of 59082 LinkedIn

Kredietcrisis raakt Bank Nederlandse Gemeenten

Reageer
De kredietcrisis raakt ook de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De winst van de BNG daalde in de eerste helft van 2008 met 34 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2007. De winst bedroeg 73 miljoen euro, tegen 111 miljoen in 2007. De BNG verwacht dit jaar geen herstel meer.

De winstdaling houdt verband met een ongerealiseerde last die de bank heeft moeten nemen als gevolg van hogere liquiditeits- en kredietopslagen onder invloed van de onrust op de financiële markten. Door nieuwe boekhoudregels voor financiële instellingen is de marktwaarde van onder meer de hypotheekportefeuille in waarde gedaald. Zolang de bank niet gedwongen is te verkopen, is er weinig aan de hand. De BNG houdt dan ook de AAA-status, de hoogste kredietwaardigheid.

 

Extra uitkering
Een extra uitkering van vijfhonderd miljoen euro aan aandeelhouders drukt het resultaat verder. Maar de commerciële prestaties van de BNG zijn goed. De langlopende kredietverlening bedraagt 5,2 miljard euro. De bank verstrekt kredieten op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. In tegenstelling tot de concurrentie verstrekt de BNG onder alle marktomstandigheden krediet.

 

Waterschapsbank
Ook de Nederlandse Waterschapsbank zag de nettowinst in het eerste halfjaar van 2007 met ruim 45 procent dalen, tot 23,5 miljoen euro. Hier was niet alleen de kredietcrisis schuldig aan, maar het resultaat werd ook gedrukt door een eenmalige uitkering van 250 miljoen euro aan de aandeelhouders ten laste van de algemene reserve.

 

Kredieten
De NWB verstrekte in de eerste helft van 2008 voor 3,2 miljard euro aan kredieten, met name aan woningcorporaties, waterschappen, gemeenten, provincies en zorginstellingen. De scherpe winstdaling heeft geen gevolgen voor de solide AAA-status van de NWB. Eind augustus werd die herbevestigd door de Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Het feit dat de bank in overheidshanden is, speelt daarbij een doorslaggevende rol.

 

Lees meer:
Slim beleggen binnen de grenzen van de wet (30/05/2008)
'Aan te veel geld heb je niks' (30/05/2008)

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners