of 59082 LinkedIn

Logius onderzoekt 'productiehuis'

Beheerorganisaties Logius (BZK) onderzoekt de mogelijkheden voor een ‘productiehuis’, dat de e-overheidsproducten die de organisatie aanbiedt op termijn goedkoper en beter beheerbaar moet maken.
2 reacties
Beheerorganisaties Logius (BZK) onderzoekt de mogelijkheden voor een ‘productiehuis’, dat de e-overheidsproducten die de organisatie aanbiedt op termijn goedkoper en beter beheerbaar moet maken.

Moeilijk te beheren 
Logius beheert op dit moment onder andere de diensten DigiD, PKIoverheid, Digipoort, Digikoppeling, Digimelding en de Stelselcatalogus. Dat portfolio groeit naarmate zusterorganisatie ICTU meer e-overheidsproducten ontwikkelt. Al die producten hebben tot dusver hun eigen technische basis, waarvan het beheer is uitbesteed aan marktpartijen. Het gebrek aan gemeenschappelijk gebruik of hergebruik van die onderliggende (zoals hardware, huisvesting, besturingssystemen en beveiliging) maakt dat geheel aan producten moeilijker te beheren en uit te breiden dan noodzakelijk. 

 

Centraal

Het nieuwe ‘productiehuis’, waarvoor Logius nu samen met de markt een ‘ICT~Haalbaarheidsstudie gaat doen, moet als centraal generiek rekencentrum de plaats gaan innemen van die versnipperde infrastructuur. Dat moet op termijn leiden tot een beduidend snellere en goedkopere product(door)ontwikkeling en meer kwaliteit. 

 

Samenwerking

Wat Logius nu van marktpartijen hoopt te horen is bijvoorbeeld hoe de ‘knip’ is te maken tussen het (door marktpartijen vorm te geven) productiehuis en het applicatiedomein (waarover Logius de regie blijft voeren). Ook moet duidelijk worden hoe marktpartijen in een dergelijke constructie denken te kunnen samenwerken en wat de beveiligingsconsequenties van de nieuwe aanpak zouden zijn. 

 

Cloud

De aanpak van Logius heeft veel weg van het bredere streven van BZK de datacentercapaciteit die wordt gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van de ministeries te bundelen en wellicht als internetdienst te organiseren (met een modeuitdrukking: ‘in de cloud zetten’). Het ministerie werkt momenteel aan een ‘i-Strategie’ en als onderdeel daarvan een cloudstrategie, die naar verluidt in december naar de Tweede Kamer gaat.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Theo Geurts (zelfstandige professnal) op
Goed initiatief. Door zo'n Productiehuis in te richten, wordt ook expliciet gemaakt aan welke niet functionele eisen overheidsvoorzieningen / applicaties moeten voldoen. Dat is ook makkelijk voor ICTU (projecten). die weten waar ze zich aan moeten houden. Een reinigend effect gaat dus uit van het Productiehuis.
Blijft de samenhang tussen de voorzieningen / applicaties. Daar voert Logius de regie over. Een Functiehuis waarin de samenhang der dingen en de onderlinge verbanden te zien is, zou het regievoeren voor Logius makkelijker maken en weten ICTU project ook beter waar ze zich aan te houden hebben. De vraag is natuurlijk wie zo´n Functiehuis zou moeten definiëren; NUP, Logius of ICTU of tezamen onder regie van het NUP?
Door Jan-Bart Laan (Informatieanalist) op
De overheid had tot midden jaren 90 van de vorige eeuw een "centraal generiek rekencentrum" in de vorm van het RijksComputerCentrum (RCC) deze is indertijd verkocht (het latere PinkRoccade). Deze centrale voorzieningen waren er dus altijd al. Is dit een terugkeer naar het oude Rekencentrum (maar dan natuurlijk bij een marktpartij en dus voor een commercieel tarief). Volgens mij was het verstandiger geweest om dit soort voorzieningen dus in eigen hand te houden. Het steeds weer opkomen van initiatieven als deze en voor "shared service centra" laten zien dat de overheid baat heeft bij een éigen organisatie voor ICT-voorzieningen, zoals ze die ooit had. Uitbesteding leidt tot versnippering en hogere kosten. Een marktpartij zal vooral aan zijn eigen belang denken, en dat is niet een efficiente en zuinige overheid. Dit overziend, pleit dit voor de terugkeer van een eigen "RijksComputerCentrum".