Advertentie
sociaal / Nieuws

Bijna dertigduizend woningen voor statushouders nodig

Het kabinet spreekt in een vertrouwelijke brief aan provincies en gemeenten van een 'enorme opgave'.

01 november 2020
daklozen-vluchtelingen-Griekenland.jpg

27.000 statushouders moeten volgend jaar een woning krijgen. Maar met de huidige toestand op de woningmarkt is dat eigenlijk niet te doen. Het kabinet spreekt in een vertrouwelijke brief aan provincies en gemeenten van een 'enorme opgave'.

Dat meldt RTL Nieuws, die de brief in handen heeft.

Afspraken
Elk jaar maken kabinet, gemeenten en provincies een afspraak hoeveel huizen er beschikbaar komen. Dit jaar was de afspraak dat ongeveer 12.000 mensen een woning zouden krijgen. Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, blijkt uit de brief van het kabinet. Er wordt gesproken over een 'hoge taakstelling' en 'enorme opgave'.

Achterstanden
Want in 2021 moeten 27.000 vergunninghouders huisvesting krijgen. Reden voor de piek: de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is druk bezig met het wegwerken van eerder opgelopen achterstanden. Dat gaat veel sneller dan gemeenten woningen kunnen regelen, zeker op een krappe woningmarkt.

Bezuinigd
‘Dit probleem is ontstaan doordat jarenlang is bezuinigd bij de IND’, zegt Abdeluheb Choho van VluchtelingenWerk Nederland tegen RTL Nieuws. Maar volgens hem kan inburgering niet op gang komen zonder huisvesting: ‘Je kunt pas aan een leven in Nederland beginnen als je de rust hebt van een woning.’

Arbeidsmarkt
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Dan worden gemeenten verantwoordelijk voor niet alleen de huisvesting, maar ook andere aspecten van inburgering, zoals het leren van de taal en het vinden van werk. Ook die opgave zal veel inzet van gemeenten vragen. Vooral op het gebied van de begeleiding richting de arbeidsmarkt is er intensieve ondersteuning nodig, stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) onlangs.

Reacties: 26

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans / afdelingsmanager
De wal keert het schip.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Nooit gedacht dat ik als pensionado nog zou overwegen naar Tsjechië of Hongarije te verhuizen, maar het komt nu met rasse schreden steeds dichter bij.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Criticaster / ambtenaar
Ik zie de eerste foto's al voor mij. Nederlanders die in tentjes slapen en statushouders in de schaarse woningen die er nog zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ron / Adviseur
Nederland is vol. Er nauwelijks woonruimte voor onze eigen sociale onderklasse. Met statushouders voegen we nog meer woningzoekers toe aan dezelfde klasse.

Dat werkt niet en leidt tot nog meer onvrede.

Laat statushouders woonruimte krijgen op plekken waar de woningvraag minder groot is.

Eventueel in een ander land. Maar in Groningen en Limburg zijn er veel krimpgemeentes. Niet in de randstad in ieder geval.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
K.M. Schaap / afdelingshoofd burger- en bestuurlijke zaken
"Dit probleem is ontstaan doordat jarenlang is bezuinigd bij de IND" volgens Vluchtelingenwerk. Nee, dit probleem is ontstaan doordat er te weinig woningen worden gebouwd en de rijksoverheid in die context wel de verplichting oplegt om statushouders te huisvesten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul van den Eijnden / penningmeester Stichting Cultuur aan de Dorpsstraat
Mijnheer Abdeluheb Choho geeft al aan hoe verkeerd er door sommige instanties gedacht wordt. Inburgeren begint zodra je in het land bent. In ieder geval de taal spreken. Niet als je pas een huis hebt. Dan heb je als nieuwkomer gelijk jaren achterstand.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
E.C. Joosen / Privacyfunctionaris
Wanneer komt het besef dat het overbevolkte Nederland niet in staat is om een bijdrage te leveren aan het verzachten van de gevolgen van de vele brandhaarden (m.n. het Midden-Oosten) en armoede (m.n. Afrika) die de wereld kent? Komt bij dat deze vluchtelingen hun eigen problemen, normen en waarden meebrengen die deels conflicteren met onze westerse maatschappij. De gevolgen zijn enorm, maar worden niet of nauwelijks benoemd. Ik vrees voor de vrijheid van onze kinderen en kleinkinderen. Het Paard van Troje staat al lang binnen. Onze maatschappij is al lang zo vrij niet meer als in de jaren tachtig. Zo snel kan het dus gaan.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / gemeente ambtenaar
Nee M. Van Gelre, dit probleem is ontstaan omdat er gewoon veel te veel vluchtelingen naar Nederland komen. Het land is vol zoals meerderen hier al aangeven en Nederland kan deze toestroom gewoon niet (meer) aan. Opvang in eigen regio is de beste oplossing voor iedereen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
30.000 woningen is gigantisch. We laten gewoon veel te veel mensen toe waarvan het twijfelachtig is of ze ooit gaan integreren en een bijdrage aan de maatschappij leveren. Het quota al dan niet terechte vluchtelingen moet drastisch omlaag. Een regering moet primair voor de eigen bevolking zorgen. Een groot deel zijn ook economische gelukszoekers. Dat heeft niets met racisme te maken. Ik heb niets tegen die mensen als ze gewoon daar blijven waar ze vandaan komen. En hulp aan vluchtelingen ter plekke met primaire levens benodigdheden kan altijd nog en daar help je veel meer mensen echt mee en niet degenen die duizenden dollars betalen om hierheen te komen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
2C
Als ik dit lees, dan denk ik terug aan Hans Janmaat die in de jaren '90 veroordeeld werd tot een boete 2000 gulden door de rechter voor het uiten van Nederland=vol (!). De staat zou hem eigenlijk postuum het geld moeten restitueren, want hij heeft achteraf gelijk gehad.Nederland is een klein, dichtbevolkt land en het gebruik van ruimte in het dichtbevolkte land leidt tot steeds meer conflictsituaties, tussen woningbouw, wegenbouw, landbouw en natuur/milieu, wat verder zal worden verscherpt door de uitbouw van duurzame energie, denk aan wind en zon, die veel beslag zullen leggen op de ruimte wegens de lage vermogensdichtheid.Nederland komt op dit moment al tienduizenden zo niet honderdduizenden woningen tekort op de middenlange termijn en dan wordt duidelijk dat migratiedruk (zowel door arbeidsmigranten en asielzoekers) een van de belangrijke aandrijvers hiervan is, een thema wat echter angstvallig wordt vermeden door politiek en bestuur in Nederland. Het is helemaal niet evident dat statushouders bijna 30.000 woningen 'moeten' krijgen. Het alternatief is nog strengere procedures en statussen intrekken en mensen terugsturen naar het land van herkomst en de instroom tot een minimum beperken. Verder zullen ook de praktijken rondom arbeidsmigratie grondig moeten worden aangepakt, zoals louche uitzendbureaus en ook een herziening van de EU-richtijnen uit 2004 (detacheringsrichtlijn e.d.) moet mogelijk worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
F. Smit / interim-manager
Er zijn, naast anderen, heel veel ouderen, die kleiner willen gaan wonen, en/of dichter bij de kinderen. Die staan nu op een wachtlijst, soms al tien jaar of meer. Als daarvoor zou worden gebouwd, en een betaalbare huur werd gevraagd voor de vaak minder draagkrachtigen, dan zouden heel veel mensen (doorstroom!) zijn geholpen. Of beter nog: geef deze groep ook gratis huisvesting en inboedel, zoals nu de nieuwkomers die ontvanggen. Dan is in ieder geval de discriminatie van Nederlandse ouderen op dit gebied voor een deel geslecht.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Veel PVV en Baudet aanhangers onder de lezers van Binnenlands Bestuur zo te lezen. Ambtenaren die er blijk van geven wel commentaar te hebben, maar de feiten niet kennen. Dan hoort u uw mond te houden. Zie

Asiel en integratie 2020 - CBSM. van Gelre legt de vinger op de zere plek. Sinds de financiële crisis hebben regering en DNB de Nederlandse huizenmarkt volledig verziekt. Fraude en statusprojecten bij de woningcorporaties hebben de bouw van sociale woningen verder om zeep gebracht.Dat zoveel van de ambtelijke reageerders een dermate slecht geheugen hebben, geeft te denken over de kwaliteit van hun werk.

Nee, schuif het maar af en zoek een zondebok. 'Wir schaffen dass', zei Angela Merkel. We hebben het hier namelijk over de nasleep van de Syrische vluchtelingen. Barmhartigheid van Europa om mensen die oorlog ontvluchten gastvrij tegemoet te treden. En let wel, onder de Syriërs zijn veel orthodox katholieken. Daar hebben wij als christelijk land directe verantwoordelijkheid voor.Dit wordt noodverbanden leggen. Gelukkig hebben wij 438.500 caravans en 100.000 campers. (1-1-2017). Slechts een fractie is nodig om het tekort te verlichten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan Visser / Pensionado
Huisvesting van 27.000 statushouders zou 30.000 woningen betekenen?

Ieder persoon een eigen woning?? Klopt niet!!

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Mooi hoor, Toine, dat jij de wijsheid en barmhartigheid die andere zo missen. Bij je opmerking over caravans en campers haak ik af. Of zit jij in die handel? Er liggen ook nog tienduizenden lege jachten in het water trouwens.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
Toine Goossens vergeet zeker dat Merkel eigenhandig het principe van asiel aanvragen in het land van binnenkomst, zoals neergelegd in de Dublinverordening, om zeep heeft geholpen. Tussen januari en november 2015 werden er bijna een miljoen vluchtelingen geregistreerd in Duitsland, waarvan bijna iedereen al door talloze 'veilige' landen was gereisd. En grote delen van Syrie zijn altijd veilig gebleven. Aan het verdrag van Schengen is ook afbreuk gedaan omdat landen als Hongarije, Polen en Oostenrijk wijselijk de grens sloten. De Duitse regering heeft zich krankzinnig onverantwoordelijk gedragen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Trotse Provinciaal / Belastingbetaler
Als je gemeente sociale woningbouw in je wijk toestaat, dan krijg je vervolgens getto-vorming want dit soort woningen gaan door taakstellingen vanuit het Rijk steeds vaker naar mensen met een bepaald profiel.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Karin / gemeenteambtenaar
Ik wordt echt heel erg verdrietig van de (meeste van) onderstaande reacties. Hierdoor 'vrees ik voor mijn kinderen en kleinkinderen'. Wat moeten we in een land waar iedereen zo bekrompen en egoïstisch denkt?

Mensen in nood moeten geholpen worden. Toen Nederland in nood was, waren we ook blij met alle hulp die we konden krijgen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Petra
@ Karin:Échte vluchtelingen moeten altijd worden opgevangen, het is alleen de vraag voor hoe lang.Economische vluchtelingen zijn ook welkom mits ze van tevoren een arbeidsovereenkomst hebben en gewoon een huis kunnen huren (of wat hun werkgever ook voor hen regelt).Maar tot in het oneindige pamperen van mensen die weigeren hun eigen land op te bouwen en liever lui hier hun hand ophouden, dat trekt onze maatschappij niet langer. U zou dat onderhand moeten (willen) weten.Ik vrees alleen dat ik tegen dovemansoren schrijf.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bernard
In reactie op Karin; maar moeten we dan de hele wereld opnemen? De hele bevolkingssamenstelling veranderd en we zijn al zo'n dichtbevolkt land. Mag de oorspronkelijke bevolking van het land niet meer bestaan? Worden wij vluchteling over 30 jaar in een onleefbaar land? We hebben misbruik van sociale voorzeiningen, overlast op straat, moorden, drugshandel en verkrachtingen en terrorisme geimporteert en minachting voor ons land, de goeden niet na gelaten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
@ Karin. Denk jij dat jouw kinderen t.z.t. nog aan een huis kunnen komen? Wordt wel heel erg moeilijk hoor, op deze manier.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
Nee @Robin, ik ben pensionado. Maar waar een wil is, is een weg. 'Wir schaffen dass'.@Ben, wij weten allebei dat alleen vluchtelingen een 'status' krijgen. De rest gaat zonder pardon terug naar huis. Lees de CBS cijfers er op na.Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
@Hans,Wat een misselijke opmerking.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
2C
@Toine GoossensIn Duitsland van Merkel heeft men het niet meer over 'wir schaffen das' maar over het 'die schaffen uns'. Dat laatste geldt ook hier in NL, als je ziet hoe moeilijk het is om bijna 30.000 woningen te vinden voor de statushouders. Verder vertel je onzin, want 'de rest', ofwel de uitgeprocedeerden, gaat niet linea directa terug naar het thuisland, maar blijft veelal in de illegaliteit hangen in NL of elders in Europa.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
C van Dee / bestuurslid
Geachte,Natuurlijk hebben deze mensen recht op een woning, jammer genoeg word er niet eens gekeken hoeveel mensen in Nederland een woning zoeken.Huren zijn vaak te hoog, sociale huurwoningen gaan vaak naar de urgenten toe.Starters die een koopwoning willen komen niet aan de bak, daar er bijna niks is.Komt nog bij kijken dat mensen die een koophuis hebben en gaan scheiden in aanmerking komen voor urgentie.De gewone man/vrouw die bijna niks hebben kunnen niks en hopen op een betere tijdBij de coöperatie waarvan ik als bestuurslid in de huurdersvertegenwoordiging zit, staan er 190.000 ingeschreven als woning zoekend.

Als we er van uitgaan dat er 10% echt een woning zoeken zijn dat er 19.000. En dat is maar 1 Coöperatie, hoe gaan we hier mee om
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Toine Goossens
TWOC,Ja, we struikelen over die mensen. U leest waarschijnlijk The Post Online.Natuurlijk is het het een onmogelijke opgaaf. Maar dat is de schuld van het regeringsbeleid en het beleid van de DNB. Deze mensen staan daar volledig buiten.Barmhartigheid, kent u dat woord?, eist dat we ons inzetten.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Ook best een lekkere tranentrekker van BB om bij een artikel over Nederlandse huurwoningen voor statushouders een foto van 'vluchtelingen op Kos' te plaatsen. Het een heeft niets met het ander te maken en bovendien kunnen net zo goed zuipende Engelsen zijn geweest in Lloret de Mar of zo. Ik trap er niet in.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie