of 64120 LinkedIn

Roep om Noodfonds Corona voor gemeenten

De Rhedense gemeenteraad heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief opgeroepen een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. Rheden vreest door ‘corona-maatregelen’ een financiële tegenvaller van ‘mogelijk enkele miljoenen’ te moeten incasseren.

De gemeenteraad van Rheden heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland in een brief opgeroepen een Noodfonds Coronavirus voor gemeenten in het leven te roepen. In dat fonds zou 210 miljoen euro moeten worden gestort; 100 euro per inwoner van Gelderland. Rheden vreest door ‘corona-maatregelen’ een financiële tegenvaller van ‘mogelijk enkele miljoenen’ te moeten incasseren.

Water tot aan de lippen

De begrotingen van gemeenten staan al lange tijd onder zware druk door de drie decentralisaties. De hoge uitgaven voor de uitvoering van de jeugdzorg en Wmo, zonder dat daar voldoende rijksmiddelen tegenover staan, drukken zwaar op de begroting. ‘De lokale financiële situatie is in vrijwel de gehele provincie zorgwekkend en veel gemeenten staat het water tot aan de lippen’, aldus de raad van Rheden in zijn brief aan GS.

 

Extra capaciteit

Daar komen nu de extra kosten bij die gemeenten moeten maken in verband met de coronacrisis. Die worden bij lange na niet vergoed door het rijk. De raad van Rheden vreest dat dit een extra tegenvaller gaat betekenen die voor alleen de eigen gemeente al in de miljoenen kan lopen. Het gaat onder meer om de extra capaciteit (zowel mensen als middelen) voor de uitvoering van rijksmaatregelen. Daarnaast moeten gemeenten de rekeningen van zorgaanbieders doorbetalen, ook al kunnen zij de afgesproken zorg niet verlenen. Er is tevens sprake van een ‘zeer forse verhoging’ van het gebruik van de reguliere bijstand. Gemeenten zien verder hun inkomsten mislopen door het sluiten van sportvoorzieningen en zwembaden, zien vertraging in de uitvoering van bezuinigingsmaatregelen en moeten zorgen voor laptops en andere vormen van onderwijsondersteuning voor gezinnen. Ook ziet de gemeente zich geconfronteerd met extra kosten omdat projecten als gebiedsontwikkeling en duurzaamheid vertraging oplopen.   

 

Knelpunten

Met een bijdrage uit het noodfonds van de provincie kunnen gemeenten worden geholpen in die onvoorziene kosten. Gemeenten moeten naar rato van het aantal inwoners een bijdrage uit dat fonds krijgen. Het is aan colleges en raden van de afzonderlijke gemeenten waarvoor ze de bijdrage uit het noodfonds inzetten. ‘Iedere gemeente heeft zijn eigen knelpunten’, aldus de Rhedense raad in zijn brief. In het laatste kwartaal van dit jaar moeten gemeenten verantwoording afleggen over de besteding ervan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Zo......en wie gaat dat noodfonds dan van de benodigde financiële middelen voorzien? Het is gemakkelijk praten over het geld van derden (i.c. indirect de andere burgers van Nederland). Het is beter dat de gemeente Rheden eens de tering naar de nering zet en haar eigen broek ophoudt in plaats van steeds bij derden om geld te bedelen. Of misschien wel ontslag te verlenen aan een incapabele wethouder van financiën?

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners