of 59318 LinkedIn

Overheid beconcurreert bedrijven in ‘algemeen belang’

De overheid moet ophouden bedrijfje te spelen. Dat stellen de VVD en D66 in een initiatiefnota die ze deze week zullen indienen, meldt het Financieel Dagblad.

De overheid moet ophouden bedrijfje te spelen. Dat stellen de VVD en D66 in een initiatiefnota die ze deze week zullen indienen, meldt het Financieel Dagblad.

Marktverstoring
Met de initiatiefnota willen de indieners een einde maken aan marktverstoring door overheidsinstanties die economische activiteiten ontplooien die ook door het bedrijfsleven kunnen worden aangeboden. 
De wet Markt en Overheid, die in 2012 is ingevoerd en die bedrijven tegen deze oneerlijke concurrentie zou moeten beschermen, biedt volgens de VVD en D66 te weinig bescherming. De wet maakt namelijk een uitzondering voor economische activiteiten die in het algemeen belang zijn. Volgens de indieners van de initiatiefnota wordt die bepaling vaak oneigenlijk gebruikt.


Oneerlijke concurrentie
Zo wilde minister van Onderwijs Jet Bussemaker voor bijna een miljoen euro scanapparatuur kopen om de overheidsarchieven te digitaliseren. Bedrijven vonden het oneerlijke concurrentie dat ze deze opdracht niet wilde aanbesteden, maar zich op het algemeen belang beriep. De Tweede Kamer moest eraan te pas komen om de bewindsvrouw van gedachten te doen veranderen.

Gemeentelijke activiteiten
VVD en D66 willen met de initiatiefnota niet alleen de marktverstoring van de rijksoverheid aanpakken, maar ook de oneerlijke concurrentie bij gemeenten. Zo komt het voor dat gemeentelijke plantsoenendiensten ook hun activiteiten aanbieden aan particulieren of dat het bedrijfsleven te maken heeft met gemeentelijke concurrentie in de schoonmaakbranche, de beveiliging of exploitatie van gemeentelijke parkeergarages.

Bron: Financieel Dagblad

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.J. Westerhof op
En dan te bedenken dat VVD en D'66 samen met de PvdA in de jaren '80 en '90 zo gretig de 'terugtredende overheid' en de bijbehorende privatiseringen propageerden. Verbod op marktverstoring was daarbij fundamenteel.

Nu, zoveel jaar en vernietigende rapporten later heeft de burger weinig meer in handen dan afbrokkelende overheidsdienstverlening, geminimaliseerd democratisch gehalte, afgenomen dienstverleningskwaliteit, toegenomen uitvoeringskosten en een scenario aan monopolies en oligopolies die met veel gemeenschapsgeld overeind worden gehouden.

Er is geen reden waarom (semi-)publieke dienstverlening - waaronder zorgverzekeraars - winst zouden mogen maken.
Intussen verontachtzamen veel gemeenten hun wettelijke taken maar starten zonder blikken of blozen oneigenlijke activiteiten met winstbejag. Privatisering van winsten, socialisering van verliezen.

'Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!'
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
Het aantal ondernemers dat actief is op het gebied van cultuur neemt sterk toe. Daarbij ontstaat in toenemende mate overlap met door de overheid (gemeenten) gesubsidieerde stichtingen.

In Utrecht bestaat al vele jaren een pregnant conflict tussen cultureel ondernemer Jos Stelling die 2 bioscoopcomplexen exploiteert voor de betere film die geen massapubliek trekt. In het art house segment is hij theater ´t Hoogt, pionier op het gebied van art house film, al 15 jaar voorbijgestreefd.

Desondanks wilde de gemeente ´t Hoogt faciliteren om een gloednieuw complex met 800 zitplaatsen te bouwen. Ambtenaren en ´t Hoogt hebben op frauduleuze wijze geprobeerd om dat plan door de raad te jagen. Na het aantonen van de fraude trok een gemeenteraadslid zijn steun in. Het plan is niet doorgegaan.

Nog steeds steunt de gemeente Utrecht bioscoop initiatieven waarbij ´t Hoogt betrokken is. Het gevolg van vriendjespolitiek tussen het stadhuis en het door de PvdA gedomineerde bestuur van ´t Hoogt.

Terecht dat er paal en perk wordt gesteld aan de vrijheid waar gemeenten veel misbruik van maken. De gemeente Utrecht gaf de integriteit en de kwaliteit van haar besluitvorming op door op een frauduleuze wijze de raad te informeren.

Slechts een verplichte check op al bestaande private alternatieven kan integriteit boven nepotisme verheffen.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Er zit natuurlijk wel verschil tussen het aanbieden van diensten door een Overheidsbedrijf aan particulieren en het aankopen van scanapparatuur voor Overheidsarchieven (= intern gebruik). Als die laatste mogelijkheid het Rijk in financieel opzicht voordelen biedt zie ik niet in waarom dat niet zou kunnen (alles draait namelijk om het financiële plaatje). Kortom een nogal onduidelijke probleemstelling in dit artikel.
Door Bert op
@Kaatje.....we zijn het eens, behalve over mijn kwalificaties. U noemt interessante voorbeelden. De NS is misschien wel geprivatiseerd, maar niet echt. De overheid is de enige aandeelhouder. En de politiek bemoeit zich met dc bedrijfsvoering, om politieke redenen, zoals we met die FYRA-aanbesteding hebben gezien. Daar komt bovenop, dat concurrentie op het spoor nauwelijks van de grond komt. Maar waar die wel tot stand komt, boemellijntjes in de provincie, zien we iets bijzonders; stijgende passagiersaantallen, meer stations, en betere afstemming met busverkeer. Het een zal het gevolg zijn van het ander. Dan de Post. Ook een interessante casus: het aantal brieven loopt in fors aantal terug (alleen de pakketpost groeit). Dat is voor de Post, waarvan geëist wordt, dat de afstand tot de brievenbus niet te groot is, dat vrijwel dagelijks wordt besteld e.d. een enorm probleem. Eigenlijk is er nauwelijks meer een economische basis voor een dergelijk bedrijf. PostNL lost dit duivelse dilemma op door te snijden in het vaste arbeidsbestand. Maar kijk nu eens naar diensten, waar wel concurrentie is. Vergelijk de huidige KPN met de oude PTT, de huidige energieleveranciers met de oude gemeentebedrijven, e.d., en he valt niet te ontkennen dat de dienstverlening enorm is gegroeid en verbeterd en de kosten verlaagd.
Door Kaatje op
Natuurlijk moet de overheid niet concurreren met het bedrijfsleven. Oplossing ligt dus bij een duidelijke scheiding van taken/verantwoordelijkheden die onder het algemeen belang vallen. De conclusie in Berts reactie hieronder, die suggereert dat de overheid in alles duurder/slechter is, is overigens zijn niet- onderbouwde mening, geen feit.
Indicatie voor het tegendeel is dat alle sinds medio jaren 90 geprivatiseerde diensten duurder en vaak ook slechter zijn geworden (NS, Post, Energie-transport) en bijkans ook vele aan/uitbestede taken peperdure melkkoeien zijn gebleken (ITC)
Door Bert op
Ik begrijp de meeste reacties niet. Het is de overheid die allerlei, soms doorgeschoten, aanbestedingsregels verplicht stelt, om dan vervolgens zich er doodleuk niet aan te houden door zich zonder sterke argumentatie op he 'algemene belang' te beroepen. Hier doemt weer het beeld op van de onbetrouwbare overheid.

Overheden hebben geen enkele reden om diensten aan te bieden die de markt ook aanbiedt, maar als ze het dan doen , dan toch graag in eerlijke mededinging. En dat gebeurt niet, want doorgaans zijn overheidsdiensten duurder én kwalitatief slechter dan wat de markt biedt.
Door Niels op
Het gaat hier natuurlijk om die gemeenten een hak te zetten die onrechtmatig gebruik maken van de uitzondering op de Wet....ik snap de eerdere reacties dan ook niet zo goed. Moet de overheid dan boefje spelen?
Door mark op
De wet Markt en Overheid. Een voorbeeld van bureaucratie vanuit Den Haag. Kost veel tijd van ambtenaren en dus geld. En dat mag de burger betalen. Het te verwachten voorstel zal wel weer veel extra ambtenaren tijd kosten en dus geld dat de burger weer mag betalen.
De lobby van het bedrijfsleven is weer goed zichtbaar
Door Kees (burger) op
Sinds begin jaren 90 is het Nederlandse evenwicht tussen overheid en markt uit balans getrokken ten gunste van de markt. Hierop moet correctie plaatsvinden ten voordele van de overheid, in het algemeen belang.
Door P op
Tja ook decentrale overheden mogen hun eigen afwegingen maken...daarvoor zit die uitzondering in de wmo.

Waarom niet regelen dat verschillende overheden personeel van elkaar mogen lenen zonder btw en ander gedoe

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners