of 64621 LinkedIn

Vijf gemeenten onder preventief toezicht

Vijf gemeenten staan het komend jaar onder preventief toezicht van de provincie vanwege hun slechte financiële positie. Het gaat om de gemeenten Almelo, Middelburg, Sittard-Geleen, Twenterand en Vlissingen.

Vijf gemeenten staan het komend jaar onder preventief toezicht van de provincie vanwege hun slechte financiële positie. Het gaat om de gemeenten Almelo, Middelburg, Sittard-Geleen, Twenterand en Vlissingen.

Twenterand en Almelo

Twenterand komt onder curatele van de provincie vanwege de tekorten die de gemeente heeft in het sociaal domein. De provincie gaat de gemeente dan nauwlettend in de gaten houden, maar zet de begroting niet op slot. Wel is vooraf goedkeuring van de provincie nodig voor besluiten en begrotingswijzigingen die lasten meebrengen die niet in de begroting 2018 staan. Almelo staat al sinds 2016 onder preventief toezicht. De gemeente is er echter nog steeds niet in geslaagd het eigen vermogen naar een positief niveau te brengen. Weliswaar is er een herstelplan om de vermogenspositie te verbeteren, maar ondanks de positieve effecten daarvan meent de provincie dat de ‘omvang van de problematiek en de risico’s waar Almelo voor staat’ het noodzakelijk maken het toezicht te verlengen.

 

Sittard-Geleen
In Limburg komt Sittard-Geleen onder preventief toezicht van de provincie te staan. Het huishoudboekje van de gemeente laat een jaarlijks verlies van 3,5 miljoen euro zien. Dat tekort heeft met name te maken met de tegenvallende kosten van de jeugdzorg. Tot begin deze maand dacht Sittard-Geleen het preventief toezicht nog te kunnen voorkomen door in de begroting te anticiperen op hogere inkomsten uit het gemeentefonds na het aantreden van het nieuwe kabinet. Maar het inboeken van extra gelden ter dekking van gaten in de begroting bleek voor de provincie niet acceptabel.

 

Middelburg en Vlissingen
De provincie Zeeland plaatst in 2018 de gemeenten Middelburg en Vlissingen onder preventief toezicht. Beide gemeenten kampen met een gemeentelijke begroting die structureel niet sluitend is en ook de meerjarenbegroting laat nog een tekort zien. De financiële problematiek bij deze gemeenten wordt vooral veroorzaakt door de aankoop van grond in de periode vóór de economische crisis, versterkt door een aantal financiële tegenvallers, zoals het wegvallen van het Deltadividend, het aanhouden van de economische crisis en een lagere uitkering uit het Gemeentefonds.

 

Herindelingsgemeenten

Naast de vijf genoemde gemeenten zijn er een aantal herindelingsgemeenten onder preventief toezicht geplaatst., zoals de nieuwe Friese gemeente Waadhoeke. Dat heeft echter niets te maken met de financiële prestaties, maar met het feit dat deze gemeenten nog geen begroting hebben opgesteld. In afwachting daarvan moeten financiële besluiten dan vooraf aan de Provincie worden voorgelegd.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Wellicht is het ook een idee om de inhuur van externen alsmede de subsidiesinterklazerij van de betreffende gemeenten eens te toetsen op hun meerwaarde. Dat lijkt me een beter idee dan de burgers hiervoor op te laten draaien.
Door Spijker (n.v.t.) op
Duidelijk altijd dezelfde gemeenten, die niet met geld om kunnen gaan. Deze gemeenten gewoon verplichten om de belastingen (OZB e.d.) en inkomsten uit andere activiteiten fors te verhogen (burgers krijgen het gemeentebestuur waarom ze vragen en/of waarop ze stemmen).