Als pleister op de wonde krijgen de 180 mensen die met Stop AWACS hebben geprocedeerd tegen de ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat een schadevergoeding van elk 250 euro. De vereniging zelf krijgt een vergoeding van 1500 euro. Dit omdat de procedures langer hebben geduurd dan redelijk, aldus de Raad van State. Stop AWACS had een forse schadevergoeding geëist voor dertig jaar overlast door de radarvliegtuigen. Voor ieder van de 180 klagers zou dat 1500 euro per jaar moeten zijn. De Raad van State haalde een streep door deze rekening. Met de uitspraak komt een einde aan een procedure die al meer dan vijf jaar loopt.

 

Geen onderzoek

Beide betrokken ministeries gingen in beroep tegen een eerdere uitspraak van de rechtbank in Maastricht. Die bepaalde dat het geven van schadevergoeding wegens jarenlange overlast moest worden onderzocht. Ook moest er nader onderzoek komen of en hoe de geluidsoverlast van AWACS-toestellen kon worden beperkt. De Raad van State vernietigde de beslissing van de rechtbank. De Raad vindt nader onderzoek niet nodig.

 

Ondraaglijke aantasting

Stop AWACS reageerde woensdagmiddag bitter. 'De NAVO-belangen prevaleren boven gezondheid, welzijn en bezit van de omwonenden.' Gezien de uitspraak 'blijken gezondheid en welzijn niet meer op te wegen tegen de meest ondraaglijke aantastingen die door de overheid worden geduld', aldus Stop AWACS. (ANP)