sociaal / Partnerbijdrage

Minder inkomen door corona?

Aftrekbaarheid alimentatie bij aangifte inkomstenbelasting.

Geld

Tijdens de coronacrisis zijn velen van baan gewisseld of noodgedwongen minder gaan werken. In sommige gevallen is daardoor een (substantieel) inkomensverlies ontstaan. Het betalen van alimentatie kan door dit inkomensverlies moeilijk worden. Als het inkomensverlies langdurig is, kan een lagere alimentatie worden verzocht. Wij informeren u in dit artikel over de manieren waarop deze verlaging kan plaatsvinden en de aftrekbaarheid van partneralimentatie bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Verlaging alimentatie

De verlaging van alimentatie kan op twee manieren plaatsvinden:

Manier 1: in goed overleg met de ex-partner.
In goed overleg is veel mogelijk. Als u en uw ex samen een lagere alimentatie afspreken, geldt deze lagere alimentatie. U hoeft dan minder alimentatie te betalen. Let op: het is van belang de afspraken tussen u beiden schriftelijk vast te leggen om discussie achteraf te voorkomen. Raadpleegt u hiervoor een jurist of uw BDO-adviseur.

Manier 2: op basis van nieuwe alimentatieberekeningen
Als er geen overleg mogelijk is over een lagere alimentatie, is het mogelijk om nieuwe alimentatieberekeningen te laten maken die uitgaan van de nieuwe inkomenssituatie. Met deze berekeningen in de hand kan een advocaat een herzieningsverzoek doen bij de Rechtbank tot het vaststellen van een lagere alimentatie. Uiteraard moet uit de berekeningen blijken dat er daadwerkelijk minder draagkracht is voor het betalen van alimentatie.

Als een alimentatieverplichting eenmaal vaststaat, dan is deze niet eenvoudig te wijzigen. Dit heeft als doel om de ex-partner te beschermen dat hij of zij voldoende in zijn of haar levensonderhoud kan blijven voorzien.

Een alimentatieverplichting mag echter geen strop worden. In die gevallen dat een alimentatie niet goed meer kan worden betaald als gevolg van inkomensverlies, kan een verlaging van alimentatie nodig zijn.

Verdere aftrekbeperking partneralimentatie in 2023

De door u betaalde partneralimentatie is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor betaalt u minder inkomstenbelasting of krijgt u inkomstenbelasting terug.

De afgelopen jaren is de aftrekbaarheid van partneralimentatie beperkt tot ten hoogste 40% in 2022. De verwachting is dat de aftrekbaarheid van partneralimentatie in 2023 nog eenmaal wordt verlaagd naar 37,05%. Dit betekent dat u de betaalde partneralimentatie mag aftrekken tegen dit percentage.

Wilt u weten of in uw situatie sprake is van lagere of geen draagkracht? Wij kunnen de draagkracht voor alimentatie voor u (her)berekenen. Of wilt u verder praten over dit onderwerp en horen wat wij kunnen betekenen in uw situatie? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Neem contact op 


Anne-marie Nijman
Senior Manager Private Client Services 

Remy Scholtens
Belastingadviseur | Estate Planner

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.