Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Grotere rol waterschap bij klimaatadaptatie woningbouw

Waterschappen moeten door gemeenten en provincies in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de planvorming van grote woningbouwlokaties. Zo kunnen te nemen klimaatadaptieve maatregelen eerder in kaart worden gebracht en eventuele problemen met wateroverlast worden voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de koepels van decentrale overheden, het ministerie van I&W en de Deltacomissaris.

24 november 2021
shutterstock-269094644.jpg

Waterschappen moeten door gemeenten en provincies in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de planvorming van grote woningbouwlokaties. Zo kunnen te nemen klimaatadaptieve maatregelen eerder in kaart worden gebracht en eventuele problemen met wateroverlast worden voorkomen. Dat staat in een onderzoek van de koepels van decentrale overheden, het ministerie van I&W en de Deltacomissaris.

Vroeg

Een groot deel van de beoogde 900.00 nieuwe woningen zullen de komende jaren worden gebouwd in 14 aangewezen grootschalige woningbouwlocaties, over het algemeen in nu al sterk bebouwde gebieden. In het onderzoek werd in drie locaties (Den Haag, de Metropoolregio Amsterdam en in Zwolle) gekeken wat ervoor nodig is om al in een vroeg stadium maatregelen te nemen die inspelen op de gevolgen van klimaatverandering, zoals meer heviger buien, langdurige droogte en de stijging van de zeespiegel. In de beoordeling van woningbouwlocaties wordt nu nog vooral gekeken naar sociale en economische overwegingen en naar mobiliteit. Klimaatadapatie staat minder hoog op het prioriteitenlijstje, en veel locaties zijn al jaren geleden aangewezen als plek voor nieuwe woningbouw, waardoor grondposities al vastliggen.

 

Ondergeschikte

Bij de ontwikkeling van een nieuw woningbouwgebied speelt het waterschap van oudsher vaak een ondergeschikte rol. Dat komt mede doordat, buiten de gebieden langs de grote rivieren, er geen landelijke aanpak bestaat om klimaatverandering tegen te gaan. Maar bij de keuze voor een locatie moet ook ruimte worden vrijgehouden voor de waterveiligheid, versterking van waterkeringen en waterberging, zo stellen de onderzoekers. Juist daarvoor is het nodig waterschappen sneller te betrekken.

 

Limburg

Het is een geluid dat de waterschappen zelf, maar ook de Deltacommissaris, al langer laten horen. De recente wateroverlast in Limburg hebben aangetoond dat er in gebieden waar zelden of nooit sprake is van wateroverlast, grote schade kan ontstaan door de grotere buien als gevolg van de klimaatverandering, vooral als daar in eerdere gebiedsontwikkeling niet of nauwelijks rekening mee is gehouden. Waterschappen moeten daar ook zelf een actievere rol grijpen, zeggen de onderzoekers.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie