of 64231 LinkedIn

Pilot gegevensuitwisseling banken en gemeenten stokt

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Er lopen twee pilots die de mogelijkheden verkennen tot persoonsgegevensuitwisseling tussen banken en gemeenten en bij een daarvan, in Peel en Maas, zit regelgeving in de weg van relevante gegevensuitwisseling. Met de pilots wordt onderzocht of gegevensuitwisseling kan helpen bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit.

Niet de gewenste voortgang

Op grond van de ervaringen tot nu toe binnen de pilot van Peel en Maas, waarin de gemeente samenwerkt met de Rabobank, stokt de gewenste voortgang. ‘Regelgeving verhindert relevante publiek-private gegevensuitwisseling op lokaal niveau’, schrijft minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA). De minister krijgt het verzoek om verdergaande informatiedeling mogelijk te maken en hij gaat uitzoeken of en hoe dat kan gebeuren.

 

Lokale casussen

De pilot heeft als doel om te onderzoeken hoe informatiedeling en het samenvoegen van informatie kan helpen bij het vroegtijdig opmerken van ondermijnende activiteiten en zo de aanpak efficiënter te maken. ‘Hierbij valt onder andere te denken aan wederzijdse informatie-uitwisseling bij vergunningaanvragen (zoals horeca en bouwprojecten), bij sluitingen 13b Opiumwet en aan het uitwisselen van signalen in lokale casussen.’

 

Sluiting panden

De andere pilot waar Grapperhaus over schrijft is die van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland met de gemeenten van het district Hart van Brabant en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH). Hierin melden betrokken gemeenten een sluiting van een pand aan het centarle SFH-loket. Dit centrale orgaan benadert de hypotheekverstrekkers die na ‘nader en zorgvuldig onderzoek’ maatregelen kunnen nemen.

 

Mogelijkheden door wet

Grapperhaus gaat dus uitzoeken of verdergaande informatiedeling in Peel en Maas kan en mag en hij vertelt daarbij dat in de toekomst de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, als het voorstel wordt aanvaard door de Eerste Kamer, mogelijkheden kan bieden. Met de Wgs kunnen private partijen, zoals banken, aan te wijzen als onderdeel van een Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Private partijen kunnen ‘slechts deelnemen voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van het RIEC, en het om daarbij beschreven specifieke verwerkingen of onderdelen daarvan gaat’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk (Burger) op
Het commentaar van Spijker lijkt rechtstreeks van de Open Deur Universiteit.
Goed dat er verkend wordt onder welke voorwaarden je bepaalde informatie kunt delen. De kosten van ondermijning betalen we samen, ik kan me een betere bestemming bedenken.
Door Spijker (n.v.t.) op
Dit vraagt om een uiterst zorgvuldige afstemming en aanpak. Voorkomen moet worden dat er een willekeurige heksenjacht kan ontstaan op burgers en bedrijven. Dat gevaar is zeer wel aanwezig als de kring waarin wordt geopereerd steeds groter wordt. Afstemming op de privacywetgeving is essentieel, waarmee natuurlijk niet is gezegd dat criminele activiteiten niet moeten worden aangepakt.