of 59345 LinkedIn

Teleurstellende internationale groei Rotterdam

Sinds 2013 is het jaarlijkse aantal internationale bedrijven dat zich vestigt in Rotterdam niet toegenomen. Bemoeizucht van de gemeente is een van de redenen. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een kritisch rapport over het acquisitiebeleid.

Sinds 2013 is het jaarlijkse aantal internationale bedrijven dat zich vestigt in Rotterdam niet toegenomen. Bemoeizucht van de gemeente is een van de redenen. Dat stelt de Rekenkamer Rotterdam in een kritisch rapport over het acquisitiebeleid.

Belangrijk voor Rotterdam

De rekenkamer schrijft dat in brede zin het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven goed is, maar dat het resultaat tegenvalt. Jaarlijks vestigen zich zo’n zestig tot zeventig bedrijven en de aanpak van de gemeente leidt niet tot toename. De gemeente zou dat volgens de rekenkamer kunnen verbeteren door meer aandacht te hebben voor specifieke wensen zoals geschikte huisvesting en internationaal onderwijs. Internationale bedrijven zijn belangrijk voor Rotterdam: ze dragen bij aan 17 procent van de werkgelegenheid. De totale werkgelegenheid bleef in de periode van 2010 tot 2018 echter achter bij de groei van de Rotterdamse beroepsbevolking.

 

China-strategie

De verwachting was dat het Chinese ‘Belt and Road Initiative’, het grootschalige Chinese plan voor internationale handelsroutes, voor veel Chinese vestigingen in Rotterdam zou zorgen. De rekenkamer ziet dat nog niet terug in de cijfers en dat zal Rotterdam jammer vinden. ‘Hoewel deze uitkomsten mogelijk passen binnen de recente China-strategie van het kabinet, passen zij zeker niet binnen de ambities van de gemeente Rotterdam.’

 

Rotterdam Partners

Rotterdam Partners is de stichting die bedrijven werft en begeleidt bij hun vestiging in Rotterdam (ongeveer 85 procent van het budget van Rotterdam Partners komt van de gemeente), maar volgens de rekenkamer blijven die resultaten op laag niveau. Daar heeft de gemeente schuld aan: Rotterdam Partners krijgt te weinig middelen en de gemeente bemoeit zich te veel met hun werkzaamheden. Het acquisitiebeleid van de gemeente mist bovendien focus, met als gevolg dat de stichting sterk leunt op ondersteuning van gevestigde bedrijven en samenwerking met andere partijen die zich bezighouden met acquisities niet goed loopt.

 

Aanbevelingen

De rekenkamer doet een aantal aanbevelingen, waaronder: stel een duidelijke acquisitiestrategie vast, met een strikte afbakening van de gemeentelijke rol, en maak heldere afspraken met Rotterdam Partners.

 

Reactie gemeente

In de reactie van het college van Burgemeesters en Wethouders in het rapport geeft het college aan dat de conclusies overeenkomen met die van twee eerdere rapporten, van de International Advisory Board en een evaluatie van Rotterdam Partners. Het college wil de conclusies meenemen in het bepalen van de nieuwe acquisitiestrategie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners