Advertentie
financiën / Nieuws

IPO vindt bezuinigingen natuur en jeugdzorg bizar

Bizar, surrealistisch, noemt de Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin Jan Franssen (VVD) de bezuinigingen van het kabinet op natuur en jeugdzorg. Franssen, tevens voorzitter van het Interprovinciaal Overleg, twijfelt eraan of het kabinet wel weet wat er in de praktijk gaande is. Dat zei hij donderdag in zijn nieuwjaarstoespraak.

14 januari 2011
U trok flink van leer in uw nieuwjaarstoespraak. U gaat in tegen de kabinetsplannen van uw eigen partij. Hoe dat zo?
‘Het was heel zakelijk. Je moet het natuurlijk in zijn context en in samenhang zien met het voornemen van decentralisatie. Maar in de voorstellen wordt de provincie gekort op de jeugdzorg. Wij hebben daar eigen geld ingestoken, om te helpen met de middelen en dat bedrag wordt nu gewoon aan de gemeenten gegeven door het kabinet. Dat is bizar. Oneerlijk kun je het ook noemen.’

Dat geldt ook voor de maatregelen op het gebied van natuur?
‘Ja, als je ziet wat aan beleid tot stand is gekomen na de bestuurlijke overeenkomst die is gesloten met de provincies. Dat is juridisch vastgelegd, Je kunt daar niet zomaar in gaan hakken. Eenzijdig besluiten ze op te houden met de Ecologische Hoofdstructuur en recreatie om de stad. Intussen gaan ze decentraliseren, maar dat is een lege huls.’

Toch ziet u de decentralisatie ook als teken van vertrouwen in de lagere overheden.
‘Ik waardeer het vertrouwen echt, maar we krijgen geen middelen. Ik heb geen zin in verantwoordelijkheid als ik geen millimeter bewegingsvrijheid heb. Als we de zaken niet voor elkaar krijgen, zeggen ze: zie je wel. En dat geven ze dan als reden om de bevoegdheden weer naar zich toe te trekken.’

‘Kortingen die je de vraag doen stellen of men het allemaal serieus meent of soms echt niet weet wat er in de praktijk gaande is’, zei u. Twijfelt u daaraan?
‘Ze doen niet altijd uitspraken die getuigen van kennis van de praktijk. 18 miljard bezuinigen is natuurlijk heel lastig. Zeker met bepaalde eisen van de PVV. Dan gaan ze sprokkelen. Maar het kan gebeuren dat dit tot grote problemen met de praktijk leidt. Ik wil daar een open gesprek over voeren met mijn medebestuurders en hen oproepen een stevige houding aan te nemen in de vorming van het bestuursakkoord.’

Nadere discussie met het kabinet is nodig. Waarover en wanneer?
‘In een akkoord op hoofdlijnen moeten we voor de Provinciale Statenverkiezingen een helder kader hebben geschapen en de uitwerkingsdiscussie voeren we daarna. Het kabinet heeft zelf aangegeven dat ze dit voor de verkiezingen wil doen.’

Provincies moeten lef tonen, vindt u. Een andere houding en gedrag laten zien. U spreekt over een grote omschakeling. Hoe?
‘Heel simpel. Nu alles wordt overgeheveld zijn we niet meer de bestuurslaag met alleen een uitvoerende houding. We moeten de hele beleidsarchitectuur doen: ontwerpen, regisseren en uitvoeren. Dat vraagt om een ander type overheid en dat vind ik een geweldige uitdaging. We moeten keuzes maken.’

En als provincies dat niet doen, dan laait de discussie over hun bestaansrecht weer op?
‘Ja, als er niet wordt geleverd, dan komt je bestaansrecht ter discussie te staan. Hier zie je ook een verschil tussen de politiek en de ambtenarij. De laatste groep neemt hierin een wat lankmoediger houding aan. Zij staan niet te het hardst te juichen als moet worden ingekrompen.’

U wilt dat kandidaten voor Provinciale Staten een scherper politiek profiel aannemen tijdens de verkiezingen, omdat de landelijke betekenis nu zo groot is. Doen ze dat anders te weinig?
‘Deze verkiezing is bij uitstek nationaal. Statenkandidaten krijgen alleen aandacht voor de provincie als ze het debat een landelijke dimensie geven. Het debat moet ze ook echt voeren vanuit die nieuwe bevoegdheden en meer bepalende positie van provincies. Dat gebeurde in het verleden te weinig.’

U doet al deze uitspraken voor Zuid-Holland of ook namens het IPO?
‘In principe voor Zuid-Holland, maar ik heb er geen probleem mee om ze te generaliseren naar andere provincies.’

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Piet / directeur
Bezuinigen is nooit leuk, voor niemand! En niedereen die dan ook moet bezuinigen schreeuwt moord en brand onder aanhaling van vaak ook allerlei irrationele argumenten! Maar iedereen begrijpt dat als het 6 mnd niet regent, er andere prioriteiten in de water voorzieningen moeten worden gesteld. Welnu de financiele wereld is drastisch veranderd. Een kind ( maar blijkbaar niet een com v.d. Kon) begrijpt dat dit andere prioriteiten vereist. Inmiddels is mijn belastingtarief over mijn vermogen (door het lagere rendement) wegens de vaste normering van de belasting tarieven gestegen tot boven de 60 %. Dit was nooit de bedoeling van het Kabinet en de kiezer. Maar het is wel zo. Kortom al het geweeklaag van onze heer Franssen is in deze tijd zeer ongepast en onveranrtwoordelijk.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Broadcaster / gemeenteambtenaar
Zolang er nog 300.000,-- wordt uitgegeven aan de verplaatsing van 4 dassen van Ede naar de Achterhoek, kan er nog heel wat op natuur bespaard worden.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
piet brontsema / org adviseur
jammer dat hij zijn mond dicht hield bij de vorming van dit macabere kabinet, maar ja Franssen, goeie vent maar altijd een beetje bangig geweest.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kritikus / Geen Hagenees
Je hebt niet alleen linkse CDA-ers.
Er zijn ook linkse VVD-ers, vooral in hoge (overheids)functies.
Jan Franssen is er één van; hij heeft al heel wat PvdA-vriendjes aan een burgemeestersbaan geholpen in Z-H.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan / ambtenaar
In de reacties is duidelijk de Vermogens Veiligheids Dienst (VVD) weer aan het woord.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie