of 60195 LinkedIn

Single Digital Gateway raakt lokale overheden

Het Europees Parlement beslist in het najaar over een verordening die flinke gevolgen kan hebben op Nederlandse overheidsdienstverlening: de Single Digital Gateway. Wanneer deze verordening van kracht wordt, moeten onder meer gemeenten en provincies  diensten toegankelijk maken en vertalen voor EU-burgers uit andere lidstaten.

Het Europees Parlement beslist in het najaar over een verordening die flinke gevolgen kan hebben op Nederlandse overheidsdienstverlening: de Single Digital Gateway. Wanneer deze verordening van kracht wordt, moeten onder meer gemeenten en provincies  diensten toegankelijk maken en vertalen voor EU-burgers uit andere lidstaten.

Dienstverlening toegankelijk voor alle EU-burgers

De tekst van de verordening, die in mei 2017 door de Europese Commissie werd ingediend, is vorige maand vastgesteld. Er wordt momenteel in opdracht van het ministerie van BZK een Impactanalyse uitgevoerd door ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie), zo meldt VNG. De EU wil informatievoorziening vanuit de lidstaten aanbieden aan inwoners in heel Europa via een Europese toegangspoort, oftewel de Single Digital Gateway. Deze poort moet online informatie over wonen, werken en ondernemen in andere lidstaten gemakkelijker en toegankelijk maken. Er is met de maatregel toegang mogelijk tot informatie, procedures, diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. Ook hoeven gebruikers dezelfde informatie nog maar één keer aan een Europese overheidsdienst te verstrekken.

Twee tot vijf jaar de tijd
De verordening betekent veel vertaalwerk voor Nederlandse overheidsorganisaties. Met name overheidsorganisaties die diensten aan burgers en bedrijven leveren volgens VNG ‘geraakt’ door de verordening. Een gedeelte van de informatievoorziening is al vertaald en online beschikbaar. In de Impactanalyse wordt bekeken welke ‘bouwstenen’ die voldoen aan de nieuwe verordening er al zijn. Overheden krijgen twee tot vijf jaar de tijd voor implementatie van de Single Digital Gateway. Voor lokale overheden geldt een termijn van vier jaar. Alle relevante procedures voor EU-burgers en bedrijven moeten uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding van de verordening toegankelijk zijn voor EU-burgers en bedrijven en voorzien zijn van vertaalde toelichtingen. 


Bewijsstukken
In de vijf jaar na het van kracht worden van de verordening moeten de lidstaten uiteindelijk een nieuwe vorm van informatie uitwisselen op gang zien te brengen. Overheidsorganisaties moeten bewijsstukken van EU-burgers rechtstreeks op kunnen vragen bij het lidstaat waar de aanvrager vandaan komt. Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten de definitieve versie na de zomer formeel bekrachtigen, schrijft VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De wereld gaat ten onder te gaan aan regelzucht en bureaucratie. Of toch misschien het klimaat?
Door Burger (Belastingbetaler) op
Wat een ongelooflijke verspilling. Als het dan moet vertaal in het Engels, maar laat het daarbij. Maar dat willen de Fransen natuurlijk niet. Pfff.
Door EMLS op
En dat allemaal zonder dat Nederland als enigste EU-lidstaatland geen Constitutioneel Hof heeft. Rechters moeten rechtspreken binnen de Wet maar mogen de Wet zelf niet toetsen. De Nederlandse wetgever heeft de artikel "120 grondwet-handboei nog steeds in gebruik".