of 62284 LinkedIn

Zevenaar: mails oud-burgemeester niet opzettelijk gewist

Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek van de Onderzoeksredactie en het opheffen en wissen van de mailbox van voormalig burgemeester Jan de Ruiter van de gemeente Zevenaar, aldus het college van Zevenaar. De Onderzoeksredactie wilde in mails van De Ruiter uit 2008 meer informatie vinden over zijn regel- en lobbywerk buiten de raad om met een gesloten sigarettenfabriek in Zevenaar.

Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek van de Onderzoeksredactie en het opheffen en wissen van de mailbox van voormalig burgemeester Jan de Ruiter van de gemeente Zevenaar, aldus het college van Zevenaar. De Onderzoeksredactie wilde in mails van De Ruiter uit 2008 meer informatie vinden over zijn regel- en lobbywerk buiten de raad om met een gesloten sigarettenfabriek in Zevenaar.

Mailbox gewist
Onlangs meldde de Onderzoeksredactie dat British American Tobacco (BAT), de sigarettenfabriek in Zevenaar die in 2008 de deuren sloot, vier ton doneerde om een Stichting Cultuur BAT op te richten. De gemeente kocht de bedrijfspanden en kreeg een deel van de Peter Stuyvesantkunstcollectie. De Onderzoeksredactie wilde via een Wob-verzoek meer informatie over de mailwisseling tussen de toenmalige burgemeester en de tabaksfabrikant, omdat deze bij een vorig Wob-verzoek niet was verstrekt en voor het onderzoek cruciaal was. Volgens het onderzoeksplatform wiste de gemeente de mailbox op 16 oktober 2018, twee maanden nadat het platform beroep had aangetekend bij de Rechtbank Gelderland tegen de wijze waarop de gemeente het eerste Wob-verzoek had behandeld.

Onzorgvuldig
In een vonnis uit augustus 2019 noemde de Rechtbank Gelderland de gang van zaken ‘onzorgvuldig’ en eerder had een gemeentelijke bezwaarcommissie al geadviseerd om door te zoeken naar de mails van de burgemeester. De Onderzoeksredactie schrijft dat tijdens de rechtszitting onduidelijk bleef waarom de gemeente de mailbox van De Ruiter had gewist. Advocaat Cornelis van der Sluis stelt op de site van het platform dat de rechtbank ‘kennelijk genoegen heeft genomen met de bewering van Zevenaar dat de documenten niet meer aanwezig zijn’.

'Gevaarlijk precedent'
Volgens Van der Sluis gaat er een gevaarlijk precedent vanuit wanneer overheden ten overstaan van de rechter simpelweg kunnen stellen dat iets is verdwenen. ‘Dat ze daarmee wegkomen, is de doodsteek voor de Wet openbaarheid van bestuur.’ De Onderzoeksredactie is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State, omdat het vindt dat niet goed is nagegaan of de gewiste bestanden alsnog kunnen worden teruggehaald. Daarvoor zijn in principe technische mogelijkheden. Het is nog onbekend wanneer dat hoger beroep dient.

Geen verband
Na de berichtgeving hierover in De Gelderlander deze week stelde Lokaal Belang Zevenaar, grootste partij in de raad, schriftelijke vragen die dus heel snel zijn beantwoord door het college. Daarin geeft het toe dat de mailbox na het stellen van vragen door het platform over de mailwisseling tussen De Ruiter en de tabaksfabrikant is gewist, maar ontkent dat er een verband is tussen de behandeling van het ingediende Wob-verzoek en ‘het regelmatig verwijderen van mailboxen door de regionale ict-dienst’. 'Er is geen relatie tussen het Wob-verzoek en het opheffen en wissen van de mailbox.'

'Niet archiefwaardig'
Het account, en daarmee de mailbox, van De Ruiter is volgens het college op 17 oktober 2018 gewist. ‘Er is hier geen opdracht gegeven. Bij een ict-controle destijds kwam naar voren dat een

aantal accounts van vertrokken medewerkers en bestuurders, waaronder die van de oud-burgemeester, niet waren uitgeschakeld en gewist. Dat uitschakelen en wissen is gebruikelijk bij vertrek van een medewerker of bestuurder.’ Daarbij moet volgens het college in acht worden genomen dat een mailbox niet geschikt is voor het bewaren van documenten overeenkomstig de Archiefwet. ‘Archiefwaardige documenten die zich in een mailbox bevinden worden daarom bewaard in ons archief.’ Kennelijk werd de inhoud van de mailbox van De Ruiter niet als archiefwaardig beschouwd.

'Herstel niet mogelijk'
Er is ambtelijk onderzocht of de mailbox nog te herstellen was, zegt het college. ‘De informatie was niet meer te reproduceren en herstel was niet meer mogelijk. Daarvan is een verklaring van de manager van onze regionale ict-dienst die aan de rechtbank Gelderland overgelegd. De Rechtbank heeft hieruit afgeleid dat de informatie niet meer te reproduceren is.’ In een ‘nota bene’ zegt het college dat deze situatie ‘voor ons een reden is om nogmaals de betreffende procedures door te lichten en verder aan te scherpen indien nodig’.

Geen twijfel aan uitleg
Lokaal Belang ziet geen reden te hebben om te twijfelen aan de uitleg van het college, meldt De Gelderlander. Ook GroenLinks gaat er niet vanuit dat er opzet in het spel is en het CDA gelooft niet dat bestuurders en ambtenaren bewust dingen achterhouden of laten verdwijnen. CDA-fractievoorzitter Jan de Nooij heeft het over ‘een storm in een glas water’. ‘En los daarvan, De Ruiter nam in 2016 afscheid. We zijn drie burgemeesters verder.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Dennis op
"Woonpark BAT" wordt de nieuwe naam voor de woonwijk op het voormalige fabrieksterrein. BAT is de merknaam van de tabaksmultinational die zijn productie inmiddels heeft verplaatst van Zevenaar naar goedkopere derdewereld-landen. Een bord met waarschuwingen tegen de gevaren van roken bij de ingang van de wijk lijkt bij deze verkapte sigarettenreclame op z'n plaats!
Zie https://www.gelderlander.nl/zevenaar/druk-op-hui …
Door Dennis op
Inmiddels heeft het openbare gemeentehuis in Zevenaar, met verschillende openbare functies, zoals de bibliotheek, een gesubsidieerd filmhuis, en sociale voorzieningen, officieel de naam van deze tabaksmultinational gekregen: Turmac CultuurFabriek.
Hoewel deze sigarettenfabrikant zijn veel geroemde kunstcollectie "ter verheffing van de arbeiders" schielijk heeft meegenomen bij zijn vertrek uit het niet meer rendabele Zevenaar en voor vele miljoenen heeft verkocht, hebben ze in Zevenaar gelukkig nog de herinnering aan de gratis sloffen met sigaretten die men wekelijks mee mocht nemen naar huis, plus wat onverkoopbare schilderijtjes. Voor gratis reclame en sigarettenverheerlijking is kennelijk maar weinig nodig!
Door Volger op
Naar mijn mening zou het wenselijk zijn als bestuurlijke integriteit in de afhandeling van Wob-verzoeken in de toekomst aan een boete-stelsel zou worden gekoppeld. Het is alleszins begrijpelijk dat de dwangsom op te laat beslissen niet meer geldt voor de Wob gezien de ongewenste gevolgen die dat in het verleden opleverde. Echter, het begint erop te lijken dat de excessen nu naar de overheids-kant zijn doorgeslagen. Gemeenten, zoals de gemeente Zevenaar in dit geval, lijken alles geoorloofd te achten om maar geen inzicht te geven in bestuurlijke aangelegenheden. Dit is óók onwenselijk, en heeft zeer kwalijke gevolgen voor onze democratische rechtsstaat.
Door Ambtenaar op
Gemeente Zevenaar heeft in algemene zin moeite met transparantie om verantwoording af te leggen over misstanden in gevoerd beleid. Zo zijn stukken van de enquetecommissie - die 1,5 jaar onderzoek deed naar het Zevenaarse personeelsbeleid van 2005 tot 2015 - voor 75 jaar geheim verklaard. Ook de burgemeester werd in het openbaar verhoord, omdat hij portefeuillehouder p. en o. was. Deze enquetecommissie heeft uitstekend werk verricht zonder vergoeding en in eigen tijd. In de pers gaf deze burgemeester geen krimp en meldde dat de positieve uitspraak in 2015 bij de Centrale Raad van Beroep voor degene die deze raadsenquete in gang had gezet, Paul Kemperman, al voldoende genoegdoening moest zijn. Geen financiële compensatie van o.m. advocaatkosten of excuses van de verantwoordelijke burgemeester. Het raadsenqueterapport stond op de agenda van de raad zonder doorklikmogelijkheid het te downloaden. Antwoord: foutje, we doen het alsnog. Hoezo is deze gemeente goed op weg en is er met het oog op de recente incidenten met de griffier en wethouder wel lering getrokken uit het verleden? FtM haal de via de Wob opgevraagde en daarna zoekgemaakte stukken in hoger beroep maar op, zodat de slotakte van het drama van de vroegere burgemeester kan worden getoond. Deze man heeft geen enkele gene over zijn kwalijke rollen in zijn vroegere functie. Het gemeentebestuur staat er kennelijk bij en kijkt er wegkijkend naar.
Door Boeteambtenaar vs. boeteburger op
Wellicht ook tijd dat boetes worden uitgedeeld als blijkt dat documenten die onder het Wob-verzoek vallen tijdens de procedure zijn gewist (of worden achtergehouden), bewust of onbewust. Dit duidt immers op obstructie van de rechtsgang. De overheid behoort zijn zaakjes op orde te hebben, de burger mag daar niet de dupe van zijn (zie casus belastingdienst).
Door Mieke op
Ik ga deze zaak met belangstelling volgen in hoger beroep bij de Raad van State en hoop dat Binnenlands Bestuur hierover zal berichten. Gemeente koopt tijd met weigering gevraagde bewijsstukken te verlenen en zo jaren later de actualiteit en omstandigheden te beïnvloeden. Tijd dat de rechter ook voor WOB-procedures wel voorlopige voorzieningen gaat toewijzen ipv - zoals nu het geval is - te weigeren.
Door Ambtenaar op
Komt gemeente hiermee weg? Het onderzoek van deze journalisten was gericht op concrete handelingen van bestuur en burgemeester op dit dossier. Op andere wijze komt dit dossier - ondanks de obstructie - nog wel tot een ontknoping. Kwestie van tijd.

Staatsraden en rechters blijken in de praktijk bij Wob-verzoeken geen enkele notie te hebben van datascience, artificial intelligence, automatisering of hoe de werkprocessen in de praktijk zijn ingericht. Gaan er nog steeds vanuit dat de gevraagde info handmatig per A-4-tje moet worden gevonden. Ook niet verwonderend voor een organisatie die nog met de fax werkt ipv met elektronische indiening van stukken en een leeftijdsopbouw heeft van de rechters van 50 tot ruim 60 plus. Een bijspijkercursus om ook op dit terrein partij te zijn met de echte wereld, zou geen luxe zijn.

Door Wetteloos Openbaar Bestuur op
Ambtsmisdrijven:

Artikel 361
1. De ambtenaar of een ander met enige openbare dienst voortdurend of tijdelijk belast persoon, die opzettelijk zaken bestemd om voor de bevoegde macht tot overtuiging of bewijs te dienen, akten, bescheiden of registers, welke hij in zijn bediening onder zich heeft verduistert, vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt, of toelaat dat zij door een ander worden weggemaakt, vernield, beschadigd of onbruikbaar gemaakt, of die ander daarbij als medeplichtige ter zijde staat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vijfde categorie.

2. Onder bevoegde macht wordt mede verstaan: een internationaal gerecht dat zijn rechtsmacht ontleent aan een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.

Artikel 365
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
Door Volger Follow the Money op
Toen de vraag naar de e-mails van burgemeester de Ruijter kwam waren ze nog niet gewist, maar werden ondanks aanwezigheid bewust niet verstrekt. Van kwader trouw van het college was dus toen al sprake. Ruim daarna zijn ze pas op 18 oktober 2018 gewist. Een storm in een glas water? Neen, een reden voor een externe integriteitstoets naar dit volledige college van burgemeester en wethouders. Van de gemeenteraad is gelet op uitlatingen van fractievoorzitters niets te verwachten.
Door Opzet op
'Dat uitschakelen en wissen is gebruikelijk bij vertrek van een medewerker of bestuurder.’

1- Wob-verzoeken komen meestal bij dezelfde ambtenaar terecht. Deze behoort verzochte documenten te 'bevriezen' zolang de procedure loopt.

2 - In Venlo is bekend dat e-mail accounts en agenda's standaard na 3 maanden van het vertrek worden gewist, zonder procedure. Niemand geeft daarvoor een opdracht. Dezelfde personen die dit echter beheren/uitvoeren dienen door de ambtenaar die het Wob-verzoek behandelt te worden geïnformeerd. Dat zou standaard moeten gebeuren. De RvS heeft daar vaker uitspraak over gedaan.

Echter: wie heeft Wob en ander verzoeken in portefeuille bij de gemenete Zevenaar? In Venlo is dat de burgemeester, en de behandelende ambtenaar (die ook de bezwaren doet) is telkens dezelfde. En als dit meerdere malen gebeurt in diverse en recente dossiers is het meer dan aannemelijk dat er sprake is van opzet.