of 59082 LinkedIn

Overheden stellen teleur met hergebruik overheidsinformatie

Een groot aantal overheden en publieke instellingen slagen er niet om openbare informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat blijkt uit een steekproef van Open State Foundation en Open Archieven bij meer dan vijftig archiefinstellingen, twaalf provincies en meer dan twintig gemeenten.

Een groot aantal overheden en publieke instellingen slagen er niet om openbare informatie beschikbaar te stellen voor hergebruik. Dat blijkt uit een steekproef van Open State Foundation en Open Archieven bij meer dan vijftig archiefinstellingen, twaalf provincies en meer dan twintig gemeenten.

Moeite met uitvoering van de wet

Meer dan zeven maanden na inwerkingtreding constateren Open State Foundation en Open Archieven dat een groot aantal ministeries, provincies, gemeenten en publieke instellingen moeite heeft met de uitvoering van de Wet hergebruik overheidsinformatie. De organisaties melden dat er bij ministeries nog geen mandaatbesluiten zijn genomen. Ook zijn ambtenaren niet bekend met termen als ‘open formaat’ en ‘machine-leesbaar’ en ontbreekt het aan voldoende prikkels voor tijdige besluitvorming en toepassing.

Informatie moet in open formaat verstrekt worden
Aan de hand van de Wet hergebruik overheidsinformatie, die in 2015 in werking is getreden, kunnen burgers en bedrijven een verzoek indienen voor het gebruik van openbare overheidsinformatie. Documenten moeten zoveel mogelijk ‘machine-leesbaar’ en in een open formaat beschikbaar worden gesteld. Voor de steekproef heeft Open State Foundation verzoeken voor hergebruik ingediend bij ministeries, gemeenten en provincies. Open Archieven deed datzelfde bij meer dan vijftig archiefinstellingen en diverse gemeenten. Wanneer een verzoek wordt ingewilligd moet de verstrekking zo snel mogelijk geschieden. Een termijn voor die verstrekking ontbreekt echter.

Overheden te langzaam
Uit de proef wordt duidelijk dat het vaak minimaal twee maanden duurt voordat overheden en publieke instellingen een besluit nemen op een hergebruik verzoek, zo melden de stichtingen. 'Bijna alle aangeschreven overheden en instellingen gebruiken de mogelijkheid tot verdaging. Nog langer duurt het voordat daadwerkelijk toegang is verkregen tot de gevraagde gegevens in een open machine-leesbaar formaat.'

Verzoeken gedaagd
Bij zowel de ministeries als op decentraal niveau is de ervaring hetzelfde. 'Van twaalf provincies waar een hergebruik verzoek is gedaan, heeft de helft beslissing op het verzoek verdaagd. Gemiddeld duurde het 44 werkdagen om uiteindelijk de gevraagde gegevens te ontvangen. Vier van de twaalf provincies leverden de gevraagde gegevens niet met als reden dat de gegevens bij andere overheden aanwezig moesten zijn maar geen enkele provincie heeft in dit geval het verzoek doorgestuurd naar de medeoverheden waar de informatie wel zou moeten zijn.'

Positieve zaken

Het onderzoek laat ook positieve dingen zien. Zo hebben 20 gemeenten gegevens die in Pdf-formaat op de eigen gemeentewebsite staan op verzoek de gevraagde informatie in een open CSV-bestand beschikbaar gesteld. Volgens de onderzoekers zijn dit gemeenten die voor de inwerkingtreding van de wet weigerden de informatie in een open formaat te verstrekken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Relevante Parlementaire Dossiers