ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Hittestress verminderen in de wijk

Met aanleg krattensysteem bij korfbalvelden Haarlem.

SRO
07 maart 2024
kunstgrasveld

De korfbalvelden van C.k.v. Rapid moesten vervangen worden. Uit de ‘klimaat kansen kaart’ van de gemeente Haarlem bleek dat er veel hittestress in dit gebied is. Hittestress wordt veroorzaakt door de bebouwing rondom de velden en door de kunstgrasvelden. Die kunnen zeker rond de 65 graden worden. Om het aangenamer te maken in de woonwijk was de insteek bij de aanbesteding: hitte verminderen in de wijk.

Er is gekozen om hier een kratten systeem aan te leggen onder de korfbalvelden. Dit systeem zorgt ervoor dat water wordt opgevangen in het krattensysteem. Wat een capitulerende werking heeft naar de kunstgrasmat. Het kunstgrasveld wordt op deze manier gekoeld, waardoor het aangenamer wordt op het veld en in de wijk.

In oktober 2023 is gestart met de aanleg, omdat in de winterperiode de vereniging er geen last van heeft. Toch blijft aanleggen in de winter een uitdaging. Vooral als we kijken naar het weer.

Fase 1

In oktober 2023 is gestart is met het grondwerk en de aanleg van het tegelpad rondom het veld.

Fase 2

In januari 2024 is een fundering aangebracht van schuimbeton. Hierop komt het krattensysteem te liggen. Schuimbeton is goed bestand tegen vorst.

Fase 3

In februari 2024 zijn de folie en kratten geplaatst en gekeurd door een erkende keuringsinstantie. Deze opbouw is goedgekeurd en er kan verder gegaan worden met de aanleg van het korfbalveld. De komende periode wordt het kunstgras verlegd.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Het lijkt meer een kwestie van onvoldoende ruimte en groenvoorziening rondom het speelveld.