of 59082 LinkedIn

Gedeputeerde strijdt voor subsidie groen gas

De rijkssubsidie voor het groene gasverzamelpunt in het Drentse Wijster moet er komen, vindt VVD-gedeputeerde Tanja Klip. De provincie wil bij de afvalverbrander Attero biogas omzetten naar aardgas. Dat is niet alleen groener, maar ook zuiniger, aldus Klip.
Reageer
De rijkssubsidie voor het groene gasverzamelpunt in het Drentse Wijster moet er komen, vindt VVD-gedeputeerde Tanja Klip. De provincie wil bij de afvalverbrander Attero biogas omzetten naar aardgas. Dat is niet alleen groener, maar ook zuiniger, aldus Klip.

Slochteren
Boeren uit de omgeving zouden kunnen aansluiten bij een soort ringnet, waarmee ze hun geproduceerde biogas naar het verzamelpunt toe kunnen sturen. Na een zuivering kan dit gas gebruikt worden, waardoor minder aardgas uit Slochteren nodig is. ‘We moeten eerst investeren, dus nu is het duur, maar we krijgen 100 procent waar voor onze euro’s uit de SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie). Als al het gas wordt omgezet in groen gas, lekt er niets meer weg.’

Groen gashub
Er zijn signalen dat een subsidie voor dit project niet echt kansrijk is, maar daar legt Klip zich niet bij neer. ‘We zijn nog steeds positief gestemd dat de SDE-subsidie er komt. Deze subsidie is een toelage op de geproduceerde energie in de vergistinginstallatie. Deze is belangrijk als basis voor de start van de groen gashub. Vervolgens komen de FES-gelden (Fonds Economische Structuurversterking) in beeld voor het ontsluiten van het biogasnet voor boeren in de omgeving. De provincie heeft projectfinanciering gedaan. Om de eerste stap in Wijster te kunnen zetten is de rijkssubsidie nodig.’

Kennis
Boeren zetten hun zelf geproduceerde energie nu deels om in stroom en deels in energie voor de omgeving. ‘Er gaat echter veel energie verloren. Met dit nieuwe systeem kunnen we er optimaal gebruik van maken.’ De hub is belangrijk voor Drenthe, waar men veel verstand van gas heeft, aldus Klip. ‘Het Noorden is een groen landsdeel met veel aanwezige biomassa. We hebben hier de kennis, de infrastructuur en het basismateriaal. Daar willen we deze ontwikkeling aan koppelen. Er staan meer gashubs in Nederland op stapel, maar Wijster is de eerste.’

Steun
Volgens Klip bestaat de politieke steun voor de subsidie al. ‘In december is al overleg gepleegd in de Kamer. We moeten een aparte afdeling creëren voor het verzamelen van het gas. Nu gebeurt dat nog individueel per boer, maar de gashub is gezamenlijk. Er ligt ook een groeimodel aan ten grondslag. Nu wordt het gasvolume nog op dag 1 gemeten, straks wordt het langzaam opgebouwd. In de Kamer was steun voor deze verandering.’ Klip weet niet wanneer de besluitvorming over de subsidie rond is. ‘Onze reactietermijn om extra informatie te geven is 13 weken. Daarna zal er toch wel een nieuw kabinet zitten. Ik heb er veel vertrouwen in dat we de subsidie krijgen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.