of 63908 LinkedIn

Provincie zet alle informatie over Zuid-Holland online

De provincie Zuid-Holland presenteert vandaag de website Staat van Zuid-Holland waarop alle beschikbare informatie over de provincie op een toegankelijke wijze wordt getoond.

Leegstand van kantoren, inkomensverdeling, biodiversiteit, cijfers, kaarten en open data. Het is allemaal te vinden op de site Staat van Zuid-Holland die de provincie vandaag presenteert.

Alle informatie geordend

‘Openheid is een van de drijvers van de democratie’, zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van de Sande (VVD). Het huidige college wil de transparantie van de provincie vergroten. Eerder dit jaar werd de provinciale begrotingswijzer gelanceerd en vandaag komt de site Staat van Zuid-Holland online. ‘Alle relevante informatie over Zuid-Holland is te vinden in een portal: eigen publicaties en van andere organisaties, open datasets, factsheets en kaarten. De informatie is geordend en overzichtelijk voor de buitenwereld. We willen zo ook de samenwerking met de buitenwereld verbeteren.’

 

Beschikbaar voor mede-overheden

Niet alleen ambtenaren uit de interne organisatie hebben baat bij de portal, maar ook rijksambtenaren, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, Statenleden, maatschappelijke organisaties, journalisten en burgers. ‘Gemeenten kunnen de informatie gebruiken voor samenwerking met ons. Ze kunnen ons beleid inzien en deskresearch doen. De portal is een bron van inspiratie om elkaar te vinden. Ook kunnen ze zichzelf vergelijken met andere gemeenten.’


Site moet verleiden

De provincie beheert de site, maar maakt naast eigen data ook gebruik van data van anderen. Ook kunnen organisaties en bureaus feedback geven ter verbetering van de site. ‘En natuurlijk analyses maken op basis van de cijfers en ons de resultaten sturen.’ Van der Sande nodigt gemeenten uit zelf een dergelijke site te maken. ‘De site is ook bedoeld om anderen te verleiden met ons in gesprek te gaan. De portal is weliswaar niet interactief, maar kan wel tot interactie leiden.’

 

Meer stappen richting openheid

Alle provinciale stukken staan al online, er is een subsidie- en declaratieregister en de provincie zet dit jaar nog meer stappen richting meer openheid en transparantie. ‘Onze site gaat op de schop en het Stateninformatiesysteem wordt verbeterd. Ik ben voorstander van steeds meer informatie beschikbaar stellen aan de samenleving. Het is wensdenken, maar over een paar jaar zouden we naar open spending kunnen, dus inkomsten en uitgaven tot in het kleinste detail inzichtelijk maken.’


Techniek maakt transparantie mogelijk

Beschikbare techniek is de voornaamste reden nu de stap te zetten naar meer transparantie. ‘We kunnen actief informatie op een toegankelijke manier naar buiten brengen.’ Geslaagd is de Staat van Zuid-Holland voor Van der Sande als gebruik leidt tot verbetering van de eigen organisatie. ‘En als mensen iets doen met de open data en mij verrassen met briljante analyses.’


Leek moet provincie kunnen begrijpen

In breder perspectief is Van der Sande tevreden als de leek beter begrijpt wat de provincie doet. ‘Daar is verbetering in mogelijk. We laten alles zien, dus kunnen ook dingen naar boven komen die niet goed gaan en dat kan cynisme voeden. Maar dan doen we er tenminste niet stiekem over, kunnen we er discussie over voeren en leren van onze fouten.’

 

Overheid is niet foutenvrij

Mensen moeten leren accepteren dat ook de overheid niet foutenvrij is, vindt hij. ‘Ik heb geen wetenschappelijk bewijs dat meer openheid tot meer vertrouwen in bestuur en democratie leidt, maar wil er graag in geloven. Na de publicatie van het declaratieregister heb ik nooit meer gehoord dat daar iets niet klopte. Blijkbaar werkt het en doen we toch iets goed.’

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.