of 64204 LinkedIn

Erik Ronnes: 'Weinig over wonen'

Burgemeesters Aboutaleb, Van der Laan, Van Zanen en Van Aartsen
Burgemeesters Aboutaleb, Van der Laan, Van Zanen en Van Aartsen

De eerste reacties op de Troonrede die zojuist is uitgesproken door koning Willem-Alexander.

AfbeeldingErik Ronnes, Tweede Kamerlid voor het CDA:
'Ik vond het opmerkelijk dat er zo weinig te horen was over wonen. Daar liggen nog behoorlijke uitdagingen. In het vluchtelingenvraagstuk, maar ook in het feit dat mensen soms 5 tot 10 jaar moeten wachten op een sociale huurwoning. Er is weinig beweging op de huurmarkt tussen de 700 en 1000 euro. Daar komen wij nog op terug. Verder is er veel aandacht voor groeigebieden, maar weinig voor krimpgebieden. Die problemen worden niet kleiner. Ik zie hierin geen ambities van het kabinet. Ook loopt het kabinet behoorlijk achter in de verkleining van de Rijkdienst. De investeringen zijn niet in lijn met wat beloofd is. Nog geen kwart is gerealiseerd. En we willen erop toezien dat er voldoende flexibiliteit blijft in de Omgevingswet. De bestuurlijke afweging moeten we hier bij gemeenten en provincies leggen.'

AfbeeldingAttje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA:
'In het vluchtelingenvraagstuk is de tijd van terughoudendheid voorbij. We moeten naar een nieuw Europees asielbeleid. Ik ben heel blij dat veel gemeenten en hun inwoners vluchtelingen willen opvangen. Het rijk draagt hier aan bij en in hoeverre bepalen we in goed overleg. Wat ik van gemeenten hoor is dat de opvang ook in goed overleg met het COA gaat. Het is een vraagstuk waar we samen voor staan.'AfbeeldingRoland van Vliet, Tweede Kamerlid voor Lijst Van Vliet:

'Ik kan me grotendeels vinden in de Troonrede en de aanpak van het kabinet. Ik ben een constructief Kamerlid. Het gaat weer goed met de economie. Het kabinet heeft juiste snaren geraakt, maar het ligt ook aan andere oorzaken. Ik ben ook een realist. Vraag is wat VVD en PvdA nu nog samen gaan doen, behalve een half jaar EU-lidmaatschap. We moeten ook zeker letten op gemeenten en provincies. Hoe meer je kort op het gemeente- en provinciefonds, des te meer krijg je dat als een boemerang terug.'

AfbeeldingKajsa Ollongren, wethouder D66 in Amsterdam:
'Dit is een feestbegroting. Eindelijk is er weer iets te verdelen. Dat gebeurt ook. Lastenverlichting is goed, maar het is jammer dat ze het weggeven zonder structurele herziening van het belastingstelsel: geen werk, geen vergroening. Dat is een gemiste kans. Je moet bijvoorbeeld ook kijken naar het belastinggebied van steden. Er zouden meer bevoegdheden naar steden moeten om maatwerk te kunnen leveren op het gebied van vluchtelingen, maar ook start-ups en de circulaire economie. De G4 en andere grote steden pleiten voor meer ruimte voor nieuwe dingen en soepeler regelgeving. Verder hoop ik ook op meer zuurstof voor de kunst. Steden hebben de bezuinigingen opgevangen en extra geld gegeven. Ik verwacht dan nu ook een deel terug van het kabinet.'


Afbeelding

Joris Wijsmuller, wethouder De Haagse Stadspartij in Den Haag:
'Het vluchtelingenvraagstuk gaat niet alleen over snelle noodopvang, maar ook over wonen, taal en werk. We moeten perspectief bieden aan vluchtelingen, maar daar hebben we wel middelen voor nodig vanuit het rijk. Als gemeente Den Haag nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid. Morgen sturen we hier een brief over naar de raad.'

AfbeeldingMargriet Jongerius, wethouder GroenLinks in Utrecht:
'Het kabinet kiest voor een pragmatische aanpak van de decentralisaties. Wij werken aan een goede uitvoering en ik hoor graag dat de staatssecretaris meewerkt aan oplossingen voor problemen, zoals bij de pgb's. Ik waardeer dat we betrokken worden bij casuïstiek overleg over de 3d's en dat duidelijk wordt wat bij wie ligt en niet zomaar van alles over de schutting wordt gegooid.'


Afbeelding

Joost Eerdmans, wethouder Leefbaar Rotterdam:
'Helder verhaal. Ik heb het woord stad en stedelijke kracht niet gehoord. Dat vind ik jammer. Steden zijn een heel belangrijk startpunt voor thema's als innovatie. Dat doen we samen in gemeenteland. Wij zijn de proeftuin van Nederland. Dat verdient landelijke erkenning. Ik vind het een gemiste kans dat de Agenda Stad niet is genoemd. De stad is een verzamelplek van problemen en oplossingen.'Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Evert jan op
Ronnes is een echte babbelaar. Uren praten zonder inhoud. Zijn eigen zak goed spekken en niet kunnen luisteren naar anderen. Past prima binnen het CDA.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners