of 65101 LinkedIn

Rijk en gemeenten akkoord over kwaliteitsborging

De VNG heeft nadere afspraken gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van de Wet kwaliteitborging in de bouw (Wkb). De taakverdeling tussen gemeenten en private kwaliteitsborgers wordt verduidelijkt. Gemeenten en hun omgevingsdiensten krijgen ook meer mogelijkheden om informatie over een bouwproject tussentijds op te vragen.

De VNG heeft nadere afspraken gemaakt met het ministerie van Binnenlandse Zaken over de uitvoering van de Wet kwaliteitborging in de bouw (Wkb). De taakverdeling tussen gemeenten en private kwaliteitsborgers wordt verduidelijkt. Gemeenten en hun omgevingsdiensten krijgen ook meer mogelijkheden om informatie over een bouwproject tussentijds op te vragen.

Verantwoordelijkheid

In de Wkb wordt een deel van de verantwoordelijkheid van de veiligheid en kwaliteit van een bouwwerk niet langer bij de gemeente gelegd, maar bij de bouwer. Die moet een onafhankelijke kwaliteitsborger in de arm nemen die het bouwproces volgt en ingrijpt wanneer er niet wordt voldaan aan de eisen. Het kabinet wil met de wet de aansprakelijkheid van de bouwer voor de kwaliteit van een bouwwerk vergroten, en de kans op bouwfouten kleiner maken.

 

Bezwaren

De wet is inmiddels door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd, en zal tegelijk met de Omgevingswet in 2022 in werking treden. Maar gemeenten en omgevingsdiensten hadden nog wel wat bezwaren. Gemeenten spelen straks alleen nog een rol in het begin van het bouwproces, bij de goedkeuring van de risicobeoordeling, en achteraf, als het bouwwerk gerealiseerd is, door een toestemming voor ingebruikname te geven. De partijen hebben nu afgesproken dat gemeenten of omgevingsdiensten ook tussentijds om informatie kunnen vragen, om op de hoogte te blijven van eventuele problemen en niet pas op het allerlaatst te moeten ingrijpen. Ook wordt de taakverdeling tussen kwaliteitsborger en gemeente duidelijker beschreven.

 

Betaalbaarheid

Maar de gemeenten maken zich ook zorgen over de betaalbaarheid van het nieuwe stelsel. Wanneer er conflicten ontstaan tussen bouwer en gemeente, en er juridische procedures moeten worden gestart, dan kan dat volgens een recent rapport van de VNG gemeenten miljoenen kosten. En een grote inkomstenbron, de bouwleges, droogt juist op door de nieuwe wetgeving. Minister Ollongren heeft nu een nieuw onderzoek toegezegd dat inzicht moet geven in de kosten die het toezicht op de gehele bouwregelgeving met zich meebrengt voor gemeenten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

Van onze partners

De nieuwste whitepapers