Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Eerste Kamer wil meer zekerheid over Omgevingswet

Vanmiddag interpellatiedebat met minister De Jonge in Eerste Kamer.

31 oktober 2023
ANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht
Hugo de Jonge, demissionair minister Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesANP/Hollandse Hoogte/ Robin Utrecht

De Eerste Kamer heeft grote zorgen of decentrale overheden op 1 januari voldoende toegerust zijn om de Omgevingswet in te voeren. De senaat constateerde in een mondeling overleg afgelopen dinsdag dat veel gemeenten de omzetting van alle relevante APV’s naar de Omgevingswet nog niet op orde hebben. Dat de toepasbare regels in het Omgevingsloket (DSO) voor burgers verre van begrijpelijk zijn en dat het lokaal schort aan vastgesteld participatiebeleid.

Niet gereed

Vanmiddag heeft senator Saskia Kluit (PvdA-GroenLinks) een een interpellatiedebat over de Omgevingswet gevraagd. Dit debat is een vervolg van een mondeling overleg met de minister op 24 oktober jongstleden. ln het debat zal een motie worden ingediend die uitspreekt dat de Eerste Kamer van mening is dat de uitvoeringspraktijk niet gereed is voor een verantwoorde invoering van de Omgevingswet en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) oproept tot spoedoverleg met de gemeenten. Er tekent zich in de senaat een meerderheid voor de motie af.

Personeelsgebrek

De Omgevingswet wordt op 1 januari aanstaande ingevoerd. Als gevolg van personeelsgebrek verwachten met name kleinere gemeenten problemen bij de invoering. Ook omdat de Omgevingswet uitgaat van kortere maximale beslistermijnen bij ingediende initiatieven.

Niet voldaan

Volgens de Eerste Kamer heeft De Jonge, ondanks eerdere toezeggingen, niet voldaan aan de eisen voor een minimale uitvoeringskwaliteit bij inwerkingtreding, zoals bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daardoor dreigt de rechtsbescherming en rechtszekerheid van burgers en bedrijven in Nederland onder druk te komen staan.  

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

T. Simpelmans
Het is toch te zot voor woorden dat dit via de Eerste Kamer moet. Wat zit die Tweede Kamer te doen? Hallo? Jullie werk is om Hugo de Pannenkoek te controleren. Als jullie nou nog niet genoeg signalen hebben dat dit helemaal mis gaat - te druk met candy crush - zullen we dan meteen maar weer de volgende parlementaire enquête beginnen?
T. Simpelmans
Eerste Kamer kan zoveel willen. Hugo de Pannenkoek kan deze motie gewoon negeren, en gelet op zijn autistische bestuursstijl zal hij dat wel doen ook. We hebben een Tweede Kamer om de minister te controleren, maar die doet dat niet. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis hebben we een minister van rechtsbescherming, maar die heeft blijkbaar ook geen zak te vertellen in dit kabinet. Toch gewoon een excuusneger.
Advertentie