of 61819 LinkedIn

Schatkistbankieren levert verlies van 400 miljoen op

Schatkistbankieren is niet meer dan een 'cosmetische reductie' van de nationale schuld. Dit stelde BNG-directeur public finance van de BNG tijdens het Prinsjesdagdebat van Binnenlands Bestuur en de Universiteit Twente.

Het verplicht schatkistbankieren kan op jaarbasis leiden tot een verlies van 135 miljoen euro voor gemeenten tot 400 miljoen euro voor alle decentrale overheden. Dat werd duidelijk tijdens het -drukbezochte- Prinsjesdagdebat van Binnenlands Bestuur en de Universiteit Twente in de Haagse Nieuwe Kerk.

 

 

Cosmetische reductie

ABN Amro heeft berekend dat het verlies voor alle decentrale overheden kan oplopen tot 400 miljoen euro, zo stelde Pauline Bieringa, directeur Public Finance van de BNG tijdens het debat. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eerder een bedrag van 135 miljoen euro berekend. Bieringa stelde dat het verplicht schatkistbankieren niet meer is dan een 'cosmetische reductie van de nationale schuld'. De opbrengsten zijn nihil, maar de verliezen voor gemeenten en provincies groot, zo betoogde ze.

 

Betaalbare gemeente

Bieringa was één de panelleden van het Prinsjesdagdebat, waar een gemêleerd gezelschap van onder meer burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, financieel directeuren, beleidsambtenaren en consultants op was afgekomen om over diverse aspecten binnen het thema 'de betaalbare gemeente' met elkaar in debat te gaan. 

 

Bestuurskracht

De meningen over de ideale omvang van een gemeente om voldoende financiële en inhoudelijke slag- en bestuurskracht te hebben, liepen behoorlijk uiteen. 'Er wordt altijd gezanikt over bestuurskracht, maar daaraan ontbreekt het niet in het lokale bestuur. Het wordt wel een probleem als, zoals nu, taken lukraak bij gemeenten over de schutting worden gegooid', betoogde Douwe Jan Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Groningen.

 

Opschaling gemeenten

De Enschedese burgemeester Peter den Oudsten is vanuit economisch oogpunt sterk voorstander van opschaling van gemeenten. 'Ik zou graag zien dat Almelo, Enschede en Hengelo fuseren, waarmee we de vijfde stad van Nederland worden. Dat maakt echt het verschil.' 

Wethouder Stefan Wouters uit Reusel-de Mierden (12.500 inwoners) ziet de noodzaak tot schaalvergroting niet in en kan in zijn optiek nooit een doel op zich zijn. ''Per beleidsonderdeel bekijken we op welke schaalgrootte we het moeten oppakken. Bij jeugdzorg bijvoorbeeld steken we sub-regionaal in op preventie. De specialistische jeugdzorg pakken we samen met 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant op.' Ook andere gemeenten werken op een keur van beleidsterreinen samen in allerhande samenwerkingsvormen, zo bleek uit de reacties van deelnenemers. Soms alleen op facilitair gebied (inkoop), soms op bedrijfsvoering of beleidsinhoudelijk. Sommige gemeenten zitten in zoveel verschillende samenwerkingsverbanden, dat ze door de bomen het bos niet meer zien.

 

Zoektochten

De slechte financiele situatie bij gemeenten noopt tot bezuinigingen, herbezinning op taken en zoektochten naar slimme manieren om zaken door andere partijen te laten oppakken. Maar ook omdat nieuwe taken zoals de decentralisaties van het sociale domein op het bordje van gemeenten komen, 'staan we voor de uitdaging om te komen tot een ander soort overheid', zo stelde de Amersfoorste gemeentesecretaris Han Bekkers. 'Wat dat is, is nog niet uitgekristalliseerd', voegde hij daar meteen aan toe.

 

Andere overheid

Elke gemeente vult het begrip 'andere overheid' op zijn eigen manier in, zo bleek dan ook tijdens het debat. Zo mogen inwoners van Reusel-De Mierden voorstellen doen om het begrotingstekort terug te dringen. De suggesties neemt de gemeenteraad later mee in zijn besluitvorming. 'Veel te duur om al die voorstellen van burgers door te rekenen', stelde een van de aanwezigen uit eigen ervaring. In Amersfoort hebben buurtbewoners buurthuizen overgenomen, die anders gesloten zouden worden. Het leverde de gemeente een besparing van twee miljoen euro op. En in Enschede gaan werkgevers en maatschappelijk partners aan de slag om de werkloosheid in een wijk binnen vier jaar weg te werken. Den Oudsten: 'We denken wel dat we een gemeente besturen, maar dat is helemaal niet waar. We faciliteren. Het is jammer wel dat we pas op innovatieve ideeën komen als we minder budget hebben.'

 

 

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door hubert joseph vanhommerig (gepensioneerd) op
@ Hans (Directeur Gemeente Werken) : u treft de spijker op de kop ! Parallel en gelijk met uw inzicht :"Sluiproutes vd Macht" van Jules Van Rooyen.2010 fantastisch standaardwerk,dat begint met het creëren van staatsobligaties in 1780 ter financiering van die verrotte Franse Revolutie.
Door JW van Dalen op
Ik heb het prinsjesdagdebat bezocht. Het verhaal van de bankier was een zeldzaam onduidelijk verhaal dat in de zaal ook niet begrepen werd.
En ik hanteer altijd als norm: "Als ik het niet begrijp, dan deugt er iets niet".
Ik vind het dan ook ronduit beschamend en zorgelijk dat de redactie van Binnenlands Bestuur de boodschap zonder het daadwerkelijk te checken in chocoladeletters napapagaaid.
Door Luppo op
Als je als gemeente geld beschikbaar hebt om uit zetten, is het wellicht rendabeler om lopende langlopende leningen af te lossen.
Is er geen sprake van langlopende schulden, stort het overtollig kasgeld aub terug in de gemeentefonds en laat het herverdelen.
Gemeenten die geld overhouden krijgen teveel.
Wat een gesjeik over een procentpuntje meer of minder rendement.
Het is een gouden greep om op deze manier een stukje van het begrotingstekort af te dekken zonder dat dit leidt tot extra bezuinigingsmaatregelen.
Ik kan trouwens de kop van dit artikel niet plaatsen bij de rest van het artikel...... Dekt totaal de lading niet.
Door p op
Ja ja de staat kan dus door het geld van de decentrale overheden goedkoper bankieren.

Denk het niet, onder de huidige marktomstandigheden krijgt de Nederlandse overheid geld toe als het van de markt leent.

Buiten dat het (netjes) beleggen toch echt een vak is. Denk niet dat Financiën zelf bankiertje gaat spelen...

Alle transactie van het schuiven met geld heb ik dan nog geeneens meegenomen.
Door Burger op
Schatkistbankieren lees ik als: speculeren met het geld van de burger". We weten waar dat toe heeft geleid en de rekening wordt nu bij die zelfde burger gelegd en moet daar nu jarenlang voor bloeden.
Het is gebleken dat bij gemeentes en b.v. het ABP geen terdege kennis van zaken heeft/had om goed te kunnen beleggen met weinig risico, wat resulteerde in zware verliezen.
Schande natuurlijk !
Door Burger (slachtoffer) op
Allereerst twijfel ik aan alles wat uit de mond van een bankier komt, en zeker als het een ABN-AMRO verhaal is. Daar hebben we wl genoeg plezier van gehad.
Verder zeg ik tegen Alfred Macro: geef me eens 1
( één) voorbeeld waarbij de overheid een meevaller had en dat d burger teruggaf? Nee dan wordt er gewoon meer uitgegeven.
Dus keep dreaming boy, ooit ben je oud en wijs genoeg en drink je Grolsch.
Door Hans (Directie Openbare Werken Gemeente) op
De "economische crisis" is voor heel veel gemeentes en de rijksoverheid een motief om de uitgaven de herschikken. Dit gaat vaak ten koste van de belastingbetaler, de economisch zwakkere goepen en het onderhoud van de openbare ruimte. De onderliggende oorzaak van die crisis wordt niet begrepen waardoor gemeentes en de staat worden gerund als een bedrijf. In principe zou de staat of een gemeente nooit failliet kunnen gaan. Maar omdat de overheid het drukken (scheppen) van geld aan privé banken heeft overgedragen, die dat uit niets gecreëerde geld tegen rente (schuld) uitlenen aan de staat, kan dat wel. Hierdoor zijn we in een Angelsaksische "Boom-Burst" situatie terecht gekomen. We zitten dus met een inherent probleem dat alleen kan worden opgelost als het geld scheppen weer in handen van de staat komt.
Door Alfred op
We zijn zeker de affaire Icesave vergeten en hoe provincies en gemeenten verkeerd belegden.

Het is een misvatting dat schatkist beleggen geld kost. Het levert de staat goedkopere leningen op. Dat komt ook weer ten goede van de burger, in de vorm van lagere lasten of betere voorzieningen. Want de staat.... Dat zijn we ook zelf.

Tegenstanders denke micro, terwijl je macro moet denken. Dat lijkt weinigen in de lokale politiek gegeven. Je moet wel de samenhang blijven zien. Het zijn immers de lagere overheden zelf die bij de staat aankloppen als ze verkeerd hebben gegokt bij bv bouwprojecten en daardoor in de financiele problemen zijn gekomen.
Door P.C. van den Berg (DGA) op
Waarschijnlijk leidt het niet verplicht schatkistbankieren tot een veel groter verlies, zoals diverse provincies en gemeenten in het verleden hebben aangetoond. Het gaat om gemeenschapsgeld waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden....