of 64707 LinkedIn

141 miljoen extra tegen ondermijnende criminaliteit

Ook het komend jaar blijft de bestrijding van ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid staan. In de begroting voor 2021 wordt daarvoor structureel 141 miljoen euro extra uitgetrokken.

Ook het komend jaar blijft de bestrijding van ondermijnende criminaliteit hoog op de agenda van het ministerie van Justitie en Veiligheid staan. In de begroting voor 2021 wordt daarvoor structureel 141 miljoen euro extra uitgetrokken.

Radicalisering en ondermijning

De verantwoordelijkheid voor het lokale veiligheidsbeleid ligt bij gemeenten. Die verantwoordelijkheden leggen wel een steeds groter beslag op de tijd en het geld van gemeenten. De taken op het gebied van openbare orde en veiligheid beperken zich allang niet meer alleen tot de klassieke handhaving en crisisbeheersing. Met name zorg, leefbaarheid, veiligheid en de bestuurlijke aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit zijn inmiddels voor gemeenten zwaarwegende en tijdrovende onderdelen. Naast bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het terrein van huiselijk geweld, het drugsbeleid en het sociaal domein, krijgen gemeenten ook steeds meer te maken met de aanpak van radicalisering en ondermijning.


Prioriteit

‘De aanpak van ondermijning is prioriteit, in de volle breedte: van lokaal tot internationaal, met de focus op voorkomen, oprollen en afpakken,’ stelt het ministerie.  Voor 2021 is daarom 141 miljoen euro structureel extra ter beschikking gesteld. Dat geld is voor een deel bedoeld voor meer bewaking en beveiliging (40 miljoen euro). Een bedrag van 82 miljoen euro gaat naar een Multidisciplinair Interventie Team, waarin alle betrokken diensten met elkaar samenwerken. Daarnaast is eenmalig een bedrag van 15 miljoen euro uitgetrokken om de lokale aanpak te verstevigen.

 

Gif

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is het geld bedoeld om ‘de criminele drugsindustrie te bestrijden en de samenleving weerbaarder te maken tegen het gif van crimineel geld, bedreigingen, intimidaties en liquidaties’. Een deel van het extra geld gaat naar de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die onder meer politici en leden van het koningshuis beschermt. Deze diensten kregen de afgelopen jaren steeds meer werk op hun bordje, waardoor de werkdruk fors toenam.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.