of 59345 LinkedIn

‘Amstel, Gooi en Vecht moest iets doen voor zzp'ers’

Vanaf 1 januari 2019 komen zzp’ers bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in aanmerking voor kwijtschelding. En kinderopvangkosten kunnen vanaf volgend jaar ook meegenomen worden in de berekening of iemand in aanmerking komt. Dat is niet ruimhartig beleid, vindt dagelijks bestuurder Peter Smit. ‘Als je een goed kwijtscheldingsbeleid hebt, dan moet het ook gebruikt worden door de mensen die er recht op hebben.’

Zzp’ers in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht komen vanaf 1 januari 2019 ook in aanmerking voor kwijtschelding. En kinderopvangkosten kunnen vanaf volgend jaar meegenomen worden in de berekening of iemand in aanmerking komt. Dat is niet ruimhartig beleid, vindt dagelijks bestuurder Peter Smit. ‘Als je een goed kwijtscheldingsbeleid hebt, dan moet het ook gebruikt worden door de mensen die er recht op hebben.’

Waarom voert Amstel, Gooi en Vecht kwijtschelding voor zzp’ers nu in?

‘Voorheen kwam het nooit nadrukkelijk langs, maar sinds 2015 voerden we hele intensieve gesprekken met het politiek bestuur over kwijtschelding. Er bleek heel nadrukkelijk dat we wat moeten doen voor kleine ondernemers. Hoe je je inkomen verdient mag je niet diskwalificeren voor kwijtschelding.’

 

Uit recent onderzoek van Binnenlands Bestuur bleek dat Amstel, Gooi en Vecht vergeleken met andere waterschappen hoog scoort qua kwijtscheldingen. Dat zal nu nog meer worden.

‘Daar is uitvoerig over gesproken, maar we wilden hier bestuurlijke durf tonen. We zien dat het gaat om grote bedragen, zoals de uitvoeringskosten. Het is bij zzp’ers net wat moeilijker om aan de hand van loon- of uitkeringsgegevens bij zzp’ers het recht op kwijtschelding te bepalen. Maar dat wilden we niet uit de weg gaan.

 

‘De kosten zijn bovendien te compenseren met betere efficiëntie. De samenwerking met gemeenten, die ook allemaal een eigen kwijtscheldingsbeleid hebben, kan een stuk meer geolied worden.’

 

Gold jullie principe ook bij het besluit om de kinderopvangkosten te laten meetellen?

‘Ja. Mensen die het niet breed hebben gebruiken kinderopvang niet uit luxe, maar omdat ze mee willen doen aan de maatschappij. Voor hen geen drempel opwerpen. Een zzp’er die ontzettend hard moet buffelen om opdrachten binnen te halen en daarom een kind naar de opvang brengt, ontvangt daarvoor tegemoetkoming en zou daarom misschien geen kwijtschelding kunnen ontvangen.

 

‘Hier verwachten we overigens niet heel veel uitvoeringskosten van. De rekening van de kinderopvanginstelling en de toeslagenbeschikking van de Belastingdienst zijn relatief simpel mee te nemen.’

 

Amstel, Gooi en Vecht hanteert het ruimste beleid wat betreft de bijstandsnorm, de AOW-norm en nu komen daar ook de kinderopvangtoeslag en de mogelijkheid voor zzp’ers bij.

‘Dat is niet ruimhartig, want het is logisch te beredeneren. Ik vind kwijtschelding ook absoluut niet iets negatiefs. Het past bij de principes van ons algemeen bestuur: de bron van het inkomen moet geen verschil maken en toegang tot werkleven moet niet belemmerd worden.’

 

 

Bron: notitie Algemeen Bestuur Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, 30 mei 2018. Bij Amstel, Gooi en Vecht staat er vanaf 2019 dus tweemaal 'ja'.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Uitermate dom om op dergelijke politieke suggesties in te gaan. ZZP'ers kunnen namelijk hun winst helemaal sturen via de inkomstenbelasting met het doen van investeringen en afschrijvingen. Bovendien kiezen ze er zelf voor om ZZP'er te zijn, terwijl de banen voor het oprapen liggen. Andere ingezetene worden op deze manier op extra kosten gejaagd. Dat geldt overigens ook voor andere kwijtscheldingen. Het past in geen enkel opzicht bij een commerciële benadering van inkomsten en uitgaven van een waterschap. Derhalve gauw de prullenbak in met dit soort onzalige ideeën.

Vacatures

De nieuwste whitepapers

Van onze partners