of 62284 LinkedIn

Primeur: Utrecht mag ‘gasklevers’ hun gas ontzeggen

Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma Aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord.

Dankzij een recente aanpassing van de Crisis- en Herstelwet kan Utrecht als eerste Nederlandse gemeente burgers uiteindelijk dwingen van het gas af te gaan. Het gaat om een pilot in het Programma aardgasvrije wijken onder 4.400 woningen in de wijk Overvecht-Noord.

Artikel 7ag

Utrecht wil in 2050 geheel aardgasvrij zijn. Om die doelstellingen te kunnen halen, moet in 2030 een derde deel van de stad van het gas af zijn, waaronder Overvecht-Noord. Van de achtduizend woningen in deze wijk zijn er bijna 4.400 die alleen nog voor het koken van aardgas afhankelijk zijn en hun overige energie van een warmtenet betrekken. De bewoners van die 4.400 woningen kan de gemeente dankzij artikel 7ag van de Crisis- en Herstelwet via een Algemene maatregel van Bestuur straks dwingen het gas op te geven.


Zo weinig mogelijk
Volgens gemeentewoordvoerder Matthijs Keuning gaat het om een ultimum remedium dat Utrecht liever niet wil inzetten. ‘Bewoners krijgen de tijd om over het aanbod na te denken. Het is denkbaar dat een beperkt aantal bewoners niet op het aanbod ingaat. Om te voorkomen dat voor dit beperkte aantal de kookgasleidingen toch moeten worden vervangen – wat zeer kostbaar is en vanaf 2030 onnodig omdat de leidingen dan sowieso verwijderd moeten worden – bestudeert de gemeente de mogelijkheid om onder voorwaarden geen kookgas meer te laten leveren.’

Redelijk alternatief
Hier is de wettelijke regeling voor in voorbereiding via de Crisis- en herstelwet. ‘We willen mensen een redelijk alternatief bieden’, stelt Keuning. ‘Inwoners  kunnen volledig worden ontzorgd en moeten er financieel niet op achteruit gaan. Maar we moeten er rekening mee houden dat niet iedereen op het aanbod ingaat. Voor dit soort gevallen heb je nu een stok achter de deur.’

 

Corporaties
De 4.400 woningen in Overvecht-Noord zijn merendeels in handen van corporaties, een klein deel is particulier bezit. Hoewel de uiterste afsluittermijn nog tien jaar weg is, zullen de gasstellen van deze 4.400 woningen uiterlijk in 2024 worden vervangen, omdat Stedin met het onderhoud niet kan wachten tot 2030.


Vijftal gasklevers
De discussie over uitbreiding van de gemeentelijke instrumenten in de energietransitie laaide afgelopen najaar op. Toen bleek dat voor een vijftal hardnekkige ‘gasklevers’ in de Purmerendse wijk Overwhere, eveneens onderdeel van het Programma aardgasvrije wijken, een nieuw gasnet-light moest worden aangelegd. Dit terwijl de gemeente alle kosten van de energieverandering op zich nam en desgewenst ook de noodzakelijke aanpassingen in de woning verzorgde.     


Aanbod rond
Deze maand ontvingen de bewoners van de 4.400 woningen in Overvecht-Noord een brief over het voornemen van Stedin, de gemeente en woningcorporaties Bo-Ex, Mitros en Portaal. Voor deze zomer verwachten de partijen het aanbod rond te hebben dat aan de bewoners kan worden gedaan. Dan kan door de Utrechtse raad, na consultatie van alle betrokken partijen, besloten worden of de aanpak wordt doorgezet. Eind 2022 verwacht Utrecht in beeld te hebben wie vrijwillig op elektrisch koken overgaat. Vanaf 2023 kan dan de Crisis- en Herstelwet worden ingezet voor de weigeraars, mocht dat nodig zijn. Zo kan vervanging van gasleidingen vanaf 2024 worden voorkomen. 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Toine Goossens op
Geachte Ben,

Ik veronderstel niets, ik stel dat GroenLinks een perfect excuus geeft om hetzelfde te doen. Of Baudet dat gaat doen is niet voorspelbaar. Maar uit zijn publicaties en uitspraken blijkt dat hij die kans niet zal laten liggen.

Als die indruk onjuist is, is het alleen aan hemzelf om die indruk te veranderen. Het afgelopen weekend bleek duidelijk dat hij daar niet toe bereid is. Ik noch u kan daar iets aan veranderen.
Door ed klavertje (projectleider) op
Ik ben benieuwd of deze zogenaamde wetswijziging wel stand houdt in relatie tot Europees recht. Hoogtijd voor een proefproces voordat meer gemeenten denken het ei van Columbus te hebben en burgers nodeloos gaan dwingen om in te stemmen met een zogenaamd beter (maar veel duurder) alternatief in hun koopwoning.Totaal overdreven om naar dit soort maatregelen te grijpen zonder dat dit noodzakelijk is. Gemeenten en rijksoverheid zouden eerst maar eens met financiele daadwerkelijke subsidies moeten komen om überhaupt woningen geschikt te maken voor allerlei bedachte, maar niet goed doordachte, alternatieven voor het gas. Toch van de gekke dat Nederland het enigste land ter wereld is waar Gas wordt gezien als milieu onvriendelijk.
Door Ben (Jurist) op
Geachte Toine, ik bedoel dat het lijkt of de heer Baudet ook vergelijkbare dwang zou willen toepassen als nu bij ' van het gas af' . Hij heeft nog geen bestuursverantwoordelijkheid gehad en als hij oneigenlijke dwang naar de burger zou toepassen als hij op het pluche zat zou ik er ook wat van zeggen. U lijkt bij voorbaat te veronderstellen dat hij dat zou doen. Is dat een duidelijke uitleg?
Door Toine Goossens op
Geachte Ben,

Ik begrijp dit niet, maar u wil mij dat beslist uitleggen.
Door Ben (jurist) op
Aha de heer Goossens leidt aan een variant van het Trump derangement syndrome; het Baudet derangement syndrome. Heel knap; een artikel over wanbesluiten van het partijkartel waar het FvD lijnrecht tegenover staat wordt gebruikt voor alle logica tergende Thierry bashing. Dat er partijen als FvD bestaan komt juist deels omdat niet of nauwelijks meer naar de burger wordt geluisterd en daadwerkelijke besluitvorming op EU niveau plaats vindt dan wel in afstemming met belangenclubjes en grote bedrijven.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Straks komt er namens de gemeente een gasverleider aan de deur. Na legitimatie denkt die 'Appeltje, eitje', hier graag even tekenen, dan ga ik naar de volgende; er moet namelijk productie gemaakt worden, de druk van boven is levensgroot.

Hoe gedrag van mensen verandert die onder grote politieke druk hun werk doen en resultaten dienen te halen, is uit de geschiedenis welbekend. Zij grijpen direct naar het machtsmiddel dat hen is aangereikt. Niet schieten is geen optie. Het doel heiligt namelijk de middelen.

Een levensgevaarlijke politieke ontwikkeling in Utrecht. Nog voor burgers zijn verleid, staat het pistool al op hun borst. Een werkelijk waanzinnige ontwikkeling.
Baudet wrijft bij voorbaat al in zijn handen. De dwang die GroenLinks burgers oplegt, zal hij maar wat graag als voorbeeld nemen.

Een zeer bezorgde,
Toine


Door Ben (jurist) op
En: sabreur maakt hieronder volstrekt duidelijk waarom dit GEEN democratisch besluit is. Verre van zou ik zeggen. Eerder: cateren voor belangengroepjes en groepen die eraan willen verdienen. De burger blijft, wellicht letterlijk, in de kou staan.
Door Ben (Jurist) op
Jantje moet zelfs eens nadenken voordat hij aangeeft dat anderen 'domme dingen roepen'. Hier speelt nu eens NIET de discussie klimaat scepticus of klimaat hystericus; hoe dan ook is 'van het gas af' aantoonbaar onzin en niet wenselijk. Martin Sommer heeft hier in de Volkskrant over geschreven. Industrieel gebruik van gas blijft onverminderd en neemt zelfs toe, andere landen gaan om dezelfde reden juist aan het gas omdat het relatief schoon is, de kiezer heeft zich hier NIET over kunnen uitspreken omdat de partijen zich hieromtrent niet voor de verkiezingen hebben uitgelaten en infrastuctruur die wellicht later voor alternatieven als waterstof kunnen worden gebruikt wordt afgebroken, het is zeer kostbaar en de overheid maakt hier gebruik van dwingelandij die te diep ingrijpt in de keuzevrijheid van de burger. En als men draagvlak wil dan werkt het ook contrair. Alle reden dus om zo snel mogelijk hiermee te stoppen en ik hoop dat de gemeente Utrecht terug gefloten wordt uiteindelijk.
Door Hans op
Dit lijkt me nog lang geen uitgemaakte zaak. De Crisis- en Herstelwet is helemaal niet voor dit doel in het leven geroepen; er zullen dus nog vele rechtszaken volgen. Mocht het uiteindelijk toch zo ver komen dan kies ik voor mijn eigen huis een andere oplossing: een hout gestookte cv-installatie uit Canada; prima dingen en niet duur. Houtcontractje met een natuurbeheerder, versnipperaar en klaar. Niets met de overheid te maken: win win!
Door p op
Waren ze maar zo voortvarend met het afschaffen van schoorstenen en bij bijbehorende houtrookterreur.

Graag beginnen met al die woonboten met hun schoorsteen op ventilatiehoogte...