of 59318 LinkedIn

Gemeenten uiten zorgen over belastingverzwaring

Gemeenten zijn bang dat nieuwe Europese belastingwetgeving slecht voor ze zal zijn. De Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD-richtlijn) kan de financiële positie verslechteren van woningcorporaties waar gemeenten mee samenwerken.

Gemeenten zijn bang dat nieuwe Europese belastingwetgeving slecht voor ze zal uitpakken. De Anti-Tax Avoidance Richtlijn (ATAD-richtlijn) kan de financiële positie verslechteren van woningcorporaties waar gemeenten mee samenwerken.

Moties

‘Corporaties zoeken steun bij de gemeenten om deze maatregelen af te wenden’, schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Sommige gemeenten nemen volgens de VNG moties aan waarin ze minister Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken) oproepen om corporaties niet extra te belasten. De VNG kan niet melden om hoeveel of welke gemeenten het gaat.

 

Minder belasting

Simpel gezegd betekent de maatregel dat sommige bedrijven minder rente mogen aftrekken. De mogelijke renteaftrek wordt beperkt tot 30 procent van de winst. Het moet voorkomen dat multinationals winst verlagen met interne leningen, waar zij rente over betalen, om vervolgens de rente over te maken naar landen waar ze weinig belasting hoeven te betalen.

 

Impact

De SP-fractie in Purmerend ‘maakt zich zorgen of onze corporaties op deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht’ en vraagt om een inschatting van de impact van de ATAD-maatregel op huishoudens. De PVV Utrecht beweert dat er hierdoor minder sociale huurwoningen kunnen worden gebouwd of minder woningen kunnen worden verduurzaamd.

 

Investeringen

‘De ATAD-richtlijn, maar ook de verhuurderheffing, slaat een fors gat in het investeringsvolume van corporaties’, schrijft de VNG. ‘Dit, terwijl juist nu investeringen nodig zijn in nieuwbouw, energiebesparende maatregelen, wonen met zorg en betaalbaarheid.’ Minister Ollongren vertelde in juni dat er is geïnventariseerd of er nog voldoende investeringscapaciteit is in de sector. ‘Dat lijkt op zichzelf wel het geval te zijn.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Hoogst merkwaardig dat dit Kabinet nog steeds doorgaat met het heffen van de verhuurderheffing nu woningbouwcorporaties juist woningen in de sociale sector moeten bouwen.
Door Ria Huisman (directeur) op
Er moet ruim van 4 woningen huur worden afgestaan aan de verhuurdersheffing, hierdoor kunnen er minder woningen worden gebouwd of de verduurzaming van woningen komt weer ten laste van de burger zoals gewoonlijk.
Kijk naar belastingplan 2019 niet veel goeds voor de gewone man/vrouw.
Gewoon vestzak broekzak systeem we geven 324 miljoen aan de wijkverpleegkundigen die dan vervolgens weer worden gekort via de VPB.
Ga zo door rijker rijker armer nog armer.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners