Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Bekostiging VTH-taken onder de loep

Wat zijn de financiële gevolgen voor gemeenten van wegvallende leges?

09 februari 2024
Woningen onder de rook van Tata steel

De adviesbureaus Senze en VPRC doen de komende maanden onderzoek naar de financiële effecten voor het VTH-domein als gevolg van de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Centrale vraag: hoe kunnen de veranderde gemeentelijke taken worden bekostigd?

Verschuiving

De invoering per 1 januari van de Omgevingswet en de Wkb leidt tot een verschuiving van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De kwaliteitsborging bespaart gemeenten werk, want die verschuift naar de bouwers. Maar daarmee vallen ook de daarmee gepaard gaande leges weg. Ook de keuze om via de Omgevingswet meer activiteiten vergunningsvrij te maken, heeft financiële consequenties.

Meer inzicht

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (BWT) willen meer inzicht krijgen in de financiële gevolgen. Daarom doen de adviesbureaus Senze en VPRC daar de komende maanden onderzoek naar.

Alternatieve manieren

Met verschillende gemeenten zal worden onderzocht in hoeverre de VTH-taken nog kunnen worden gefinancierd onder het nieuwe stelsel en in welke mate dit op termijn houdbaar is. Daarnaast wordt er onderzocht op welke andere manieren de VTH-taken toekomstbestendig zouden kunnen worden gefinancierd en op welke termijn dit alternatief kan worden ingevoerd. Uitgangspunt bij het onderzoek is dat het huidige niveau van dienstverlening blijft gehandhaafd.

De eerste resultaten uit het onderzoek worden eind mei verwacht.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
Best wel slim die omgevingswet, eerst invoeren en daarna de consequenties ervan gaan onderzoeken... Het is en blijft een prutswet als je alle onvoorziene zaken achteraf moet repareren. En er is geen gemeente die binnen de 8 weken een degelijk onderbouwd omgevingsbesluit tevoorschijn tovert. Tjonge Jonge...
Advertentie