Advertentie
sociaal / Nieuws

Blokhuis: ‘niet chic’ om nu veel geld vrij te maken

Het past een demissionair kabinet niet om een paar dagen voor de verkiezingen grote bedragen vrij te maken. Dat stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie).

12 maart 2021
Blokhuis.jpg

Het is niet kies om een paar dagen voor de verkiezingen als demissionair kabinet grote bedragen vrij te maken. Dat stelt staatssecretaris Paul Blokhuis (jeugdzorg, ChristenUnie) in antwoord op de vraag waarom het demissionaire kabinet nu geen incidentele middelen voor de jeugdzorg wil vrijmaken.

Ruggengraat

Nu extra geld vrijmaken voor 2022 en 2023 is ‘niet chic’ naar de partijen toe die straks een nieuw kabinet moeten formeren, aldus Blokhuis. Ook past het een demissionair kabinet niet om een besluit te nemen over heel veel geld. Het demissionaire kabinet wil met gemeenten in gesprek blijven. Dat gesprek over incidenteel geld kan pas over een paar weken worden voortgezet, als de verkiezingen achter de rug zijn en duidelijk is ‘wie de ruggengraat van het nieuwe kabinet gaan vormen’, aldus Blokhuis.

 

Onderling overleg

Het kabinet had de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdag om een paar weken extra tijd gevraagd, aldus Blokhuis. Dat was voor de VNG onverteerbaar, die daarop besloten heeft arbitrage in te zetten. ‘De mogelijkheid tot arbitrage hebben we in 2019 onderling afgesproken, als sluitstuk. De VNG ziet zich daartoe nu genoodzaakt. Wij kiezen liever de route van onderling overleg. Mijn hoop is nog steeds dat we er samen uitkomen.’

 

Tekort wordt erkend

Blokhuis benadrukt dat het kabinet de financiële problemen van gemeenten serieus neemt en de omvang van het tekort op de jeugdzorg (structureel 1,7 miljard euro) erkent. Na verschijning van het rapport van AEF in december, dat de omvang van het structurele tekort in kaart bracht, is er volgens Blokhuis echter wel wat veranderd: het kabinet is demissionair geworden. De staatssecretaris begrijpt de boosheid en frustratie van wethouders na de berichtgeving van vrijdagochtend dat gemeenten nog geen extra geld krijgen – ‘ik ben zelf wethouder geweest’ – maar benadrukt nogmaals dat het kabinet er niet lichtzinnig mee is omgegaan. ‘In de ministerraad hebben we het er uitgebreid over gehad.’

 

Zwaarwegend advies

Om een besluit over extra geld voor de jeugdzorg over de verkiezingen heen te tillen, zitten voordelen, vindt Blokhuis. ‘We kunnen dan een en ander afstemmen met de formerende partijen.’ In april komen daarnaast voorstellen over de mix van structureel geld en maatregelen om het jeugdzorgstelsel toekomstbestendig te krijgen. Daar wordt nu door een commissie onder leiding van Marjanne Sint aan gewerkt. ‘Dat is input voor het nieuwe kabinet en geldt als zwaarwegend advies aan de formateur.’

 

Zorgplicht gemeenten

De arbitrage die voor 1 mei moet zijn afgerond, gaat over het structurele extra jeugdbudget, benadrukt VWS. Het gesprek over incidentele middelen staat daar los van. In de eerste helft van april gaan kabinet en gemeenten weer verder praten over de incidentele middelen ter overbrugging tot aan het volgende kabinet. Het gaat dan om budget voor 2021 en mogelijk 2022, aldus Blokhuis. ‘Dat is tijdig voor de voorjaarsnota’s van gemeenten.’ De staatssecretaris kent de vele signalen dat de hulp en zorg aan jongeren vastloopt. ‘Het is in ons aller belang die kinderen zo snel mogelijk te helpen.’ Hij benadrukt dat gemeenten een zorgplicht hebben.

 

Eerste keer

Het is voor de eerste keer dat gemeenten arbitrage inzetten omdat ze er met het kabinet niet uitkomen, laat een woordvoerder van de VNG weten. Semi-bindend betekent in dit geval dat het advies van de ‘commissie van wijzen’ zeer zwaarwegend is, maar dat het nieuwe kabinet er tijdens de formatie een besluit over neemt. De procedure die bij de arbitrage gevolgd wordt, is niet openbaar.

Reacties: 15

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Binnen de Jeugdzorg behoort de specialistische jeugdzorg (beschermd wonend, lover boys problematiek, ernstige depressieve klachten) altijd 1e prioriteit te hebben. Daar is of moet dus altijd wel geld voor beschikbaar zijn bij gemeenten.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Petra: Onder sociaal conservatisme versta ik dat we de goede dingen die we in dit land in decennia hebben opgebouwd niet verkwanselen: Het vrije woord, de verzorgingsstaat, de vrijheid van godsdienst, kansen voor iedereen, soevereiniteit over ons eigen grondgebied inclusief het migratievraagstuk maar met inachtneming van het genereus ondersteunen van de opvang van vluchtelingen in de regio, ons eigen rechtssysteem , de terugkeer van een eigen munteenheid, het herstel van een rechtvaardiger verdeling tussen arm en rijk, het genereus ondersteunen van landen waar de mensen het minder hebben dan wij, waarbij voorop staat dat wij daar zelf over mogen beslissen en ons niet hoeven te laten leiden door de Europese Unie.
criticus
Het Rijk biedt niets, maar wil blijven praten en overleggen. Vertragen, want elke maand uitstel hoeft niet betaald te worden. Zelfs als het Rijk met iets over de brug komt, zal dat niet voldoende zijn. En niet met terugwerkende kracht.Vreemd. Ik herken die tactiek?

O ja: de gemeentelijke cao onderhandelingen...
Wietske
Niet kies? Rutte heeft vandaag besloten nog eens 730 miljoen aan een deel van het bedrijfsleven te schenken. En hoeveel was ook alweer aan de KLM geschonken?
Adriaan Zwaag
Jeugdzorg? Interesseert de VVD (lees: Rutte) totaal niet. Dus kreeg Blokhuis in de ministerraad geen poot aan de grond toen hij meer geld wilde vrijmaken. En zijn communicatie-afdeling verzon er een verklaring (lees: smoes) bij: "Het is niet chic".Zo gaat dat met een zwakke bewindspersoon van een onbeduidende partij. De CU is enkel goed als pasmunt om de meerderheid te halen.Ab / beleidsmedewerker
Vele Nederlanders stemmen straks VVD. 36% van de stemmers is op zoek naar “hun soort links”, Dat is een sociaal beleid, ook goed voor de jeugdzorg, maar zonder de immigratie standpunten van PvdA, SP en GroenLinks. Immigratie maakt de verzorgingsstaat financieel onhoudbaar.,Naast dat het de VVD traditiegetrouw helemaal niets interesseert.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Bart: Je reactie dat' veel kiezers op zoek zijn naar hun soort Links: Sociaal maar zonder de migratiestandpunten van SP, PvdA en GroenLinks' is herkenbaar. Voeg daar D66 nog maar aan toe want die staan daar precies hetzelfde is. Het ontbreekt in dit land aan een sociaal/conservatieve partij, zonder de rare xenofobe standpunten van Wilders.
Petra
@zipjeU heeft Forum voor Democratie over het hoofd gezien!
Bertus / Observant
Hahahaha, niet 'chic'!! €23 mld cadeau aan de EU, €20mld aan Rutteleningen naar EU (zien we nooit meer terug). Maar €1,7 mld naar de eigen jeugd is niet 'chic'. Dit land is zjiek!!
Rik / journalist
Die Paul Blokhuis van de Christen Unie toch...

Eerst jarenlang wachten met geld voor de Jeugdzorg tot het kabinet demissionair is omdat het zo’n puinhoop van de dienstverlening aan de burger maakte dat het moest aftreden en dan met een zucht van verlichting zeggen dat het niet chic is om er als afgetreden kabinet nog wat aan te doen.

Dat is wel heel gemakkelijk meneer Blokhuis van de Christen Unie. Wat een puinhoop.

Laat uw zwevende rode potlood dezer dagen niet op de coalitie partijrn VVD, CDA, D66 of CU landen.
H. Wiersma / gepens.
Het is misschien niet chic om dat een paar dagen voor de verkiezingen te doen. Het is echter wel chic om -als dat tenminste terecht is- direct na de verkiezingsuitslag met geld voor de Gemeenten over de brug te komen.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
@ Petra: Ik heb FvD niet over het hoofd gezien. Ik had het over sociaal conservatieve partijen en daar schaar ik FvD niet onder.
Petra
@zipje: jammer, maar wat maakt volgens u dan een partij wél sociaal-conservatief?
René / bel.adv.
"Niet chic"? Maar wel 8,5 miljard vrijmaken voor bestrijding van onderwijsachterstanden? Wel reclame maken voor "hulp zoeken bij klachten van depressieve aard", maar als je hulp zoekt blijkt er geen geld te zijn. CU bemoeit zich wel met roken, alcoholgebruik en gezond eten. 17 maart 2021, laat je stem niet verloren gaan.
henk
Er is maar 1 oplossing voor de misere in Nederland en dat is: NIET stemmen op VVD, CU, CDA, D66.
Advertentie