of 59250 LinkedIn

Bedrijven willen einde aan precarioheffing

Volgens de water- en energieorganisaties is precariobelasting ‘een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd’ De burger wordt op deze manier geconfronteerd met een bedrag van jaarlijks 50 euro extra op zijn energie- en waterrekening.
4 reacties

Er moet een einde komen aan de precarioheffingen van gemeenten op energie en drinkwater. ‘Veel gemeenten heffen al precariobelasting en steeds meer gemeenten willen op korte termijn precariobelasting gaan heffen op energiekabels, energieleidingen en drinkwaterleidingen en dat is zeer ongewenst’ vinden Vewin, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.

Indirecte belasting
Volgens deze water- en energieorganisaties is precariobelasting ‘een indirecte en onzichtbare belasting voor de burger, die door de gemeente ongelimiteerd kan worden verhoogd’ De burger wordt op deze manier geconfronteerd met een bedrag van jaarlijks 50 euro extra op zijn energie- en waterrekening. De organisaties hebben de Tweede Kamer gevraagd de minister aan te sporen om een einde te maken aan de heffing. Sinds 2004 trekken ze al aan de bel over deze kwestie. Deze week bespreekt de Tweede Kamer de maatregel met de behandeling van het Gemeentefonds.

Meer gemeenten
Van de 183 gemeenten in het voorzieningsgebied van Vitens, het grootste waterbedrijf van Nederland, hebben er 56 al aangegeven precario te willen heffen. Ook in de voorzieningsgebieden van Oasen en Evides willen steeds meer gemeenten de heffing invoeren. Datzelfde geldt voor de verzorgingsgebieden van energienetbeheerders en leveranciers van warmtenetwerken. (ANP)

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door fousert (bewoner) op
Ook gek dat over deze precario ook btw geheven word op de evides factuur
Door Petra op
Ik heb wel eens begrepen dat als een gemeente precario heft op kabels en leidingen zij ook de kosten van het verleggen van deze kabels en leidingen voor haar kiezen krijgt. Is dus ook een kwestie van een rekensommetje.
Door Hans (adviseur) op
Goed om onderscheid te maken tussen drinkwater en energie.
De drinkwaterbedrijven zijn overheids-NV's, de aandelen zijn in handen van gemeenten en provincies. Hoogte van dividenden en eigen vermogen is geheel bij wet geregeld. Precario op drinkwaterleidingen wordt een-op-een doorbelast aan inwoners van de betreffende gemeente: het komt dus neer op rondpompen van geld in overheidsland (drinkwaterbedrijven zijn uitvoeringsorganisaties van publieke taak). Alleen komen er de extra kosten voor extra administratieve lasten bij.
Energiebedrijven hebben een andere positie (winstoogmerk, aandeelhouderschap, uniform tarief). Het heffen van precario is dan realistisch, mits de omvang ervan in verhouding staat tot de kosten die gemeenten moeten maken om regie te voeren over de werkzaamheden in de ondergrond.
Door Hoekstra (adviseur) op
Er wordt geen precario op water geheven maar op waterleidingen en andere leidingen. Het is vrij logisch en voorspelbaar dat steeds meer gemeenten dit gaan doen. Om te beginnen omdat inwoners van gemeenten die geen precario heffen toch meebetalen. De precario wordt over iedereen omgeslagen door energie en waterbedrijven. Dat nodigt uit om dan ook maar te gaan heffen. Ten tweede vanwege het verbod waarop aangedrongen wordt. Als het rijk het gaat verbieden moet ze een schadeloosstelling uitkeren. Gemeenten doen namelijk niet iets wat niet mag. En dan kan je dus ook maar beter heffen. Overigens de meest succesvolle belasting is nagenoeg onzichtbaar voor burgers: omzetbelasting. Niks mis met onzichtbare belastingen; ze verre te verkiezen boven zichtbare, de OZB bijvoorbeeld. Een belasting die nauwellijks wat betekent in het totaal van belastingen maar waar iedereen zich vreselijk over op kan winden.