of 61869 LinkedIn

Kritiek provincie op begroting Leiden

De provincie Zuid-Holland heeft aanmerkingen op de jaarrekening van Leiden. De provincie, die toezicht houdt op de financiële stand van zaken bij gemeenten, verwacht dat Leiden een aantal maatregelen neemt.

De provincie Zuid-Holland heeft aanmerkingen op de begroting van Leiden. De provincie, die toezicht houdt op de financiële stand van zaken bij gemeenten, verwacht dat Leiden een aantal maatregelen neemt.

Financiële risico's

Een aandachtspunt voor Leiden is volgens de provincie dat de gemeente bijsturingsmaatregelen in het sociaal domein neemt, maar het kan natuurlijk zijn dat die anders uitpakken dan verwacht. ‘U loopt financiële risico’s indien deze opgaven niet gerealiseerd worden’, schrijft de provincie. ‘Wij gaan ervan uit dat u de realisatie van deze opgaven nauwgezet volgt en tijdig in te grijpen als bijsturing is vereist.’

 

Voorzichtig

Een tweede aandachtspunt is dat beschikbare ruimte in het BTW-compensatiefonds naar beneden is bijgesteld, van 106 miljoen naar 39 miljoen euro. De provincie raadt aan om voorzichtig te zijn met de geschatte opbrengsten. Iets anders beschouwt de provincie ‘als niet reëel en zal leiden tot correctie op het structureel begrotingsresultaat.’

 

Met beperking

Zuid-Holland meldt verder dat de accountant een goedkeurende controleverklaring met beperking heeft afgegeven. ‘Met beperking’ is geen afkeuring, maar geeft aan dat er twijfel bestaat over de juistheid van de cijfers. ‘De verklaring met beperking heeft onder andere betrekking op Europese aanbestedingsregels, verantwoording van voorzieningen en subsidiabele kosten en toerekening van rentelasten.’ De rechtmatigheidsfouten lopen op tot 8,9 miljoen euro terwijl dat maar 5,9 miljoen mag zijn, meldde de gemeenteraad eerder al. Een woordvoerder van de provincie laat weten dat de provincie er vertrouwen in heeft dat toereikende maatregelen genomen worden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Luppo (Manager financien) op
Schaf die zware accountantscontrole aub af. Rechtmatigheid, wie boeit dat nou. Alleen de oppositie en een paar landelijke doorgeslagen idioten vinden dit heel belangrijk. Als het hun uitkomst. Accountants, vaak zeer gelovige, vasthoudende , vriendelijke mensen, die het zicht op de werkelijkheid allang zijn verloren. Hun houvast zijn wetten en regels, toezicht en controle. Controle op controle. En zij worden zelf ook weer gecontroleerd. En die controleurs worden ook weer gecontroleerd... ik zeg: schaf af die accountantscontrole voor gemeenten. Voegt niks toe.. kost een hoop geld en energie van de organisatie.. zielige mensen in apepakjes
Door Luppo (Manager financien) op
Schaf die zware accountantscontrole aub af. Rechtmatigheid, wie boeit dat nou. Alleen de oppositie en een paar landelijke doorgeslagen idioten vinden dit heel belangrijk. Als het hun uitkomst. Accountants, vaak zeer gelovige, vasthoudende , vriendelijke mensen, die het zicht op de werkelijkheid allang zijn verloren. Hun houvast zijn wetten en regels, toezicht en controle. Controle op controle. En zij worden zelf ook weer gecontroleerd. En die controleurs worden ook weer gecontroleerd... ik zeg: schaf af die accountantscontrole voor gemeenten. Voegt niks toe.. kost een hoop geld en energie van de organisatie.. zielige mensen in apepakjes
Door de vries (ambtenaar) op
Ik heb het idee dat de schrijver van dit artikel wat dingen door elkaar haalt. De opmerkingen van de provincie lijken mij eerder op de begroting dat op de jaarrekening van toepassing te zijn. En dat van die verklaring met een beperking: geen twijfel over de cijfers maar over teveel rechtmatigheidsfouten. Dat is geen twijfel over cijfers dus.