of 63998 LinkedIn

Onvrede bij ambtenaren over werk-privébalans

Beeld: Shutterstock
Beeld: Shutterstock

Acht op de tien ambtenaren verrichten werk in privétijd. 63 procent van de 5.059 respondenten, in een onderzoek van de Radboud Universiteit en Binnenlands Bestuur, geeft aan in enige mate werkzaamheden te verrichten in de vrije tijd. ‘17,9 procent doet dit in sterke mate’, schrijven de onderzoekers. ‘De onvrede over de werk-privébalans lijkt verband te hebben met het doen van werk in de vrije tijd.’

Verschuiven van werktijden

Ruim een kwart van de respondenten is (geheel) niet tevreden over de werk-privébalans. Vrouwen blijken relatief veel in hun vrije tijd te werken, net als mensen met thuiswonende kinderen. ‘Een verklaring hiervoor is dat zeker thuiswonende kinderen zorgen voor het verschuiven van de werktijden omdat deze begeleid en verzorgd moeten worden.’

 

Bereikbaar zijn

De druk om buiten werktijd met werk bezig te zijn hoeft niet vanuit de leiding te komen: 68 procent van de respondenten geeft aan ' (helemaal) niet het idee te hebben dat hun leidinggevende wil dat ze altijd bereikbaar zijn.' Maar toch is er 'een aanzienlijke groep van 14,9% respondenten die wel (sterk) dit idee heeft.'

 

 

Steun en waardering

Uit het onderzoek bleek eerder deze week al dat er zorgen zijn over de langetermijneffecten van thuiswerken, ook bij leidinggevenden. Over die leidinggevenden zijn de meeste respondenten (zeer) te spreken. Zeven op de tien ervaren steun van de leidinggevende en een net zo groot aantal krijgt een gevoel van waardering door de leidinggevende.

 

Ervaren steun van leidinggevenden en collega’s

 

Geheel niet

Niet

Neutraal

In enige mate

In sterke mate

Ervaren steun van leidinggevende

3,4%

8,6%

16,5%

33,5%

37,0%

Met vragen terecht kunnen bij leidinggevende

1,5%

4,3%

13,1%

33,5%

46,4%

Gevoel van waardering door leidinggevende

3,6%

8,5%

15,4%

28,0%

43,6%

 

Betere werkprestaties

Behalve de leidinggevenden zijn de meeste respondenten ook blij met de steun door hun organisatie en vooral door hun collega’s. ‘In bijzonder zijn respondenten die zeggen dat hun organisatie goed commu­niceert over de doelstellingen en prioriteiten; er sprake is van een rustige, arbo-technisch verantwoorde werkplek; en vinden dat hun organisatie het thuiswerken goed faciliteert ook van mening dat zij betere werkprestaties leveren.’

 

Thuisonderwijs

Verantwoordelijkheid voor het thuisonderwijs van kinderen blijkt echter een negatieve invloed te hebben op het werk en de productiviteit. ‘Verder zitten respondenten die mantelzorg verlenen minder goed in hun vel, zijn minder gemotiveerd, en minder tevreden over hun werk.’

 

Afstand nemen

Hoewel er met name qua efficiëntie en zakelijkheid voordelen zitten aan hybride werken, zijn er nadelen die vraagtekens zetten bij de effecten op de lange termijn. Sommige daarvan kunnen op de korte termijn voordelen lijken: niet naar werk hoeven reizen kan tijd en moeite besparen, maar door het terugreizen nemen mensen ook letterlijk en figuurlijk afstand van het werk.

 

Afspraken maken

De onderzoekers raden aan om goede afspraken te maken ‘over de aanwezigheid op kantoor, het gebruik van digitaal overleg, en het bewaken van de werk-privébalans’. Daarbij is het verstandig om rekening te houden met de wensen van specifieke doelgroepen. ‘In dit kader dient ook samen gesproken te worden over de mogelijke negatieve effecten van ieders keuzes.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gerben op
Tel daarbij op het ontbreken van zelfs een minimale CAO, een thuiswerkvergoeding, goede ICT-voorzieningen en
men weet weer voldoende. Schandalige werkgever!
Door A.Molenaar (Informatieadviseur) op
Dan zet je toch je werktelefoon uit? Dat onbetaald werken doe je jezelf maar aan. Gratis verrichte arbeid wil elke werkgever wel.
Door Anton (Gepensioneerd) op
De titel geeft aan dat ambtenaren ontevreden zijn over de "werk-privé balans". Dat blijkt echter niet uit de tabel waarin de resultaten staan van het onderzoek. Daaruit blijkt dat bijna de helft juist tevreden is, bijna een kwart daarin neutraal staat en iets meer dan een kwart ontevreden is. Blijkbaar heeft iemand anders dan de auteur een kop bedacht voor het artikel.
Door Zipje op
Voormalig minister van Binnenlandse zaken, Lodewijk Asscher, heeft ooit aangegeven dat iedereen het recht op onbereikbaarheid zou moeten hebben. De overheid als werkgever heeft daar helaas maling aan.