Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Utrechtse woondeal moet bouw versnellen

De 16 gemeenten in de provincie Utrecht gaan samen met rijk en provincie samenwerken om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Tot 2040 zijn er meer dan 100.000 woningen extra nodig, maar voor een deel daarvan is nog geen bouwlocatie.

25 juni 2019
woningbouw.jpg

De 16 gemeenten in de provincie Utrecht gaan samen met rijk en provincie samenwerken om de bouw van nieuwe woningen te versnellen. Tot 2040 zijn er meer dan 100.000 woningen extra nodig, maar voor een deel daarvan is nog geen bouwlocatie.

Druk

De overheden sloten daarom maandag een woondeal met minister Ollongren (BZK). Daarin zijn afspraken gemaakt om de bouw voor de komende twintig jaar te versnellen. De druk op de regio Utrecht is groot. Tot 2025 zijn er in de provincie 67.000 woningen gepland. Daar is al bouwgrond voor beschikbaar. Maar voor de tussen de 37.000 en 54.000 woningen die daarna nodig zijn, is nog geen plancapaciteit. De partijen willen het liefst dat die bouwopgave binnen de bestaande bebouwde grenzen worden gerealiseerd.

Locaties

De minister wil voor die versnelling gebruik maken van de -onlangs herziene- Crisis- en Herstelwet. Projecten die hieronder vallen kunnen met kortere procedures gerealiseerd worden, en kan van bepaalde regels worden afgeweken. In de woondeal zijn nu al een aantal locaties opgenomen waar die versnelling kan plaatsvinden, zoals de Merwedekanaalzone in Utrecht, Rijnhuizen in Nieuwegein en Middelland in Woerden, vrijwel allemaal voormalige bedrijfsterreinen waar in totaal voor circa 31.000 woningen plek is.

Noodknop

De minister heeft ook beloofd om een ‘noodknop’ uit te werken, waarmee excessieve huurstijgingen aan banden gelegd kunnen worden. Op die manier kan ook de doorstroming in bestaande huurwoningen worden verbeterd. De minister pleit ook voor wetswijzigingen waarmee gemeenten meer grip krijgen op tijdelijke huur en verhuur via diensten als AirBnB, en het verhogen van bestuurlijke boetes bij woonfraude

De Utrechtse woondeal is overigens al de vierde die Ollongren in korte tijd afsluit. Ook in de regio Eindhoven, Groningen, en de zuidelijke Randstad zijn de afgelopen maanden woondeals gesloten. 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Cees-Jan Pen / Lector
Dit soort woondeals illustreert de noodzaak meer te pleiten voor integrale afweging werken en wonen. Ik ontken woningnood niet, maar in de geest van de Omgevinsgwet is juist nu een integrale afweging nodig. Er zal toch ook gewerkt moeten worden

https://www.ruimteenwonen.nl/de-donkere-plannenw …
Advertentie