ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Burgerpeiling Waarstaatjegemeente

Burgerpeiling Waarstaatjegemeente. De burgerpeiling geeft u helder inzicht in uw eigen prestaties, desgewenst op kern- en/of wijkniveau, én u kunt zich vergelijken met andere gemeenten.

12 mei 2016

Om uw gemeentelijke beleid en dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de wensen van inwoners, is het belangrijk dat het bestuur en de ambtelijke organisatie weten wat er daadwerkelijk leeft. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft een gevalideerde standaard voor burgeronderzoek ontwikkeld waarmee gemeenten de mening en betrokkenheid van hun inwoners kunnen meten. De burgerpeiling geeft u helder inzicht in uw eigen prestaties, desgewenst op kern- en/of wijkniveau, én u kunt zich vergelijken met andere gemeenten.

Thema’s

De onderzoeksmodules van Waarstaatjegemeente hebben betrekking op de thema’s leefklimaat, welzijn en zorg, dienstverlening en de relatie tussen inwoners en gemeente. Daarnaast zijn aanvullende modules beschikbaar, zoals 'dienstverlening met de menselijke maat' (hostmanship), 'samenredzaamheid', 'tevredenheid met het leven'.

Companen voert de burgerpeiling graag voor u uit

Vanaf 1 mei 2015 maakt KING gebruik van de Burgerpeiling Nieuwe Stijl op Waarstaatjegemeente.nl. Companen kan deze burgerpeiling volgens de standaard en kwaliteitseisen van KING voor u uitvoeren. Companen werkt veelvuldig voor gemeenten en is vanuit haar onderzoeks- en beleidsadviestrajecten uitstekend thuis in de gemeentelijke praktijk. Wij hechten eraan dat onderzoeksresultaten u daadwerkelijk verder helpen en bieden u de handvatten om strategisch te prioriteren in de verbeteringen die u wilt doorvoeren.

Uitvoering

De burgeronderzoeken kunnen op ieder moment van het jaar worden uitgevoerd. De standaardvragen die zijn opgesteld door KING komen natuurlijk aan bod in de burgerpeiling. Daarnaast is het mogelijk om de vragenlijst aan te vullen met eigen vragen die voor uw gemeente relevant zijn. Wij adviseren u daar graag bij. Bij het uitvoeren van het onderzoek zet Companen naar wens verschillende onderzoeksmethoden in:

  • telefonisch enquêteren,
  • online onderzoek,
  • schriftelijk onderzoek.

Meer weten?

Voor meer informatie over de burgerpeiling en waarmee Companen u kunt helpen, kunt u contact opnemen met Jeroen Lijzenga (06-21511217) of Diana Boertien (06-15310454).

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.