maximale vrijlating is niet € 250. Dit voorbeeld is bovendien zó extreem hypothetisch.... Het gaat echt om minieme bedragen en het wordt erg eenzijdig belicht. Er spelen ook zaken mee als recht op toeslagen etc., oftewel het totale plaatje is veel complexer dan hier wordt geschetst. Waarom vraag je VNG niet om de reden dat ze het volgens jou eenzijdig beoordelen? ik blijf dus bij mijn standpunt.
F. Hakstro / Beleidsmedewerker
Vele beroepen zijn behoorlijk gedegradeerd. Het is niet fijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt: te veel concurrentie, mede door de open grenzen van Europa. Ga er maar eens aanstaan aan de onderkant: altijd een flexcontract, geen pensioenregeling, dat is wat werkgevers tegenwoordig bieden en ze komen ermee weg. Dan halen ze toch een Pool? Dat voelt niet goed. De samenleving moet meer inclusiviteit bieden voor de eigen onderkant. van de samenleving. Met alleen een flexcontract, geen pensioenregeling en iets boven minimumloon zoals bij CROCS in Dordrecht (zeker Bart) wordt de armoede in Dordrecht niet bestreden, maar vergroot.
Adriaan de Jonge
@ Peter,Klopt, de maximale vrijlating is 221 euro. Dus onder het inmiddels verouderde systeem kan 1 euro verschil in salaris 221 euro verschil in inkomen betekenen. Is dat echt zo'n groot verschil met het rekenvoorbeeld van 250 euro?Ik heb nooit beweerd dat het om grote bedragen gaat, daarom ook het woord 'iets' in de kop. Maar het zijn wel bedragen die voor mensen in een uitkeringssituatie het verschil kunnen maken.Ik snap niet waarom je het voorbeeld 'extreem hypothetisch' vindt. Uit de rechtszaak blijkt duidelijk dat dit soort situaties daadwerkelijk voorkomen.Ik heb de VNG om uitleg gevraagd, maar geen antwoord gekregen.
Ab / beleidsmedewerker
Is Peter Heijkoop geen wethouder in Dordrecht? Daar waar CROCS een nieuw distributiecentrum heeft geopend? Waar zijn collega wethouder MAARTEN BURGGRAAF zo trots op is? Dat zou zoveel arbeidsplaatsen opleveren? Dit geweldige bedrijf? Nou, dat doet het ook, maar met het salaris dat er wordt geboden, net boven minimumloon en zonder pensioenregeling, willen er alleen Oost Europeanen werken. En dat is er aan de hand. In de tussentijd ontduikt Crocs voor tientallen miljoenen de belasting, rijdt onze wegen kapot. Het is een sprinkhanenbedrijf, zoals onlangs werd aangegeven in het artikel in FD “Nederland distributieland is een versleten praatje”. Dit soort bedrijven kost ons geld. En woonruimte, want het personeel uit Oost Europa woont in Dordrecht centrum. In een kamertje van Prins Bernhard senior. Lang leve het college van Dordrecht.
Titia beukema / Lid Wajonggroep FNV
Treurig dat de VNG zo reageert en weer een signaal dat het gemeentelijk sociaal beleid vooral geld-gestuurd is.
H. Wiersma / gepens.
Duidelijkheid over deze problematiek is belangrijk. Er dienen zo spoedig mogelijk via de VNG en/of het desbetreffende ministerie duidelijke richtlijnen voor alle gemeenten te komen. Bespaar gemeenten een affaire als de toeslagenaffaire.
Advertentie