Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

De eerste 22 miljoen voor flexwoningen is toebedeeld

De gemeenten Tilburg en Nijmegen zijn de grootste ontvangers.

17 november 2022
Gloednieuwe flexwoningen in Den Bosch.
Gloednieuwe flexwoningen in Den Bosch.ANP

De eerste 22 miljoen euro van in totaal honderd miljoen voor de versnelde bouw van flex- en transformatiewoningen is toebedeeld door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. De grootste ontvangers zijn de gemeente Nijmegen (zes miljoen euro), Tilburg (ruim vier miljoen) en vijf Zeeuwse gemeenten die de krachten bundelen in Samenwerking de Bevelanden (2,4 miljoen). Het gaat om geld uit de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen.

Over een paar week maakt de minister bekend naar wie de resterende 78 miljoen euro gaat. De gemeente Groningen bijvoorbeeld heeft bij de Stimuleringsregeling een subsidie aangevraagd voor de bouw van 1500 tijdelijke woningen.

Flex

Per te bouwen woning krijgen gemeenten op z'n hoogst 12.000 euro. Doel van de regeling is met name om Oekraïense vluchtelingen en statushouders een tijdelijk dak boven hun hoofd te geven, maar ook andere mensen die grote nood hebben aan huisvesting. De nu uitgekeerde 22 miljoen euro zal resulteren in 1865 woningen, die ofwel 'flexibel' zijn (verplaatsbaar en neergezet op een tijdelijke plek) of 'getransformeerd' (bestaande panden die na verbouw een woningfunctie krijgen). 

Nijmegen

Onder de noemer 'NDW21' bouwt het Nijmeegse bestuur, samen met woningbouwcorporaties, 515 flexibele woningen op het voormalige terrein van it-bedrijf Compaq in de wijk Winkelsteeg. De woningen, die maximaal twintig jaar blijven staan op dit bedrijventerrein, zijn onder anderen bedoeld voor studenten, expats en spoedzoekers. In 2021 kreeg Nijmegen ook al 2,5 miljoen euro voor dit woningbouwproject. Volgens de gemeente komen de flexwoningen op een plek waar zich tweeduizend jaar geleden een Bataafs dorp met grafveld bevond.

Tilburg

De gemeente Tilburg moet eind 2024 1500 nieuwe sociale huurwoningen klaar hebben. Om die deadline te halen worden ongeveer 550 flexwoningen, die maximaal vijftien jaar blijven staan, gebouwd op vijf locaties. De grond waarop gebouwd wordt is van de gemeente zelf. De woningen worden eigendom van Tilburgse woningcorporaties. Het gemeentebestuur denkt dat de flexwoningen maximaal vijftig jaar mee kunnen en dus nog verplaatst zullen worden.

Woningbouw

Eén van de doelen van het rijksprogramma Woningbouw is de bouw tot en met 2024 van 37.500 flexwoningen. Eenderde daarvan is gereserveerd voor mensen met een verblijfsvergunning. Een belangrijk criterium is dat de flexwoningen niet op een plek komen waar anders permanente woningen zouden zijn gebouwd.

Recent heeft het Rijksvastgoedbedrijf tweeduizend flexwoningen besteld, die in handen komen van woningbouwcorporaties. Verder is er een financiële herplaatsingsgarantie, voor het geval het een exploitant niet lukt een flexwoning na vijftien of twintig jaar te herplaatsen. Daarnaast worden alle betrokken lokale partijen geholpen door de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Nederland kent op dit moment meer dan 800.000 arbeidsmigranten. Ruim de helft daarvan werkt via uitzendbureaus, waarvan meer dan de helft malafide is. Twee derde van alle arbeidsmigranten is inmiddels meer dan 5 jaar in Nederland. Dat betekent dat ca. 530.000 arbeidsmigranten beschikken over alle arrangementen die het Nederlanderschap biedt, voor onbepaalde tijd. Daar hoort ook huisvesting bij en het recht om het gezin naar Nederland te halen. Dit veroorzaakt een ongekende groei van de Nederlandse bevolking en leidt op termijn tot grote gevolgen voor de verzorgingsstaat. Denk aan onvolledige AOW en geen of beperkt pensioen. Een belangrijke werkgever van deze arbeidsmigranten, distributiecentra, daarvan valt het merendeel niet onder een CAO. Er wordt geen pensioen betaald. Gemeenten moeten zich afvragen of zij deze groep werkgevers wel moeten faciliteren. De economische kosten hiervan zijn per saldo nadelig voor Nederland. Het is een verdienmodel. Het vrij verkeer van werknemers binnen Europa is migratie van armoede geworden. Als Nederland nu niet ingrijpt, dan stijgt het aantal arbeidsmigranten tot meer dan 1,2 miljoen in 2030. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen om dit terug te dringen. Arbeidsmigratie krijgt in de geschiedenis ongeëvenaarde gevolgen voor de Nederlandse samenleving. En dus zeker ook voor de woningbouw.
Advertentie