Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Den Haag wil een metro naar zee

Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

12 juni 2017

Meer ruimte voor voetganger en fiets en een metro naar zee. Met deze en andere plannen hoopt de gemeente Den Haag de bereikbaarheid in de komende 25 jaar op peil te houden. Dat blijkt uit de nieuwe Mobiliteitsagenda die door wethouder De Bruijn (verkeer, D66) is gepresenteerd.

Bereikbaarheid onder druk

Den Haag verwacht dat haar inwonertal tot 2040 met ongeveer 15 procent zal groeien. Die 50.000 tot 80.000 extra inwoners zijn het gevolg van een geboorteoverschot en een postief migratiesaldo. Omdat ook het aantal eenpersoonshuishoudens stijgt, zijn er naar schatting 25.000 tot 40.000 extra woningen nodig. Ook de groei van het toerisme gaat naar verwachting door. Dat zet de bereikbaarheid van de stad onder druk. Daarnaast wil de stad in 2040 klimaatneutraal zijn.

Veranderende rol auto
In de nieuwe Mobiliteitsagenda komt een veranderende rol voor de auto naar voren. Tussen 1990 en 2014 nam het percentage auto-verplaatsingen binnen het totale vervoer al af van 65 naar 47 procent. Fiets en openbaar vervoer groeien. Den Haag verwacht het gebruik van het OV een impuls te kunnen geven door onder meer snellere verbindingen tussen stad en zee (via een nieuwe metro), uitbreiding van RandstadRail, betere P+R-voorzieningen en extra voorzieningen rond OV-locaties zoals fietsenstallingen.

Meer fietsvoorzieningen
Daarnaast wil Den Haag ook fors in andere fietsvoorzieningen investeren. Onder meer door de versnelde aanleg van zogenaamde snelfietsroutes die knooppunten in de stad verbinden en ook een snelle route bieden naar recreatiegebied. Verder wil de stad inhaken op technische innovaties (autonoom en elektrisch rijden) en lokale mobiliteits-oplossingen van buurtbewoners beter faciliteren.

Kosten zeker 2 à 3 miljard
Den Haag schat voor de ‘schaalsprong’ in haar openbaar vervoer een bedrag van 2 a 3 miljard euro nodig te hebben. Daarnaast zijn ook extra middelen nodig voor het beheer, onderhoud en exploitatie van het openbaar vervoer. Volgens de gemeente is eerst verdere uitwerking van de projecten nodig om deze bedragen verder te preciseren en te onderbouwen.     

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Louis
Het debacle van de tramtunnel is al weer vergeten.

En de HTM draait 's avonds minimale frequenties.

Naar zee zijn voldoende paralelle tramlijnen.

Metro lijkt mij ondoordacht.

Advertentie