of 58952 LinkedIn

Bijna miljard bespaard op waterbeheer

Dat blijkt uit de deze maand verschenen rapportage De staat van ons water, waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks rapporteert over de voortgang van het waterbeleid. In 2018 werd nut en noodzaak van investeringen in de waterketen beter afgewogen. Ook werd met assetmanagement en risico-gestuurd onderhoud de levensduur van de waterinfrastructuur opgerekt. Verder namen overheden vaker gezamenlijk investeringsbeslissingen, hetgeen de doelmatigheid bevordert.

Intensievere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven heeft in 2018 een besparing  opgeleverd van zo’n 900 miljoen euro. Dat is royaal meer dan de 750 miljoen waar in het Bestuursakkoord Water vanuit werd gegaan. 

Dat blijkt uit de deze maand verschenen rapportage De staat van ons water, waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat jaarlijks rapporteert over de voortgang van het waterbeleid. In 2018 werd nut en noodzaak van investeringen in de waterketen beter afgewogen. Ook werd met assetmanagement en risico-gestuurd onderhoud de levensduur van de waterinfrastructuur opgerekt. Verder namen overheden vaker gezamenlijk investeringsbeslissingen, hetgeen de doelmatigheid bevordert.

Een voorbeeld is de muskusrattenbestrijding die van provincies naar waterschappen verschoof, een van de redenen waarom de kosten van het waterbeheer bij provincies met 110 miljoen euro daalden. De waterschappen voeren het muskusratbeleid efficiënter uit en betalen die deels uit eigen reserves.

Het grootste deel van de doelmatigheidswinst werd in de waterketen behaald (drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering): 597 miljoen. Het watersysteem (waterkeringen, oevers en kunstwerken) leverde een besparing van 304 miljoen euro op. Opvallend is dat in de rapportage cijfers ontbreken die de tevredenheid van waterschappen over de samenwerking met gemeenten weergeven. Die waren in de vorige editie, over 2017, aan de lage kant. Volgens een woordvoerder van de Unie van Waterschappen is dit vanwege de wens een ‘compactere’ rapportage te maken. Ze komen volgens haar later alsnog beschikbaar.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door p op
@Spijker, het blijft een doelmatigheidswinst op een deelterrein over meerdere jaren. Het lijkt wat als je het over meerdere jaren optelt, maar heeft vooral tariefstijging afgeremd
Door Spijker (n.v.t.) op
Daar is in de tarievenstructuur van deze instellingen weinig te merken.
Door Henk Donkers op
Als de waterschappen de muskusratbestrijding (deels) uit rerserves kunnen betalen is er toch geen sprake van een besparing. Het is een andere manier van finacieren maar we schieten er als samenleving niks mee op. En wat gebeurt er als de reserves opgebruikt zijn?
Vraag is natuurlijk waarom de resreves zo hoog zijn dat de taak er zomaar (structureel???) uit kan worden bekostigd. Kennelijk hebben inwoners in het verleden te veel waterschapslasten betaald wat dan maar in reserves is achtergehouden terwijl dat niet nodig was.
Kortom, het klinkt allemaal niet als doordacht financieel beleid.
Door J. van der Pal (Projectleider Civiel) op
Het gaat hier een besparing op de toename van de kosten. Er is dus geen geld op terug te geven maar een lagere stijging van de kosten.
Door Jeroen op
Een echte democratische overheid zou linea recta overschotten wanneer mogelijk terugstorten aan de burger. Maar dat zie je zelden tot nooit of er wordt aan de andere kant weer iets weggepakt. Provincie Essent gelden?
Door Marquis de Canteclair (Civ em.) op
Geweldig maar toen het op teruggeven aan de burger aankwam, bleef het oorverdovend stil.Sterker nog, drinkwater van 6 naar 9%