of 63966 LinkedIn

Rijk moet meer doen aan droogteprobleem

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem, moet de waterhuishoudingsplannen van regio’s beter monitoren en provincies, gemeenten en waterschappen ondersteunen bij de aanpak van droogte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het hoofdwatersysteem, moet de waterhuishoudingsplannen van regio’s beter monitoren en provincies, gemeenten en waterschappen ondersteunen bij de aanpak van droogte. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek.

Watertekort

De droogte van de afgelopen jaren leidde in veel gebieden in Nederland tot problemen. Het watertekort leidt tot schade in de landbouw en in natuurgebieden, hindert de scheepvaart en is fnuikend voor de stabiliteit van de bodem en funderingen van gebouwen. Als beheerder van het hoofdwatersysteem doet de rijksoverheid veel aan de bestrijding van droogte, ziet de Rekenkamer. Maar in regio’s die afhankelijk zijn van grondwater, zoals zandgronden en steden, is de droogtebestrijding moeilijker. Simpelweg vertragen van de waterafvoer werkt hier niet: een andere manier van watergebruik en aangepast landgebruik zijn nodig. Er moeten meer maatregelen komen om water vast te houden, in plaats van het zo snel mogelijk af te voeren.

 

Belangen

Dat soort maatregelen zijn lastiger uit te voeren. Verschillende partijen spelen een rol, en belangen tussen publieke en private partijen, of tussen overheden onderling, kunnen uit elkaar lopen. In veel regio’s worden maatregelen genomen en plannen gemaakt om de droogte te bestrijden, maar dat wordt door het rijk overgelaten aan de decentrale overheden die droogtemaatregelen opnemen in ruimtelijke plannen. De minister beoordeelt die plannen echter niet inhoudelijk, en houdt dus ook niet bij of er afdoende maatregelen tegen droogte worden genomen en of er knelpunten zijn in de uitvoering.

 

Inzicht

Samen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw zou de minister meer inzicht moeten krijgen in de droogtemaatregelen van decentrale overheden, en hulp bieden waar dat nodig is, vindt de Rekenkamer. In een reactie laat minister Van Nieuwenhuizen weten dat ze wil gaan monitoren op de inhoudelijke voortgang droogteaanpak binnen het Deltaprogramma Ruimtelijk Adaptie, die dit jaar wordt ontwikkeld. Daarvoor moet nauwer worden samengewerkt met decentrale overheden, erkent ze.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wietske op
@chris V. Natuurlijk is een krachtige aanpak noodzakelijk. van deze VVD regering hoef je dat niet te verwachten. Maja zolang de meerderheid VVD stemt hou je deze versnipperde verdeel en Heers aanpak.
Door ChrisV (gemeenteambtenaar) op
Simpel om hier te mopperen op het klimaat en het weer. De natuur en watergebruik verschralen. Probleem is het gebrek aan interventiemacht op het gebied van waterbeheer. Het wordt overgelaten aan decentrale partijen, maar nietmand weet wat er uit komt en of het werkt. Natuurbeheer, landbouw, grondgebruik, bio-diversiteit, waterbeheer. Een probleem alle provincies, waterschappen en gemeenten werken er aan; als ze het al als hun prioriteit zien en dan nog op basis van een eigen invulling. Ik vraag me of er niet meer samenhang moet komen. Vele kleine plannetjes, maken nog geen krachtige aanpak.
Door Krijn van Splunteren op
Droogte? Dat is helemaal geen taak van de Algemene Rekenkamer.
Die moet niet op de stoel van de Tweede Kamer gaan zitten!
Door Rellie (Terschellinger) op
Spot on, Wietske. Heb al een 3 dubbele goot rond de voortent van de caravan gegraven, maar alsnog moeten we naar binnen omdat het zo koud is en zo hard waait. Klimaatcrisis? Mijn reet....
Door Wietske op
Rijk moet meer doen aan aan deze enorme regenbuien dit voorjaar
Door Spijker (n.v.t.) op
Ministers moeten zelf initiatieven nemen om noodzakelijk innovatief beleid te initiëren (regeren = vooruit zien). Te gek voor woorden dat kennelijk de Algemene Rekenkamer de minister hier op moet attenderen.