of 59185 LinkedIn

Zuid-Nederland heeft Europees goed geboerd

De 186 miljoen euro die ‘Brussel’ vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tussen 2007-2013 voor Zuid-Nederland ter beschikking had gesteld, zijn voor het eerst helemaal besteed. Het Europese geld heeft tot een publieke investeringsimpuls geleid van meer dan 487 miljoen euro.

De 186 miljoen euro die ‘Brussel’ vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) tussen 2007-2013 voor Zuid-Nederland ter beschikking had gesteld, zijn voor het eerst helemaal besteed. Het Europese geld heeft tot een publieke investeringsimpuls geleid van meer dan 487 miljoen euro. De totale investeringsimpuls van het programma bedraagt daarmee bijna 700 miljoen euro voor de drie zuidelijke provincies. Met bevordering van innovatie en groei van de werkgelegenheid als concreet resultaat.

OPZuid

Dat is de conclusie van de Comités van Toezicht van de Operationeel Programma’s Zuid-Nederland (OPZuid) over de perioden 2007-2013 en 2014-2020 (afgekort tot OP-Zuid 2007-2013 en OPZuid 2014-2020). Deze Europese subsidieprogramma’s zijn gericht op innovatie en ondernemerschap voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland.


Kennis-kunde-kassa

Doel van de editie 2007-2013 was versterking en profilering van Zuid-Nederland als toptechnologische regio. Met dat in het achterhoofd hebben meer dan vijfhonderd bedrijven (midden- en kleinbedrijf) subsidie gekregen voor projecten die waren gericht op stimulering van onderzoek en ontwikkeling in de private sector (‘kennis-kunde-kassa’). De nieuwe tranche (OPZuid 2014-2020) richt zich met name op innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Op de beschikbare subsidieregelingen is al een beroep gedaan.


Stormvloedkering

Het programma OP-Zuid 2007-2013 is formeel op 31 december 2015 afgelopen. Getijdenenergie uit de Oosterschelde Stormvloedkering, doorontwikkeling van de Campus Food & Health in Den Bosch en kennisinfrastructuur European Cardiovascular Centre of Excellence in Maastricht worden door de Comités van Toezicht als succesvolle voorbeelden benoemd. Ook zijn met Europees geld projecten uitgevoerd die waren gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving in de binnensteden van Zuid-Nederland en de ontwikkeling van bedrijfslocaties.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.