Advertentie
financiën / Redactioneel

Turkije bij Europa

De oproep van Obama om Turkije toe te laten tot de EU is terecht. De Nederlandse regering zou zich achter de Amerikaanse president moeten scharen. Europa doet zichzelf ernstig tekort als het de islamitische reus Turkije van zich vervreemdt.

06 april 2009

De komende jaren zal de Europese Unie een keer haar kaarten op tafel moeten leggen. Mag Turkije lid worden of niet? De Verenigde Staten hebben hun voorkeur nu uitgesproken. Natuurlijk heeft dat iets gratuits: de 71 miljoen inwoners van Turkije gaan geen deel uitmaken van de VS. Toch mag Obamas oproep niet enkel op dat argument worden afgedaan.

Het wordt tijd dat Europa de argumenten tégen een Turkse toetreding eens kritisch onder de loep neemt. Militaire bezwaren houden geen stand. Turkije is lid van de NAVO en heeft zich een betrouwbare partner getoond.

De mensenrechtenkwestie snijdt hout, maar niet voldoende om Turkije te blijven weren. Bovendien meet Europa wat dat betreft met twee maten. Bondgenoot VS heeft zelf lak aan internationale rechtsregels.

De economische argumenten zijn ook eenvoudig te weerleggen. Natuurlijk is een deel van de Turkse bevolking arm en dat zal een claim leggen op de Europese vetpotten. Maar Hongarije, Polen, Roemenië en Bulgarije hebben samen maar vijf miljoen inwoners méér dan Turkije en die landen zijn ook niet bepaald kapitaalkrachtig. Bovendien wordt kennelijk vergeten dat Turkije met een immense afzetmarkt, een groot arbeidspotentieel en een deels goedopgeleide, welvarende bevolking wel degelijk ook iets kan bijdragen.

Het valt te vrezen dat de Europese bezwaren uiteindelijk stoelen op emotie: de Turken zijn moslims en daar hebben ‘we’ er wel genoeg van. Handelen op grond van die redenering leidt op termijn tot een geopolitieke catastrofe in dit tijdperk van botsende beschavingen. Als Turkije zich gekwetst afkeert van Europa en zich wendt tot de islamitische buren, wordt de belangrijkste brug tussen de christelijk-westerse en de islamitisch-Arabische wereld afgesloten.

Dat is niet in het belang van Europa zelf.

Sjors van Beek

 

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
Men had Turkije ook niet zo aan het lijntje moeten houden! Begrijpelijk dat ze deze strategie zat worden en zich respectloos behandeld voelen!
Ik hoor onlangs de volgende cijfers.
30 procent Moslims in West Europa in 2030
45 procent Moslims in West Europa in 2080
54 procent Moslims in West Europa in 2100
70 miljoen Moslims er ineens bij, als op kort termijn Turkije zou toetreden en men in Brussel nadrukkelijk mee de trom slaat. Dit verhoogt ineens met een immens grote ruk de Islamitische invloed in West Europa binnen ongeveer 50 jaar, na de eerste gastarbeiders!
Heeft de US dit soort extreem nieuwe cultuurinvloeden gehad in zo'n korte tijd via "democratische" weg?
Of enig ander land in de wereld?
De burgers in de Europese landen worden top down opgezadeld, met ontwikkelingen, die zij in meerderheid niet willen. Is dat niet legitiem? Moeten zij de sussende woorden geloven van bijvoorbeeld Dhr. Ramadan, waar groot deel van hun politieke vertegenwoordiging zich aan lijkt te laven? Biedt men partijen als de PVV in Europa niet alle ruimte zo? President Obama heeft dit nog meer bevorderd met zijn statement de toelating van Turkije voor de Europese Unie te steunen.
Hij krijgt straks in Europa geheel andere regeringen, als dit zo doorgaat!
Europa is een verzameling heel verschillende landen met slechts een verbindend weefsel; namelijk de Verlichting!
Iets wat met de welvaart en individualisering in negatieve zin, op een zolderhoekje in de geest is bewaard gebleven en verwaarloosd! Tot gruwel van Fortuyn in zijn vooruitziende blik.
De US is niet te vergelijken met Nederland, of met West Europa als geheel.
Zullen de Moslims in Europa de Verlichting ooit omarmen als politiek dominante groep in zo'n korte tijd? Die verbindende waarden worden nu steeds meer als "niet meer zo relevant" gezien, omwille van Godsdienstvrijheid en een interpretatie daarvan door belanghebbenden, of verblinden, die niet aansluit bij de geest van die seculiere waarden, zoals die ooit bedoeld waren; namelijk in kaders van universele waarden! Critici m.b.t. de aantasting van de suculiere staat worden nu als kleingeestig bestempeld. Dhr. Ramadan heeft een hypnotiserende uitwerking. Mensen als hij eisen loslaten van fundamenten, in een niet Islamitisch werelddeel van oorsprong, wat zij zelf nooit zullen doen t.a.v. hun eigen diepe overtuigingen!
Er zijn al genoeg Moslimgebieden in de wereld. Waarom moeten West Europeanen zich Islamitisering, zoals de genoemde ramingen en ontwikkelingen aantonen, laten overkomen door een kleine politieke elite? Niemand komt met een zinnig antwoord. Niemand geeft de burgers aan waar het mag stoppen en dus gaat het door, tot de wal het schip keert, als zo vaak bij onze beleidsontwerpers en uitvoerders. Wilders verzamelt heel wat proteststemmen op zijn slofjes.
In ons land duurt het al sinds de jaren 60 revolutie, om de Christelijke stromingen met elkaar in harmonie te brengen en zich niet zo af te zetten tegen elkaars invalshoeken. De Chr. orthodoxen moeten niets hebben van nuancering eigen invalshoeken. We zijn 50 jaar verder nu!
Zouden de Moslims daarvoor meer talent hebben dan Christenen? De laatsten nog met de seculiere omwenteling in hun DNA.
Het biedt op die punten niet veel hoop in elk geval.
President Obama heeft met zijn steun voor de toetreding van Turkije een strategische fout gemaakt. Omwille van voor hem grotere belangen gedacht zich dit te kunnen veroorloven. Schade door Bush herstellend. Voor vele Europese burgers is een groot deel van zijn glans wel weg nu, vrees ik.
De Turken kiezen momenteel voor een min of meer orthodox Islamitische premier en leven in een overwegend Islamitische orde. Vele in Europa wonende Moslims ook.
Beslist de politieke elite in Turkije ook voor hun burgers als in Europa? Wil de doorsnee burger daar toetreding wel?
Is daar onder de bevolking hartelijk draagvlak?Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R. Windt / onbetaalde "gezond verstand bevorderaar"
(vervolg)
Tel bij de Moslimgroepen, alle overige allochtone groepen op en dan heb je al snel in het midden van deze eeuw een allochtone meerderheid, met een absolute meerderheid van Moslims.
Een allochtone groep, uit de geprezen diversiteit, is volgens genoemde cijfers in de tweede helft van deze eeuw de dominante cultuur en dat in relatief zeer korte tijd in dit werelddeel.
Het lijkt wel op de marktwerking. Het begint bij allerlei kleine spelers en het eindigt toch weer in een machtige grote speler.
Er zit al sinds de tijd dat Fortuyn opkwam een enorme discrepantie tussen burgers en politieke vertegenwoordiging. Fortuyn waarschuwde voor het "overnemen van het huis". De ingeslagen weg op dat punt gaat gewoon door. Het succes van Wilders is het tweede duidelijke signaal. Zoals met alle grote projecten door de overheid: de trein is in gang gezet en men weet het ding niet meer goed te beheersen.
Je kunt doorgaan als regeringen zonder draagvlak bij bevolking en de genoemde "emotie" van bevolking in de column negeren. Resultaat snel groeiende PVV partijen in Europa, met alle gevolgen van dien. Dat geeft sociale onrust in Europa zelf. Wellicht nog in het aller slechtste scenario een Rusland-Georgie herhaling hier. Ook met redenen hun burgers hier te beschermen? Door het opschuiven van helderheid geven aan zowel Turkije als de Europese burgers en prangende vragen/zorgen van burgers hier negerend, zit de politieke macht hier inmiddels met een groot probleem.
Een referendum lijkt mij de meest eerlijke oplossing. Zowel in Turkije als in Europa.
Als de recente en vroegere historie iets bewezen heeft is dat de geschiedenis herstelt wat scheef is getrokken en opgelegd is aan volkeren, tenzij het volk dit zelf in de loop der tijd geinternaliseerd heeft. De groeiende weerstand tegen de vervreemding van eigen omgeving en de grote veranderingen in een veel te korte tijd, door veel te veel immigratie, absorbeert de samenleving nu al moeilijk. Veranderingen waar de politieke elite het minst in het dagelijks leven de gevolgen van dragen/ervaren.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
George Knight
Om echt mee te spelen op het wereldtoneel zou de EU moeten komen tot een taal, een cultuur, een politiek beleid en een leiderschap.

Dat bestaat allemaal niet en is evenmin in zicht. De EU is politiek verdeeld tot op het bot. Dat perkt de eigen macht nodeloos in.

Verdere uitbreiding met landen als Turkije, Oekraine of Georgie is een optie. Maar dient beredeneerd te worden vanuit de interne logica van de EU zelf. Daaraan komt Sjors van Beek in zijn observaties niet toe.

Als de cohesie van de EU nog verder afneemt door toetreding van Turkije -wat niet ondenkbaar is- dan raakt de interne samenhang van de EU en haar politieke daadkracht nog verder uit zicht.

Obama heeft makkelijk praten. Het zou hetzelfde zijn als de EU aan Cuba aanbiedt om de 51ste staat van de VS te worden. Daar gaat de EU niet over, het is ondiplomatiek en onfatsoenlijk om op kosten van de ander een geschenk aan te bieden en het zou de cohesie van de VS niet dienen.

Ook als Turkije een 100% christelijke natie was dan zou de toetreding ongewenst zijn. Voor een land dat buiten de grenzen van Europa ligt. Een partnerschap of economische associatie lijkt wel haalbaar.

Juist omdat de zwakte van de EU gelegen is in de politieke unie moet men uiterst zorgvuldig zijn in het nog verder oprekken van verschillen. Turkije draagt daar niet aan bij, zoals de politieke discussie uitwijst. Niet verbreding, maar verdieping is in de huidige fase nodig.

De argumenten van Sjors van Beek zijn oneigenlijk en niet valide omdat ze niet beredeneerd worden vanuit de EU zelf. Hopelijk wordt wensdenken geen politieke realiteit.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie