of 62284 LinkedIn

Gemeenten willen meer bouwruimte van Noord-Holland

De gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland vinden dat de provincie hen teveel beknot in de bouw van nieuwe woningen. Ze zijn ‘teleurgesteld’ in de Provinciale Omgevingsverordening die Noord-Holland vorige maand in concept publiceerde.

De gemeenten in het noordelijk deel van Noord-Holland vinden dat de provincie hen teveel beknot in de bouw van nieuwe woningen. Ze zijn ‘teleurgesteld’ in de Provinciale Omgevingsverordening die Noord-Holland vorige maand in concept publiceerde.

Ruimtelijk beleid

De regio’s Kop van Noord-Holland, Westfriesland en Alkmaar willen dat de provincie de verordening aanpast. Eerder gaven andere gemeenten, waaronder Wijdemeren, al aan niets te zien in het concept. De gemeenten maken zich vooral zorgen over het gebrek aan vrijheid om het eigen ruimtelijke beleid te bepalen. Dat wordt volgens hen nu vooral door de provincie bepaald, terwijl de nieuwe Omgevingswet nou juist meer ruimte moet geven aan maatwerk.

 

Makkelijker

Bij de bekendmaking van de concept-Omgevingsverordening stelde de provincie juist dat het makkelijker moet zijn om meer te bouwen in de open ruimte, maar wel pas nadat binnenstedelijke ‘inbreilocaties’ ten volle zijn benut. Volgens de gemeenten zal het daarom in de praktijk juist uitdraaien op nog verdere restricties in het bouwen buiten de huidige contouren.

 

BPL

Een groot bezwaar van de provincies is dat veel gebieden zijn aangemerkt als landelijke gebied of Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Maar veel steden en dorpen worden nu grotendeels ingesloten door dergelijke beschermde gebieden, en zitten dus ‘op slot’. Dat staat haaks op eerdere afspraken, op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, stellen ze.

 

Restricties

Het protest tegen de Noord-Hollandse regels is niet uniek. Ook in Utrecht en Zuid-Holland krijgen gemeenten te maken met provinciale restricties voor nieuwbouw. In Utrecht klagen gemeenten al jaren over de strenge regels en de eis tot binnenstedelijke ontwikkeling. Binnenstedelijk bouwen wordt steeds lastiger vanwege de hogere kosten en bezwaren van omwonenden, en veel gemeenten vrezen dat de ambitieuze woningbouwplannen van veel provincies niet gehaald gaan worden. In Zuid-Holland zag de gemeente Alphen aan den Rijn dat de provincie een dikke streep zette door woningbouwplannen in twee polders buiten de stad.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Misschien is het probleem van de provincie NH wel dat werkgelegenheid en infrastructuur onvoldoende gelijke tred kunnen houden/krijgen met woningbouw in de Noordkop. De toename van het woon/werkverkeer van en naar de Noordkop leidt vervolgens tot dichtslibbende wegen en slecht te ontsluiten gebieden.