of 63966 LinkedIn

Gemeenten komen 4,8 miljard te kort in 2018

Gemeenten kijken aan tegen een gat in hun begroting van 4,8 miljard euro in 2018. Althans, wanneer ze hun beleid niet aanpassen. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekend.

Gemeenten kijken aan tegen een gat in hun begroting van 4,8 miljard euro in 2018. Althans, wanneer ze hun beleid niet aanpassen. Dat heeft het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekend.

Brandstof

In een reactie op het rapport stelt de voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Annemarie Jorritsma dat het hoog nodig is om op een fundamentelere manier te kijken naar de manier waarop gemeentelijke taken worden gefinancierd. ‘Gemeenten zijn de motor van onze economie, in gemeenten begint de groei. Maar dan moeten we wel de brandstof hebben om die motor draaiende te houden. Gemeenten zijn nu financieel te veel afhankelijk van het Rijk.’
 

Weinig ruimte
In een eerder rapport dat het COELO in 2013 uitgebracht concludeerde het centrum ook dat gemeenten voor een miljardenopgave staan. Doordat gemeenten steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor overheidsuitgaven – onder meer door de decentralisaties – maar weinig ruimte hebben om zelf via heffingen of lokale belastingen geld binnen te halen, rest hen weinig anders dan bezuinigingen om hun begroting op orde te houden.
 

Afhankelijk
VNG-voorzitter Jorritsma vindt het dan ook een goede zaak dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken aandacht geeft aan het verruimen van het lokale belastinggebied. Volgens Jorritsma zijn gemeenten momenteel afhankelijker dan ooit van het Rijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Kroon W. (Medewerker overheid) op
Een voorbeeld als de WMO en de overdracht van zorgtaken. Nog voor de decentralisatie van de WMO en de zorgtaken etc. gaat eerst elke gemeente via een extern bureau een onderzoek / adviesrapport laten maken hoe het moet in de eigen gemeente. Dit is dus niet gedragen vanuit de gemeente maar vanuit een particuliere partij. Vervolgens gaat de politiek er ook in commissies en raad er nog eens over. Kosten lopen alleen maar op. Dan gaat de gemeente aan de slag met een onwerkbaar document. Efficiënt kan dit nooit zijn.
Gevolg het past niet goed bij de gemeente en de kosten zijn hoog en er is weer minder geld te verdelen in de zorg. De burger betaalt het gelach.
Door jan corbey op
Zou de rijksoverheid niet weten dat een burger totaal geen bezwaar kan maken over de rioolbelasting als onderdeel van de gemeentelijke belastingen. Terwijl daar toch een immense oplage voor bestaat. Bestuurlijk is er op de verhouding burger/gemeente/rijk een erg scheve verhouding aan het groeien, en mag de kieswet snel worden bijgesteld.
Door A. Willemsen op
Wat een non-nieuws. Bij ongewijzigd beleid....... Als je dit onderzoek in een willekeurig jaar uitvoert komt daar hetzelfde uit. Alle gemeenten passen continue hun beleid aan. Dynamiek heet dat.
Door Hannes Haganum (overheidsdienaar) op
Als de regerings nu eens echt werk zou maken van een veel lagere belasting- en premiedruk, dan zou er wellicht ruimte komen een ruimere vorm van belastingheffing op lokaal niveau. Nu zie je echter tegelijk een ridicuele vorm van nieuwe regelgeving, o.a. door totaal niet effectieve milieumaatregelen. Het zijn maatregelen die duizenden banen gaan kosten, o.a. in het MKB waar marktkooplieden en kleine ondernemers vaak met oudere bedrijfswagens rijden, maar weinig kilometers maken. Dezelfde wethouders die alle onzin bedenken staan te juichen bij de uitbreiding van het vliegverkeer in de vorm van vakantievluchten. De hele fijnstofdiscussie wordt zo tot totale onzin gedregradeerd en het is een vorm van een manische regeldrift. Het is voor Nederland van groot belang dat er veel banen in het MKB gaan ontstaan door innovatief ondernemerschap. In dat opzicht het kabinet van VVD en PvdA een economische ramp met hun extreme regelmanie en lastenverhogingen. Milieu- en natuurbeleid moet je integraal met visie ontwikkelen en niet in de vorm van pestgedrag voor ondernemers en burgers.
Door Anders (Programma leider) op
Gemeenten zijn miv 2015 nog belangrijker geworden in het overheidsdomein. Dat rechtvaardigt een betere waarborg vanuit het rijk in de bekostiging. Het rijk/ de ministeries is/zijn nu teveel gefocusd op handhaven van de eigen activiteiten en apparaten. Het bepleiten vh belang en beleidsvoorbereiding bij het parlement via biza is niet toereikend. Het bekostigingssysteem met samen trap op en af kan absoluut niet meer.
Door henk op
Mevrouw jorritsma stemt als voorzitter vng zelf in met de bezuinigingen. Hoe schijnheilig ........
Door H. Wiersma (gepens.) op
Als gemeenten het goed doen komen ze helemaal niets tekort en werken ze minimaal met een sluitende begroting! Gemeenten moeten gewoon de tering naar de nering zetten en niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Maar gemeenten hebben kennelijk nooit genoeg of geven het regelmatig uit aan de verkeerde zaken, daarom kan het Rijk maar beter niet ingaan op de vraag om verruiming van het belastinggebied.
Door Wim Vreeswijk (Belastingadviseur te Utrecht) op
Deze 4,8 miljard verbaast me helemaal niks! Enkele jaren geleden is er al een onderzoek gedaan naar de lokale bestuurlijke kwaliteit bij alle Nederlandse gemeenten waaruit bleek dat maar liefst 85% bestuurlijk incompetent bleek
Door Ronald Nijenhuis (Voormalig beleidsadviseur) op
Gemeenten houden alleen geld over om de opgelegde rijksbanken uit te voeren. Daarmee zijn zij een volwaardig bijkantoor geworden van de BV Nederland. Is niet erg, maar stop te praten over locale democratie als de beleidsvrijheid niet langer betaalbaar is....
Door doeterniettoe (-) op
Een beetje vreemd om als VNG wel de decentralisaties te willen, wetende dat je als gevolg daarvan je eigen beleid moet marginaliseren en achteraf ook nog de schuld krijgt van de burger.
Of de VNG wist het niet, maar dat zou pas echt kwalijk zijn.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners